Документоведение и делопроизводство
Академическая и специальная литература
Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 252 КБ
 • добавлен 23 марта 2010 г.
Курсова робота - зародження і розвиток класифікаційних наук
Міністерство освіти та науки України. Київський університет культури. Дніпропетровський факультет менеджменту і бізнесу, Дніпропетровськ, 2009.

Мета дослідження - аналізувати сучасний стан класифікації документів і віднайти ефект механізму для подальшого розвитку, а завдання проаналізувати основні проблеми та тенденції документної класифікації на основі вітчизняного та закордонного досвіду.

План:
- Вступ.
- Основні тенденції розвитку наук, еволюція документа як фактори розвитку класифікації.
- Еволюція систематичної документної класифікації за рубіжем ХІХ-ХХ ст.
- Розвиток вітчизняних класифікаційних систем ХV-ХVІІІ ст. Основні вітчизняні класифікації першої половини ХІХ ст.
- Особливості бібліографічної класифікації ХІХ ст., бібліографічна класифікація Анастасевича, Міжова, класифікація Беккера.
- Десяткова класифікація М. Д’юі: принципи побудови, недоліки росповсюдження в світі аспекти та сфери застосування.
- Розтяжна класифікація Ч. Кеттера. Ідея створення єдиної класифікації документів та її вплив на систематику книг на початку ХХ ст.
- Класифікація бібліотечного конгресу США, особливості структури. Приорітет змісту над формою та країнознавча державна ознака як фактори методичної будови таблиць.
- Предметна класифікація Брауна, науковість системи, еволюціонний принцип ряду будови класифікації, особливості структури.
- Бібліографічна класифікація Г. Блісса класифікація наук як методологічна класифікація. Особливості структури та бази індексації.
- Класифікація Ш. Рамсанатана як перша аналітико-сентетична (фасетна) комбінаційність індексацій, фасетна формула будови індексу, причини обмеження, застосовування класифікації.
- Висновки.
- Список використаної літератури.

52 сторінки
Похожие разделы
Смотрите также

Курсова робота (комплексна) - Інформаційні ресурси України: проблеми формування і використання

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 143.47 КБ
 • добавлен 12 мая 2010 г.
МСУ, 72стр. Носирєва Г. А. Вступ Документографічний огляд (аналіз використаної літератури) 1.1 Поняття і класифікація інформаційних ресурсів 1.2 Нормативно-правове забезпечення викристання інформаційних ресурсів 2.1 Державне управління інформаційними ресурсами 2.2 Створення системи національних інформаційних ресурсів 2.3 Інформаційна безпека 3.1 інтеграція України в світовий інформаційний простір 3.2 Застосування інформаційних ресурсів в економіц...

Курсова робота - Електронний документообіг

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 48 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Вихідні дані відсутні. Українська мова. 19 сторінок Зміст: Вступ Основні поняття про систему електронного документообігу - призначення та особливості електронного документообігу - переваги використання електронного документообігу Практична реалізація електронного документообігу в установі на прикладі БДД "Документ" - автоматизація діловодних процесів - програмне забезпечення електронного документообігу в установі Висновки Список джерел Додатки...

Курсова робота - Організація документообігу на підприємстві

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 41.48 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Вихідна інформація відсутня. Українська мова. 17 сторінок. Зміст: Вступ Основні теоретичні поняття про документообіг на підприємстві - поняття документообігу, та схеми руху документів - обсяг документообігу та вимоги до нього - етапи документообігу - попередній розгляд документів - реєстрація документів - контроль за виконанням документів Аналіз основних вимог до організації документообігу та їх застосування на підприємстві ВАТ Львівгазвидобув"...

Курсова робота - Реквізити ділових документів та особливості їх фіксації

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 852.5 КБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Академія муніципального управління Кафедра державного управління і місцевого самоврядування Колотигіна Ірина Анатоліївна Київ, 2009 - 35 с. Реквізити ділових документів Реквізити формуляра зразка Вимоги до бланків Оформлення сторінки Текст у ділових паперах Вимоги до тексту та мови документа Написання цифр і символів Висновки, вступ, додатки, список літератури

Курсова робота - Роль НОД у збереженні національної документної спадщини

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 34.03 КБ
 • добавлен 27 ноября 2011 г.
ОНПУ, 2010 р., Україна/Одеса, Гуманітарний факультет, Кафедра документознавства та інформаційної діяльності, 33 с. Виконав: студент гр. ІК-074 Дорошенко Євген Науковий керівник: Коляда-Березовська Т.Ф Дисципліна - АСОД Поняття та види наукової обробки документів - Суть, значення і види наукової обробки документів - Суть, значення і види національної спадщини - Наукова обробка документів як сукупність процесів аналізу і синтезу Роль науково...

Курсовая работа - Нормативна база діловодства

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 164 КБ
 • добавлен 02 мая 2011 г.
Курсова робота з діловодства, 33 стор. Розділ 1. Характеристика нормативної бази діловодства; призначення та класифікація нормативної бази, єдина державна система діловодства як засіб вдосконалення управлінської діяльності, нормативна база діловодства в Україні

Методичні рекомендації по написанню та оформленню курсової роботи

Практикум
 • формат jpg
 • размер 12.6 МБ
 • добавлен 02 ноября 2010 г.
Вступ. Розділ. Загальні положення. Розділ. Загальні вимоги до структури та змісту курсової роботи. Розділ. Правила оформлення курсової роботи. Список використаних джерел. Курсова робота з дисципліни "Документознавство": метод. вказівки з написання та оформлення за напрямом підготовки 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" / М. С. Костенко. - Рівне: РДГУ, 2009. - 31с.rn

Презентація - Функції діловодної служби

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 08 ноября 2011 г.
Національний аграрний університет, м.Київ, 6 курс, 2011 рік, 11 слайдів Предмет - діловодство Робота діловодної служби. Регулювання діяльності. Завдання діловодної служби. Керівник діловодної служби.

Реферат - Робота з конфіденційними документами, що є власністю держави

Реферат
 • формат doc
 • размер 143.5 КБ
 • добавлен 15 ноября 2011 г.
Факультет ІТ; спеціальність: інформаційна безпека; предмет: документальне забезпечення; рік: 2011; 15 стр. Охорона та робота з документами, що містять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави Забезпечення схоронності документів. Перевірка їх наявності

Шаповалова Е.В., Шульга В.Г., Єлісєєва Н.А. Робоча навчальна програма і методичні вказівки з дисципліни Кадрове діловодство

Практикум
 • формат pdf
 • размер 506.47 КБ
 • добавлен 05 октября 2011 г.
/ Під ред. проф. Лук’янченко Н.Д. - Донецьк: ДонНУ, 2010. – 41 с. Подана скорочена характеристика курсу, навчально-тематичний план, самостійна та індивідуальна робота студентів, плани лекційних та семінарських занять, список рекомендованої літератури для самостійної роботи студентів. Для студентів усіх форм навчання.