Культурология
Академическая и специальная литература
Статья
 • формат doc
 • размер 346,05 КБ
 • добавлен 28 марта 2011 г.
Лекції з історії світової та вітчизняної культури
Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп./ За ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. — Львів: Світ, 2005. — 568 с. з іл. ISBN 966-603-407-7
Визначення культури
Еволюція поглядів на культуру Культура і цивілізація
Періодизація культури і цивілізації Сенс вивчення історії культури
Культура епохи палеоліту
Поняття міфології і ритуалу
Неолітична революція Культура ранньоземлеробського суспільства
Загальні особливості розвитку культури Стародавнього Світу
Доосьові культури Стародавнього Сходу
Післяосьові культури Стародавнього Сходу
Культура Стародавньої Греції
Культура Еллінізму
Культура Стародавнього Риму
Культура західноєвропейського Середньовіччя
Культура італійського Ренесансу
Культура Північного Ренесансу
Історико-культурний зміст і значення Реформації
Культура Західної Європи XVII ст
Європейська культура XVIII століття
Художня культура Західної Європи початку XX століття
Основні тенденції розвитку культури XX століття
Загальнолюдське і національне в культурі
Витоки культури Постмодернізму
Історико-культурний зміст Постмодернізму
Постмодернізм і трансавангард у мистецтві
Культура України першої половини XIX ст
Культура України другої половини XIX ст
Культура України початку XX ст
Національно-культурне піднесення 20-х років в Україні
Українська культура другої половини XX століття (загальна характеристика)
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Психологическая антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Социальная / культурная антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Искусство и искусствоведение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Искусство и искусствоведение
 3. Мировая художественная культура (МХК)
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Социальная психология
 4. Кросскультурная психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Этническая психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социально-культурный сервис и туризм
 3. Социально-культурная деятельность
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Социология культуры
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. Философия культуры
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Межкультурная коммуникация
 1. Аудиокниги
 2. Аудиокниги на русском языке
 3. Научно-популярная литература
 4. Культурология / Культура стран и народов мира
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Культурология