Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 41.48 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Курсова робота - Організація документообігу на підприємстві
Вихідна інформація відсутня. Українська мова. 17 сторінок.

Зміст:
Вступ
Основні теоретичні поняття про документообіг на підприємстві

- поняття документообігу, та схеми руху документів
- обсяг документообігу та вимоги до нього
- етапи документообігу
- попередній розгляд документів
- реєстрація документів
- контроль за виконанням документів
Аналіз основних вимог до організації документообігу та їх застосування на підприємстві ВАТ Львівгазвидобув"
- система документообігу ВАТ "Львівгазвидобув"
- регламентація документообігу
- контроль за потоками документів
- скорочення бюрократизації на підприємстві
Висновки
Список літератури
Додатки


Обєктом розгляду курсової роботи є система організації та ведення корпоративної документації.

Предмет
– документообіг та діловодний технологічний цикл на підприємстві.

Мета – на основі теоретичних відомостей проаналізувати методику оранізації документообігу на прикладі підприємства ВАТ Львівгазвидобув.
Смотрите также

Дипломна робота - Особливості документообігу в організації (на прикладі ВАТ Райффайзен Банк Аваль)

degree
 • формат docx
 • размер 95.37 КБ
 • добавлен 21 января 2012 г.
Вихідні дані відсутні. 51 сторінка. Українська мова Загальна характеристика документообігу та організація документів у банківській сфері - поняття та організація документообігу - рух вхідних, вихідних і внутрішніх документів. - реєстрація, індексація та систематизація документів - контроль за виконанням документів та їх термінами - складання номенклатури справ та передача справ у відомчий архів - документообіг за банківськими операціями Аналіз...

Курсова робота - Електронний документообіг

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 48 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Вихідні дані відсутні. Українська мова. 19 сторінок Зміст: Вступ Основні поняття про систему електронного документообігу - призначення та особливості електронного документообігу - переваги використання електронного документообігу Практична реалізація електронного документообігу в установі на прикладі БДД "Документ" - автоматизація діловодних процесів - програмне забезпечення електронного документообігу в установі Висновки Список джерел Додатки...

Курсовая работа - Нормативна база діловодства

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 164 КБ
 • добавлен 02 мая 2011 г.
Курсова робота з діловодства, 33 стор. Розділ 1. Характеристика нормативної бази діловодства; призначення та класифікація нормативної бази, єдина державна система діловодства як засіб вдосконалення управлінської діяльності, нормативна база діловодства в Україні

Матвієнко О., Цивін М. Основи організації електронного документообігу

 • формат doc
 • размер 4.07 МБ
 • добавлен 11 января 2011 г.
Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів. - К.,2008. -112с. Навчальний посібник присвячений вивченню основ ефективного впровадження та функціонування системи електронного документообігу на основі вивчення та побудови інформаційної моделі організації, яка відо-бражає її документальні потоки та інформаційні зв’язки. У навчальному посібнику викладено загальні принципи організації документообігу

Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Основи організації електронного документообігу

 • формат pdf
 • размер 10.62 МБ
 • добавлен 28 сентября 2010 г.
Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів. - К. :2008. -112 с. Присвячений вивченню основ ефективного впровадження та функціонування системи електронного документообігу на основі вивчення та побудови інформаційної моделі організації, яка відображає її документальні потоки. Документообіг у системі управління. Загальна структура документаційного забезпечення управління Документальні потоки у системі управління Організаційна структура док...

Методичні рекомендації по написанню та оформленню курсової роботи

Практикум
 • формат jpg
 • размер 12.6 МБ
 • добавлен 02 ноября 2010 г.
Вступ. Розділ. Загальні положення. Розділ. Загальні вимоги до структури та змісту курсової роботи. Розділ. Правила оформлення курсової роботи. Список використаних джерел. Курсова робота з дисципліни "Документознавство": метод. вказівки з написання та оформлення за напрямом підготовки 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" / М. С. Костенко. - Рівне: РДГУ, 2009. - 31с.rn

Реферат - Організація роботи з документами з обмеженим доступом

Реферат
 • формат docx
 • размер 33.38 КБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
Зміст: - Вступ - Загальні відомості про інформацію з обмеженим доступом - Організація роботи з конфіденційним діловодством Актуальність теми даної роботи зумовлена, перш за все тим, що на сучасному етапі робота з документами, які становлять комерційну таємницю відіграє значну роль у діяльності управлінських органів будь-якого підприємства. Конфіденційне діловодство поширюється на документи, які містять у собі відомості, що складають комерційну і...

Реферат - Організація робочих місць документознавців

Реферат
 • формат doc
 • размер 89 КБ
 • добавлен 28 ноября 2011 г.
17 стор. Організація робочих місць документознавців Діяльність канцелярії Фази працездатності працівників

Сокирник І.В. Діловодство

 • формат pdf
 • размер 1.54 МБ
 • добавлен 28 октября 2011 г.
Для студентів денної та заочної форм навчання економічних спеціальностей. Зміст: Діловодство як функція управління. Поняття діловодства як функції управління. Значення діловодства у здійсненні процесу управління. Історія розвитку діловодства. Документ - матеріальний носій інформації. Класифікація документів. Основні вимоги до оформлення документів. Уніфікація та стандартизація управлінських документів. Формуляр документів та його основні реквізит...

Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування: навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 2.75 МБ
 • добавлен 17 марта 2011 г.
К.: Центр учбової літератури, 2007. - 360с. З урахуванням теоретичних, методичних і організаційно-практичних проблем, що стосуються ролі та значення документаційного забезпечення державного управління і місцевого самоврядування, висвітлюються питання нормативно-методологічної бази діловодства, стандартизації, уніфікації та трафаретизації управлінських документів та особливості захисту документів в умовах впровадження інформаційних технологій підт...