Лекції з курсу Університетська освіта

Лекції з курсу Університетська освіта
 • лекции
 • doc
 • 523.5 КБ
 • добавлен 11.11.2010
ЗМІСТ Вступ Університетська освіта в контексті Болонського процесу.
Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освіти.
Організація навчального процесу в університеті.
Фахова підготовка у вищому навчальному закладі.
Бібліотека академії і правила користування її фондами.
Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи.
Додатки.
Читать онлайн

Смотрите также


Реферат - Системи вищої освіти у країнах Європи і Америки

Реферат - Системи вищої освіти у країнах Європи і Америки

 • рефераты
 • docx
 • 53.19 КБ
 • добавлен 21.12.2010
Дисципліна "Університетська освіта"

Формування системи вищої освіти Європейських країн.
Вища освіта Великобританії.
Вища освіта Іспанії.
Вища освіта Німеччини.
Вища освіта США.
Презентация - Особливості підготовки студентів у Китаї

Презентация - Особливості підготовки студентів у Китаї

 • рефераты
 • pptx
 • 819.22 КБ
 • добавлен 24.10.2011
Херсонський юридичний інститут, 14 слайдів.
Вступ.
Початкова освіта.
Середня освіта.
Професійне навчання.
Вища освіта.
Вимоги до вступників.
Лінькова О.Ю. Університетська освіта: Вступ до спеціальності

Лінькова О.Ю. Університетська освіта: Вступ до спеціальності

 • разное
 • doc
 • 1.03 МБ
 • добавлен 20.12.2010
Конспект лекцій для студ. екон. спеціальностей / Уклад. О. Ю. Лінькова. - Харків: НТУ'ХШ", 2007. - 124 с.

Розглядаються теоретичні основи університетської освіти, особливості освітніх послуг в розвинутих країнах, питання регулювання освітньої діяльності в Україні. Значна увага приділена сутності спеціальності "Менеджмен...
Реферат - Виша освіта Німеччині

Реферат - Виша освіта Німеччині

 • рефераты
 • docx
 • 52.89 КБ
 • добавлен 22.03.2011
Реферат з курсу Вища освіта та Болонський процес.
Вступ.
розділ і. Система вищої освіти Німеччини.
РОЗДІЛ ІІ. Інститути вищої освіти.
РОЗДІЛ ІІІ. Навчальний процес.
РОЗДІЛ IV. Доступність вищої освіти.
РОЗДІЛ V. Система управління вищою освітою.
РОЗДІЛ VІ. Фінансування системи вищої освіти.
РОЗДІЛ...
Єгоров П.В., Білопольска В.Н. Університетська освіта

Єгоров П.В., Білопольска В.Н. Університетська освіта

 • разное
 • pdf
 • 1.27 МБ
 • добавлен 18.12.2011
Навчальний посібник з модульного контролю знань студентів (для студентів спеціальності „Фінанси і кредит) / Під заг. ред. П.В. Єгорова; авт. П.В. Єгоров, В.М. Білопольська, Донецький нац. ун-т. – Донецьк: „Вебер (Донецька філія), 2010. - 138 с.

В посібнику представлені завдання поточного модульного контролю знань студе...
Реферат - Система освіти Албанії

Реферат - Система освіти Албанії

 • рефераты
 • doc
 • 59.65 КБ
 • добавлен 03.03.2010
Зміст.
Албанія. Профіль країни.
Докомуністична епоха.
Освіта під час правління комуністичної партії.
Освіта в Новій Албанії.
Сучасна освіта в Албанії, Болонський процес.
Система оцінювання знань.
Участь в програмі TEMPUS.
Вплив програми TEMPUS на Албанію.
Університет м. Тирана.
Степко М.Ф. (ред.) та ін. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес

Степко М.Ф. (ред.) та ін. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес

 • разное
 • pdf
 • 397.8 КБ
 • добавлен 02.02.2011
Матеріали до першої лекції /Уклад. М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, К. М. Левківський, Ю. В. Сухарніков; відп. ред. М. Ф. Степко. – К.: Изд. , 2004. – 24 с.
Представлено інформаційні матеріали для вищих навчальних закладів стосовно ідей та документів Болонського процесу для першої лекції. Матеріал містить інформацію з питань інт...
Кремінь В.Г. (ред.) Вища освіта в Україні і Болонський процес: навчальний посібник

Кремінь В.Г. (ред.) Вища освіта в Україні і Болонський процес: навчальний посібник

 • разное
 • djvu
 • 4.41 МБ
 • добавлен 01.02.2011
К.: Освіта, 2004г. - 384 с.

У підручнику розглядаються питання євроінтеграції України, системи вищої освіти в країнах Європи та Америки, Болонський прцес як засіб інтеграції та демократизації, запровадження кредитно-модульної системи організації навчальнго процесу тощо.
Презентация - Особливості підготовки студентів у Китаї

Презентация - Особливості підготовки студентів у Китаї

 • рефераты
 • pptx
 • 606.32 КБ
 • добавлен 24.10.2011
Херсонський юридичний інститут, 16 слайдів.
Вступ.
Вища освіта.
Освітні програми.
Степінь бакалавра.
Ступінь магістра.
Вимоги до вступників.
Список використаної літератури.
Презентация - Болонський процес у рефератах в інтернет

Презентация - Болонський процес у рефератах в інтернет

 • рефераты
 • pptx
 • 2.33 МБ
 • добавлен 24.10.2011
Навчально-науковий інститут підготовки слідчих і криміналістів НУВС, 12 слайдов.
Освіта і Болонський процес.
Болонський процес.
Болонський процес і Україна.
Завдання реалізації принципів Болонськ ого процесу в Україні.
Болонський процес в інтернет.
Узагальнення матеріалів.
Повнота інформації про Болон...