Начертательная геометрия и инженерная графика
Академическая и специальная литература
 • формат doc
 • размер 94.99 МБ
 • добавлен 09 февраля 2011 г.
Козяр М.М. Інженерна графіка. Побудова зображень
Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Рівне: НУВГП, 2005. -
206. с., з іл.
У навчальному посібнику викладено основні положення побудови зображень предметів. Даються відомості про класифікацію зображень та їх утворення. Матеріал проілюстровано численими прикладами, які супроводжуються відповідними поясненнями. Посібник може бути рекомендований для використання під час проведення практичних занять з інженерної графіки та в процесі самостійного навчання.
Призначений для студентів технічних та педагогічних спеціальностей за напрямами підготовки: 0905 Енергетика, 0903 Гірництво, 0902 Інженерна механіка, 092100 Будівництво, 092600 Водні ресурси, 0708 Екологія, 0101 Педагогічна освіта (7.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання і креслення) та ін. напрямів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, а також для викладачів та педагогічних працівників з метою надання їм методичної допомоги в оволодінні правилами побудови зображень.
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. Черчение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Геодезия и маркшейдерия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Гидравлика и пневматика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Дизайн
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Компьютерная графика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Системы автоматизированного проектирования (САПР)
 1. Академическая и специальная литература
 2. Машиностроение и металлообработка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания начертательной геометрии и инженерной графики
 1. Академическая и специальная литература
 2. Приборостроение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Промышленное и гражданское строительство
 3. Архитектурно-строительное черчение
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArchiCAD
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Autodesk AutoCAD / AutoLISP
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компас 3D / Компас-График / Компас-Автопроект
Смотрите также

Головчук А.Ф., Кепко О. І., Чумак Н.М. Інженерна та комп’ютерна графіка

 • формат pdf
 • размер 16.95 МБ
 • добавлен 14 мая 2011 г.
Навчальний посібник — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 160 с. В навчальному посібнику розглянуто чотири розділи: «Загальні правила оформлення креслеників», «Методи проекціювання. Зображення», «Технічне креслення», «Елементи будівельних креслеників». Оригінальність курсу — це доповнення теоретичного матеріалу прикладами виконання графічних робіт, в яких в логічній послідовності детально описані дії, які необхідно виконати на комп’ютері. Посі...

Гриньова Н.В. Методичні вказівки і контрольні завдання для проведення практичних занять та виконання самостійних робіт з інженерної та комп’ютерної графіки. Частина 1. Інженерна графіка

Практикум
 • формат pdf
 • размер 5.32 МБ
 • добавлен 19 декабря 2011 г.
Х: ХНАМГ, 2010. - 99 с. Для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні системи» (за видами транспорту). Інженерна графіка на сучасному етапі розвитку науки і освіти все яскравіше набуває властивостей міждисциплінарності, тому що вона не тільки розширює абстрактне мислення та світоглядні обрії, а й здійснює загально-інженерну підготовку спеціалістів всіх напрямків, в тому числі і менеджерів. Тому основні за...

Джеджула О.М., Кормановський С.І. Курс нарисної геометрії

 • формат pdf
 • размер 11.11 МБ
 • добавлен 26 января 2012 г.
Навчальний посібник / О. М. Джеджула, С. І. Кормановський : ВНАУ, 2011. – 200 с./ О. М. Джеджула, С. І. Кормановський : ВНАУ, 2011. – 200 с. В посібнику розглянуті основні теоретичні положення курсу, викладені методи побудови зображень геометричних образів на площині. Наведено приклади розв’язання позиційних і метричних задач. Посібник підготовлено для студентів напрямів інженерії: Машинобудування, Процеси, машини та обладнання агропромислового в...

Макаренко М.Г. Інженерна графіка

 • формат jpg
 • размер 26.38 МБ
 • добавлен 03 мая 2010 г.
Національній Авіаційний Університет. Методичні вказівки. до виконання розрахунково-графічних робіт. для студентів першого курсу спеціальностей 7.091604. "Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів", 7.091607. "Біотехнологія", 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища". Київ 2004.rn

Сидоренко В.К. Креслення. 8-9 клас

 • формат pdf
 • размер 31.44 МБ
 • добавлен 09 октября 2011 г.
Київ: Школяр, 2005. - 239 с. Підручник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст: Загальні вимоги до оформлення креслень Геометричні побудови на кресленнях Креслення плоских предметів Креслення в системі прямокутних проекцій Виконання і читання креслень Аксонометричні проекції. Технічний рисунок Перерізи Розрізи Вибір зображень на кресленнях Зображення з'єднань на складальних кресленнях Деякі додаткові відомості, необхідні для викон...