• формат doc
 • размер 892 КБ
 • добавлен 27 февраля 2009 г.
Ізваріна О.М. Культурологія. Конспект лекцій
Автор: К. мист. О.М. Ізваріна (Донецький Інститут Туристичного Бізнесу).
Культура як соціальне явище. Діяльнісний підхід у культурології.
Культурологія наука про культуру. Предмет і завдання культурології.
Культурологія в системі сучасного знання.
Традиції в культурі. Спадкоємність як закономірність розвитку культури.
Методичні засади культурології та підходи в дослідженні феномена культури. Діяльність як головне джерело культури.
Структура і основні функції культури.
Культурологія як форма самореалізації людини.
Розвиток уявлень про культуру в філософській думці від античності до сьогодня.
Культура та природа.Культура та цивілізація.
Людина як продукт біологічного та культурного розвитку.
Культура як підгрунтся цивілізації. Протирч між людиною та цивілізацією.
Співставлення феноменів “КУЛЬТУРА” і “ЦИВІЛІЗАЦІЯ”.
Теорії культурно-історичніх типів та локальних цивілізацій.
бальні проблеми сучасної цивілізації.
Методологія вивчення культурних явищ. Типологія культур.
Методологічні особливості культурології в системі наук.
Методологічні принципи культурології як самостійної науки.
Проблема типології культур.
Компаративний аналіз культур.
Проблема історичної типології культури.
Сутність і характерні особливості регіонального підходу до типології світової культури. Класифікація культурних регіонів та їх типові риси.
Релігійний тип культури.
Еволюція культури. Ідея "прогресу"”. Генотипологія культур Заходу та Сходу.
Принципи класифікації Культурної еволюції. Основні деталі еволюційної культури.
Культура і соціальній прогрес. Культурний прогрес як самореалізація людини.
Особливості культур Заходу і Сходу. Діалог культур Заходу і Сходу.
Загальні риси сучасної культури.
Основні тенденції розвитку культури XX ст. Масова та елітарна культура.
бальна криза культури XX ст. як результат зміни типів культури та альтернативні шляхи розвитку світової цивілізації.
Історичні етапи розвитку української культури.
Український культурний внесок у скарбницю світової культури.
Первісна культура на терені сучасної України.
Культура Київської Русі.
Культура Козацької доби та Українського Бароко.
Культура України XIX ст.
Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.
Світова велич української культури і протиріччя культури сьогоднення.
Смотрите также

Баканурський А.Г. Культурологія

 • формат pdf
 • размер 920.52 КБ
 • добавлен 27 сентября 2010 г.
Курс лекцій. — K.: ВД " Професіонал" , 2004 Навчальний посібник складається з курсу лекцій, мета яких прослідити формування української і зарубіжної культур, шо протягом століть зазнавали впливу різноманітних факторів — від біологічних і етнологічних (тобто пов'язаних з історією формування і розвитку народів) до соціально-політичних закономірностей і навіть історичних подій випадкового характеру. Кожна лекція містить питання для самоперевірки та...

Константинова С.В. История мировой и отечественной культуры. Конспект лекций

 • формат pdf
 • размер 453.23 КБ
 • добавлен 07 ноября 2009 г.
История мировой и отечественной культуры. Конспект лекций Данное издание представляет собой конспект лекций по предмету «История мировой и отечественной культуры». В книге изложены основные вопросы данного курса. Конспект лекций станет незаменимым помощником при подготовке к экзамену или зачету, предназначен для студентов высших и средних учебных заведений гуманитарных специальностей. Издательство: ЭКСМО Автор: Константинова С. В. Количество стра...

Кришмарел В.Ю. Робоча програма з курсу Міфологія

 • формат doc
 • размер 172 КБ
 • добавлен 18 февраля 2011 г.
Кришмарел В. Ю. Робоча програма з курсу "Міфологія". - К. , 2009. - 16 с. Програма написана на кафедрі "Культурологія" Київського інституту соціальних та культурних зв"язків імені Святої княгині Ольги. Є опробованою у 2009-2010 роках. Розрахована на перший курс спеціальності 7.020101 "Культурологія". Містить орієнтовний план заняття, плани семінарських, рефератів, а також як тематичні, так і загальний список літератури. В кінці наведено переліе п...

Матвєєва Л.Л. Культурологія. Курс лекцій

 • формат doc
 • размер 2.12 МБ
 • добавлен 06 февраля 2012 г.
Навч. посібник. – К. : Либідь, 2005. – 512 с. У навчальному посібнику основні теми курсу культурології згруповано в чотири блоки: культурологія: зміст та історія становлення; онтологія культури; феномени культури; сучасність і майбутнє культури. Розкривається специфіка культури як людської . форми життєдіяльності, висвітлюється історія становлення культурологічної думки, аналізуються основні наукові концепції культурного розвитку. Значна увага...

Панич О. Теорія культури

 • формат pdf
 • размер 1.07 МБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Донецьк: видавництво Донецького національного університету, 2009. – 116 с. Навчально-методичний посібник призначений для студентів спеціальності "Культурологія", які вивчають курс "Теорія культури" і складають відповідний державний іспит. В посібнику описано зміст навчальних занять з даного курсу, подано рекомендації з вивчення студентами текстів, які включено до електронної хрестоматії з теорії культури, питання для самоконтролю, а також питанн...

Подольська Є.А., Лихвар В.Д. Культурологія

 • формат pdf
 • размер 1.32 МБ
 • добавлен 27 февраля 2011 г.
Подольська Є. А., Лихвар В. Д. Культурологія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — Х.: Вид: во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. — 248 с. Навчальний посібник містить тематичний план курсу, загальний вик: лад основних теоретичних положень і концепцій культурології. Розгляда: ються питання природи і сутності культури, її інформаційно: семіотичне розуміння, властивості культурних форм, історичні типи соціокультурних світів та окремі види культурних...

Семчук Ю.Й. Культурологія. Курс лекцій

 • формат doc
 • размер 1.03 МБ
 • добавлен 20 декабря 2009 г.
Електронна версія. - Дніпропетровськ, ДУЕП. - 105 с Культурологія як наука та навчальна дисципліна. Специфіка культурологічного знання Генеза культури Співвідношення культури та цивілізації Техніка, культура та природа людини Культура античної середземноморської цивілізації (давньогрецька та давньоримська культури) Кризові явища в культурі Культура. Контркультура. Субкультура Ідея рівноправності культур у сучасному світі Поняття культурної іденти...

Тюрменко І.І. Культурологія: теорія та історія культури

 • формат docx
 • размер 1.6 МБ
 • добавлен 28 марта 2011 г.
Видання 2-ге, перероб. та доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 368 с Навчальний посібник дає широкі знання про генезис культури, закономірності й тенденції її розвитку, розкриває філософські, соціологічні та історичні аспекти культури. Відповідає діючому модулю навчальної дисципліни "Культурологія", що викладається у вищих навчальних закладах України. До кожної теми підібрано запитання для самоконтролю знань, список літератури, ілюстрати...

Федорова І.І. Культурологія Київ Політехніка 2005

 • формат jpg
 • размер 14.22 МБ
 • добавлен 20 сентября 2011 г.
Федорова І.І. Культурологія: Навч. посіб. - К.:ІВЦ "Видавництво "Політехніка",2005. - 160 с. - Бібліогр. в кінці тем. Відповідно до програми розглянуто теоретико-методологічні засади нової навчальної дисципліни "Культурологія". Висвітлено інтегральну природу культурологічного знання, його звязок зі сферою природничих та гуманітарних дисциплін. В основу посібника покладено сучасні підходи до розуміння генезису, типології, процесів динаміки культур...

Шейко В.М., Богуцький Ю.П., Германова де Діас Е.В. Культурологія: навчальний посібник

 • формат doc
 • размер 1.99 МБ
 • добавлен 07 ноября 2011 г.
Харків: ХДАК, 2011. - 473с. Пропонований навчальний посібник написаний на основі курсу лекцій, які автори протягом тривалого часу викладають студентам різних спеціальностей Харківської державної академії культури. Головним завданням посібника є певне розкриття культурологічної думки в її історичному розвиткові, аналіз таких важливих культурологічних проблем як культура і цивілізація, релігія та культура, походження культури й ін. Тому історичний...