• формат doc
 • размер 2.12 МБ
 • добавлен 06 февраля 2012 г.
Матвєєва Л.Л. Культурологія. Курс лекцій
Навч. посібник. – К. : Либідь, 2005. – 512 с.

У навчальному посібнику основні теми курсу культурології згруповано в чотири блоки: культурологія: зміст та історія становлення; онтологія культури; феномени культури; сучасність і майбутнє культури. Розкривається специфіка культури як людської . форми життєдіяльності, висвітлюється історія становлення культурологічної думки, аналізуються основні наукові концепції культурного розвитку. Значна увага приділяється проблематиці сучасної культури, в тому числі художньої.
Для студентів вищих навчальних закладів.

ISBN 9660603959.
Смотрите также

Баканурський А.Г. Культурологія

 • формат pdf
 • размер 920.52 КБ
 • добавлен 27 сентября 2010 г.
Курс лекцій. — K.: ВД " Професіонал" , 2004 Навчальний посібник складається з курсу лекцій, мета яких прослідити формування української і зарубіжної культур, шо протягом століть зазнавали впливу різноманітних факторів — від біологічних і етнологічних (тобто пов'язаних з історією формування і розвитку народів) до соціально-політичних закономірностей і навіть історичних подій випадкового характеру. Кожна лекція містить питання для самоперевірки та...

Вдовиченко Г.В. Конспект лекцій з історії української культури

 • формат doc
 • размер 38.4 КБ
 • добавлен 26 января 2011 г.
Фізфак КНУТШ, 2010. 1 курс 1 семестр. Оцифровані конспекти - якість відповідно до стану здоров’я конспектувальника. ІУК як наука. Культура як об’єкт дослідження. Етнографічні регіони України. Мови. Археологія первісності. Культурно-мистецьке життя Київської держави. Архітектура К. д. Галицько-Волинське князівство.

Кришмарел В.Ю. Робоча програма з курсу Міфологія

 • формат doc
 • размер 172 КБ
 • добавлен 18 февраля 2011 г.
Кришмарел В. Ю. Робоча програма з курсу "Міфологія". - К. , 2009. - 16 с. Програма написана на кафедрі "Культурологія" Київського інституту соціальних та культурних зв"язків імені Святої княгині Ольги. Є опробованою у 2009-2010 роках. Розрахована на перший курс спеціальності 7.020101 "Культурологія". Містить орієнтовний план заняття, плани семінарських, рефератів, а також як тематичні, так і загальний список літератури. В кінці наведено переліе п...

Панич О. Теорія культури

 • формат pdf
 • размер 1.07 МБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Донецьк: видавництво Донецького національного університету, 2009. – 116 с. Навчально-методичний посібник призначений для студентів спеціальності "Культурологія", які вивчають курс "Теорія культури" і складають відповідний державний іспит. В посібнику описано зміст навчальних занять з даного курсу, подано рекомендації з вивчення студентами текстів, які включено до електронної хрестоматії з теорії культури, питання для самоконтролю, а також питанн...

Подольська Є.А., Лихвар В.Д. Культурологія

 • формат pdf
 • размер 1.32 МБ
 • добавлен 27 февраля 2011 г.
Подольська Є. А., Лихвар В. Д. Культурологія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — Х.: Вид: во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. — 248 с. Навчальний посібник містить тематичний план курсу, загальний вик: лад основних теоретичних положень і концепцій культурології. Розгляда: ються питання природи і сутності культури, її інформаційно: семіотичне розуміння, властивості культурних форм, історичні типи соціокультурних світів та окремі види культурних...

Семчук Ю.Й. Культурологія. Курс лекцій

 • формат doc
 • размер 1.03 МБ
 • добавлен 20 декабря 2009 г.
Електронна версія. - Дніпропетровськ, ДУЕП. - 105 с Культурологія як наука та навчальна дисципліна. Специфіка культурологічного знання Генеза культури Співвідношення культури та цивілізації Техніка, культура та природа людини Культура античної середземноморської цивілізації (давньогрецька та давньоримська культури) Кризові явища в культурі Культура. Контркультура. Субкультура Ідея рівноправності культур у сучасному світі Поняття культурної іденти...

Тюрменко І.І. Культурологія: теорія та історія культури

 • формат docx
 • размер 1.6 МБ
 • добавлен 28 марта 2011 г.
Видання 2-ге, перероб. та доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 368 с Навчальний посібник дає широкі знання про генезис культури, закономірності й тенденції її розвитку, розкриває філософські, соціологічні та історичні аспекти культури. Відповідає діючому модулю навчальної дисципліни "Культурологія", що викладається у вищих навчальних закладах України. До кожної теми підібрано запитання для самоконтролю знань, список літератури, ілюстрати...

Федорова І.І. Культурологія Київ Політехніка 2005

 • формат jpg
 • размер 14.22 МБ
 • добавлен 20 сентября 2011 г.
Федорова І.І. Культурологія: Навч. посіб. - К.:ІВЦ "Видавництво "Політехніка",2005. - 160 с. - Бібліогр. в кінці тем. Відповідно до програми розглянуто теоретико-методологічні засади нової навчальної дисципліни "Культурологія". Висвітлено інтегральну природу культурологічного знання, його звязок зі сферою природничих та гуманітарних дисциплін. В основу посібника покладено сучасні підходи до розуміння генезису, типології, процесів динаміки культур...

Шейко В.М., Богуцький Ю.П., Германова де Діас Е.В. Культурологія: навчальний посібник

 • формат doc
 • размер 1.99 МБ
 • добавлен 07 ноября 2011 г.
Харків: ХДАК, 2011. - 473с. Пропонований навчальний посібник написаний на основі курсу лекцій, які автори протягом тривалого часу викладають студентам різних спеціальностей Харківської державної академії культури. Головним завданням посібника є певне розкриття культурологічної думки в її історичному розвиткові, аналіз таких важливих культурологічних проблем як культура і цивілізація, релігія та культура, походження культури й ін. Тому історичний...

Ізваріна О.М. Культурологія. Конспект лекцій

 • формат doc
 • размер 892 КБ
 • добавлен 27 февраля 2009 г.
Автор: К. мист. О.М. Ізваріна (Донецький Інститут Туристичного Бізнесу). Культура як соціальне явище. Діяльнісний підхід у культурології. Культурологія наука про культуру. Предмет і завдання культурології. Культурологія в системі сучасного знання. Традиції в культурі. Спадкоємність як закономірність розвитку культури. Методичні засади культурології та підходи в дослідженні феномена культури. Діяльність як головне джерело культури. Структура і осн...