Документоведение и делопроизводство
Академическая и специальная литература
Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 143.47 КБ
 • добавлен 12 мая 2010 г.
Курсова робота (комплексна) - Інформаційні ресурси України: проблеми формування і використання
МСУ, 72стр. Носирєва Г. А.
Вступ
Документографічний огляд (аналіз використаної літератури)
1.1 Поняття і класифікація інформаційних ресурсів
1.2 Нормативно-правове забезпечення викристання інформаційних ресурсів
2.1 Державне управління інформаційними ресурсами
2.2 Створення системи національних інформаційних ресурсів
2.3 Інформаційна безпека
3.1 інтеграція України в світовий інформаційний простір
3.2 Застосування інформаційних ресурсів в економіці
висновки
Похожие разделы
Смотрите также

Захарова І.В. Документно-інформаційні комунікації

 • формат doc
 • размер 485.5 КБ
 • добавлен 05 декабря 2011 г.
Методичний посібник. Черкаси: Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту, 2011. 31 с. Навчальна дисципліна „Документно-інформаційні комунікації є нормативною навчальною дисципліною, яка передбачена навчальним планом підготовки фахівців кваліфікаційного рівня „бакалавр за напрямом „Документознавство та інформаційна діяльність. „Документно-інформаційні комунікації входить до циклу дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та загальноекон...

Конспект лекцій з дисципліни Інформаційні ресурси

 • формат doc
 • размер 708.5 КБ
 • добавлен 07 ноября 2010 г.
Для студентів спеціальності 7.020105 – документознавство та інформаційна діяльність денної та заочної форм навчання/ Укладач: Кубко В.П. - Одесса:ОНПУ, 2007. - 81с. У конспекті лекцій викладено загальні поняття інформаційних ресурсів, їх види та системи, у яких вони існують, включаючи глобальну мережу Інтернет; наведено основні відомості про документні ресурси таких соціальних інститутів як бібліотеки, архіви, музеї тощо.

Курсова робота - Електронний документообіг

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 48 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Вихідні дані відсутні. Українська мова. 19 сторінок Зміст: Вступ Основні поняття про систему електронного документообігу - призначення та особливості електронного документообігу - переваги використання електронного документообігу Практична реалізація електронного документообігу в установі на прикладі БДД "Документ" - автоматизація діловодних процесів - програмне забезпечення електронного документообігу в установі Висновки Список джерел Додатки...

Курсова робота - зародження і розвиток класифікаційних наук

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 252 КБ
 • добавлен 23 марта 2010 г.
Міністерство освіти та науки України. Київський університет культури. Дніпропетровський факультет менеджменту і бізнесу, Дніпропетровськ, 2009. Мета дослідження - аналізувати сучасний стан класифікації документів і віднайти ефект механізму для подальшого розвитку, а завдання проаналізувати основні проблеми та тенденції документної класифікації на основі вітчизняного та закордонного досвіду. План: - Вступ. - Основні тенденції розвитку наук, евол...

Курсова робота - Реквізити ділових документів та особливості їх фіксації

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 852.5 КБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Академія муніципального управління Кафедра державного управління і місцевого самоврядування Колотигіна Ірина Анатоліївна Київ, 2009 - 35 с. Реквізити ділових документів Реквізити формуляра зразка Вимоги до бланків Оформлення сторінки Текст у ділових паперах Вимоги до тексту та мови документа Написання цифр і символів Висновки, вступ, додатки, список літератури

Курсова робота - Роль НОД у збереженні національної документної спадщини

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 34.03 КБ
 • добавлен 27 ноября 2011 г.
ОНПУ, 2010 р., Україна/Одеса, Гуманітарний факультет, Кафедра документознавства та інформаційної діяльності, 33 с. Виконав: студент гр. ІК-074 Дорошенко Євген Науковий керівник: Коляда-Березовська Т.Ф Дисципліна - АСОД Поняття та види наукової обробки документів - Суть, значення і види наукової обробки документів - Суть, значення і види національної спадщини - Наукова обробка документів як сукупність процесів аналізу і синтезу Роль науково...

Курсовая работа - Нормативна база діловодства

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 164 КБ
 • добавлен 02 мая 2011 г.
Курсова робота з діловодства, 33 стор. Розділ 1. Характеристика нормативної бази діловодства; призначення та класифікація нормативної бази, єдина державна система діловодства як засіб вдосконалення управлінської діяльності, нормативна база діловодства в Україні

Методичні рекомендації по написанню та оформленню курсової роботи

Практикум
 • формат jpg
 • размер 12.6 МБ
 • добавлен 02 ноября 2010 г.
Вступ. Розділ. Загальні положення. Розділ. Загальні вимоги до структури та змісту курсової роботи. Розділ. Правила оформлення курсової роботи. Список використаних джерел. Курсова робота з дисципліни "Документознавство": метод. вказівки з написання та оформлення за напрямом підготовки 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" / М. С. Костенко. - Рівне: РДГУ, 2009. - 31с.rn

Сорока М.Б. Національна система реферування української наукової літератури /

 • формат doc
 • размер 2.44 МБ
 • добавлен 17 ноября 2010 г.
НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. — К.: НБУВ, 2002. — 209 сии Розділ 1. Реферування в системі наукової комунікації Виникнення та основні етапи розвитку реферування. Терміносистема науково-інформаційної діяльності. Теоретичні засади аналітико-синтетичної обробки документів. Розділ 2. Становлення реферативної справи в Україні. Витоки вітчизняної системи реферування. Українські реферативні видання 90-х років XX ст. Реферування...

Інструкція - Діловодна служба Головного управління державної служби України

Стандарт
 • формат doc
 • размер 284 КБ
 • добавлен 17 ноября 2011 г.
ВВПК ім. А.Ю. Кримського, 2009, Буря Т.В., Зілюк Н.В. Інструкція з діловодства Головного управління державної служби України (далі - Інструкція) встановлює загальні правила документування управлінської діяльності Головного управління державної служби України (далі – Головдержслужба України), управлінь державної служби Головного управління державної служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі – управління державн...