Топливно-энергетический комплекс
 • формат doc
 • размер 1.59 МБ
 • добавлен 12 ноября 2011 г.
Мнацаканов Г.К. Холодильна техніка і технология. Навчальний посібник. Частина 1
Навчальний посібник (конспект лекцій) для студентів спеціальності 7.090520 «Холодильні машини і установки».
ОДАХ, Одесса, 2008 р., 128 стор.

Зміст:
Передмова
Холодильні підприємства
Охолоджувальні системи
Холодильна ізоляція
Машинні відділення
Основи експлуатації холодильних установок
Список рекомендованої літератури
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Контрольная работа. Техника и технология сферы сервиса. Технология охлаждения продуктов. Холодильное оборудование

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 161.5 КБ
 • добавлен 25 марта 2011 г.
Технология охлаждения и замораживания продуктов питания. Холодильное оборудование. Промышленное холодильное оборудование. Торговое холодильное оборудование. Бытовое холодильное оборудование. Системы охлаждения. Система непосредственного охлаждения. Система охлаждения с промежуточным хладоносителем. Воздушная система охлаждения. Морозильное холодильное оборудование. Контрольные задания. Список литературы.

Кравченко М.Б. Кріогенні технології. Посібник до самостійної роботи та виконання контрольних робіт

 • формат doc
 • размер 80.5 КБ
 • добавлен 09 августа 2011 г.
ОДАХ, Одесса, 2010. – 11 стор. Для студентів спеціальності 090507 – «Кріогенна техніка і технологія» що навчаються за заочною формою навчання. Зміст: Мета, завдання, структурно-логічне місце дисципліни Загальний обсяг дисципліни та розподіл часу за видами роботи Самостійна робота студентів Завдання контрольної роботи Список рекомендованої літератури

Лекции - Холодильная техника (укр)

Статья
 • формат docx
 • размер 368.24 КБ
 • добавлен 03 апреля 2010 г.
КПИ, ИХФ, 4-ый курс, лектор к. т. н., доц. Ракицкий В. Л. Курс лекций - Машины биохимических производств: Холодильная техника Холодильна техніка Застосування холоду в промисловості Термодинамічні основи отримання штучного холоду Методи отримання низьких температур Класифікація холодильних машин помірного охолодження Робочі речовини холодильних машин Парокомпресійні холодильні установки Цикли та принципові схеми багатоступінчастих холодильних маш...

Мнацаканов Г.К. Основи проектування холодильників (украинский)

 • формат doc
 • размер 505.58 КБ
 • добавлен 26 июля 2009 г.
ОДАХ, Одесса, 2004 р., 71 стор. Навчальний посібник «Основи проектування холодильників» призначено для студентів спеціальності «Холодильні машини й установки», що вивчають дисципліну «Холодильна техніка і технологія». Зміст: Передмова 1. Вибір основних характеристик і розмірів холодильника 2. Розрахунок теплоприпливів 3. Визначення теплового навантаження і добір холодильного устаткування Список рекомендованої літератури

Мнацаканов Г.К. Холодильна техніка і технологія. Тестові питання

 • формат doc
 • размер 10.59 МБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
Одеса, ОДАХ, 2010 Зміст: Передмова Тестові питання по ХТТ Правильні варіанти відповідей Надруковано Видавницьким центром ОДАХ, 50 стор.

Мнацаканов Г.К., Мурашов В.С. Холодильна техніка і технологія. Навчальний посібник до лабораторних робіт. Частина 2

 • формат doc
 • размер 249.5 КБ
 • добавлен 09 августа 2011 г.
Одеса, ОДАХ, 2010 - 32 стор. Навчальний посібник для студентів спеціальності 6.090520 «Холодильні машини і установки» Зміст: Вступ Лабораторна работа № 9 - Прилади контролю параметрів повітря в холодильних камерах Лабораторна работа № 10 - Визначення теплофізичних властивостей харчових продуктів Лабораторна работа № 11 - Вивчення процесів охолоджування і заморожування Лабораторна работа № 12 - Вивчення системи повітророзподілу камер холодильної...

Румянцев Ю.Д., Калюнов В.С. Холодильная техника

 • формат pdf
 • размер 33.68 МБ
 • добавлен 03 февраля 2012 г.
СПб.: Изд-во «Профессия», 2005. - 360 с., ил. Учебник для вузов. (Файл с распознаванием текста OCR.) В новом учебнике учтены существенные изменения, произошедшие в холодильной технике и технологии за последние годы. К несомненным достоинствам книги относятся рекомендации по практическому использованию холодильного оборудования для различных отраслей пищевой промышленности с учетом используемых технологических решений. Учебник предназначен для...

Терехова О.Н. Холодильная техника и технология

 • формат pdf
 • размер 1.92 МБ
 • добавлен 11 августа 2011 г.
Сборник примеров расчетов и лабораторных работ по курсу «Холодильная техника и технология» для студентов специальностей 170600 «Машины и аппараты пищевых производств», 270800 «Технология консервирования» / Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова. – Барнаул: Изд.-во. АлтГТУ, 2005 г.- 124 с. Даны основы холодильной техники: физические принципы получения холода, термодинамические основы, циклы и типы холодильных машин...

Цветковська Л.Н., Д'яченко Т.В. Заповнення та спорожнення цистерни для кріогенної рідини. Посібник до лабораторної роботи

 • формат doc
 • размер 4.86 МБ
 • добавлен 09 августа 2011 г.
ОДАХ, Одесса, 2010., 12 стор. Навчальний посібник розроблений у відповідність до навчальної робочої програми дисципліни «Транспортування і зберігання кріогенних продуктів». Посібник призначений для студентів спеціальності 090507 - «Кріогенна техніка і технологія». Зміст: Мета роботи Конструкції цистерн для кріогенної рідини Принципова схема цистерни ЦТК-1,6/0,25 Порядок роботи Заповнення цистерни Вказівки заходів безпеки Звіт з лабораторної...

Шпаргалки - Темы по холодильной технологии

pottee
 • формат doc, rtf
 • размер 212.4 КБ
 • добавлен 19 мая 2010 г.
Собрана теория по дисциплине Холодильная техника и технология для специальности Технология продуктов общественного питания, которую можно использовать в подготовке к экзамену или лабораторынм работам. Список тем: Рабочие вещества холодильных машин; Технология замораживания пищевых продуктов; Технология хранения пищевых продуктов; Эксплуатация торгового холодильнрого оборудования; Теплоизоляционные материалы; Отепление и размораживание продуктов;...