Начертательная геометрия и инженерная графика
Академическая и специальная литература
 • формат jpg
 • размер 26.38 МБ
 • добавлен 03 мая 2010 г.
Макаренко М.Г. Інженерна графіка
Національній Авіаційний Університет.
Методичні вказівки.
до виконання розрахунково-графічних робіт.
для студентів першого курсу спеціальностей 7.091604.
"Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів", 7.091607.
"Біотехнологія", 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища".
Київ 2004.
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. Черчение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Геодезия и маркшейдерия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Гидравлика и пневматика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Дизайн
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Компьютерная графика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Системы автоматизированного проектирования (САПР)
 1. Академическая и специальная литература
 2. Машиностроение и металлообработка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания начертательной геометрии и инженерной графики
 1. Академическая и специальная литература
 2. Приборостроение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Промышленное и гражданское строительство
 3. Архитектурно-строительное черчение
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArchiCAD
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Autodesk AutoCAD / AutoLISP
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компас 3D / Компас-График / Компас-Автопроект
Смотрите также

Головчук А.Ф., Кепко О. І., Чумак Н.М. Інженерна та комп’ютерна графіка

 • формат pdf
 • размер 16.95 МБ
 • добавлен 14 мая 2011 г.
Навчальний посібник — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 160 с. В навчальному посібнику розглянуто чотири розділи: «Загальні правила оформлення креслеників», «Методи проекціювання. Зображення», «Технічне креслення», «Елементи будівельних креслеників». Оригінальність курсу — це доповнення теоретичного матеріалу прикладами виконання графічних робіт, в яких в логічній послідовності детально описані дії, які необхідно виконати на комп’ютері. Посі...

Гриньова Н.В. Методичні вказівки і контрольні завдання для проведення практичних занять та виконання самостійних робіт з інженерної та комп’ютерної графіки. Частина 1. Інженерна графіка

Практикум
 • формат pdf
 • размер 5.32 МБ
 • добавлен 19 декабря 2011 г.
Х: ХНАМГ, 2010. - 99 с. Для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні системи» (за видами транспорту). Інженерна графіка на сучасному етапі розвитку науки і освіти все яскравіше набуває властивостей міждисциплінарності, тому що вона не тільки розширює абстрактне мислення та світоглядні обрії, а й здійснює загально-інженерну підготовку спеціалістів всіх напрямків, в тому числі і менеджерів. Тому основні за...

Козяр М.М. Інженерна графіка. Побудова зображень

 • формат doc
 • размер 94.99 МБ
 • добавлен 09 февраля 2011 г.
Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Рівне: НУВГП, 2005. - 206. с., з іл. У навчальному посібнику викладено основні положення побудови зображень предметів. Даються відомості про класифікацію зображень та їх утворення. Матеріал проілюстровано численими прикладами, які супроводжуються відповідними поясненнями. Посібник може бути рекомендований для використання під час проведення практичних занять з інженерної графіки та в проце...

Макаренко М.Г., Маглич В.А. Креслення деталей

 • формат jpg
 • размер 24.72 МБ
 • добавлен 30 апреля 2010 г.
Національний Авіаційній Університет. Креслення деталей. методичні вказівки до виконання. домашнього завдання. з інженерної графіки. для студентів усіх спеціальностей. Київ 2002. Креслення деталі "Корпус" з натури. Креслення деталі "Вал" з натури. Ескіз деталі "Зубчате колечо" з натури. Ескіз деталі "Пружина" з натури.rn

Макаренко Н.Г., Баринов В.А. и др. Методические указания. Схема

 • формат jpg
 • размер 16.83 МБ
 • добавлен 30 апреля 2010 г.
Киевский международный университет гражданской авиации. Методические указание и варианты заданий к выполнению комплексной графической работы по инженерной графике "СХЕМА"для студентов специальностей 7.100108. эксплуатация авиационной наземной техники"и 7.100111 "Безопасность жизнедеятельности авиапредприятий". Киев 1996. Принципиальные электрические схемы. Кинематические схемы. Принципиальные и гидравлические (пневматические) схемы.rn