Для специалистов / English for Specific Purposes
Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 102,77 КБ
  • добавлен 25 мая 2013 г.
Лінгвістичні особливості рекламних слоганів на матеріалі англійської та української мов
І. Теоритичні основи вивчення реклами
Реклама як об’Єкт лінгвістичних досліджень
Рекламний текст як особливий вид тексту
Визначення рекламного тексту
Класифікація рекламних текстів
Композиція рекламних текстів
Слоган як найважливіший композиційний елемент рекламного тексту
Висновки до розділу і
Іі. Спеціфіка використання одиниць різних рівнів мовної системи в рекламних слоганах в англомовній та україномовній рекламі
Фонетична та графічна складова рекламних слоганів
Лексична складова рекламних слоганів
Морфологічний рівень слоганів
Синтаксична складова слоганів
Рекламний слоган – окличне речення
Рекламний слоган у вигляді питального речення
Спонукальні речення в рекламному салогані
Особливості перекладу англійських рекламних слоганів на українську мову
Висновки до розділу іі
Ііі. Робота з рекламними слоганами на уроках англійської та української мов у школі
Висновки до розділу ііі
Висновок
Список використаної літератури
Похожие разделы