Реферат
 • формат docx
 • размер 35.38 КБ
 • добавлен 27 ноября 2011 г.
Реферат Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі
ВУЗ Херсонский Национальный Технический Университет (ХНТУ), Украина.
Реферат содержит 15 страницы, год написания работы 2011.

Зміст реферата

Нормативно-правові акти з охорони праці
Основні законодавчі акти з охорони праці
Закон України "Про охорону праці"
Охорона праці жінок
Охорона праці неповнолітніх
Охорона праці інвалідів
Программа поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2011-2015 рр.
Положення про медичний огляд працівників
Смотрите также

Жидецький В.Ц. Основи охорони праці

 • формат djvu
 • размер 14.57 МБ
 • добавлен 02 февраля 2011 г.
Підручник. - Львів: Афіша, 2005. - 319 с. Підручник розкриває складну систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. В ньому подано сучасні дані щодо законодавчої та нормативно-правової бази в галузі охорони праці. Викладено основні поняття та визначення, що стосуються вказаної галузі, розглянуто шкідливі...

Лекції (вступна) - Охорона праці в соціальній сфері

Статья
 • формат doc
 • размер 102.5 КБ
 • добавлен 18 сентября 2011 г.
10 сторінок. Виствітлено деякі питання з охорони праці в соціальній сфері. Нормативно-правові акти з охорони праці Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці Основні поняття і терміни з охорони праці Комітет по нагляду за ОП України Робота уповноважених трудових колективів з питань охорони праці

Лекции - 16 лекций по охране труда в Украине

Статья
 • формат doc
 • размер 436.02 КБ
 • добавлен 22 февраля 2011 г.
Основні правові та нормативні положення про охорону праці, Державний нагляд та державні нормативні акти з охорони праці, Організація охорони праці на підприємстві, Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом, Процесс горіння та протипожежні вимоги до будівель та споруд, Виробничий травматизм та захворюваність та інше.

Оришака В.О. Основи охорони праці (укр.яз)

 • формат doc
 • размер 244.06 КБ
 • добавлен 16 сентября 2009 г.
Методичні вказівки до вивчення дисципліни студентами всіх спеціальностей, Кіровоград: КНТУ, 2004. -135с. Дані методичні вказівки розглядають питання курсу ООП і дають можливість мати комплексну уяву про дисципліну. Зміст: Правові і організаційні питання охорони праці, Предмет, структура, зміст та мета курсуОснови охорони праці, Законодавство України про охорону праці, Нормативно-правові акти з охорони праці, Відповідальність за порушення законод...

Охрана труда и расчет

 • формат doc
 • размер 35.92 КБ
 • добавлен 26 ноября 2009 г.
Вступ. Законодавчі акти по охороні праці. Задача. Система стандартів безпеки праці (ССБП). Навчання працівників з питань охорони праці. Контроль та нагляд питань охорони праці в Україні. Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань. та аварій зі смертельними наслідками. Статистичний метод аналізу травматизму. Гігієна праці та виробнича санітарія. Основні шкідливі виробничі фактори, що супроводжують роботу. опер. ст. з ПК. Одиниці вимі...

Праскович. Правове регулювання охорони праці

Статья
 • формат doc
 • размер 245 КБ
 • добавлен 07 октября 2010 г.
Курс лекцій на тему "Правове регулювання охорони праці". Зміст Поняття охорони праці Міжнародно-правові акти у сфері охорони праці Нормативно-правові акти Україні з охорони праці Нормативно-правові договори і охорона праціrn

Реферат - Основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Реферат
 • формат doc
 • размер 61.5 КБ
 • добавлен 29 декабря 2011 г.
Робота виконана на базі ЗНУ в 2011 році на 10 сторінок. Державна політика в галузі охорони праці. Правове забезпечення її реалізації

Сєріков Я.О. Основи охорони праці

 • формат doc
 • размер 13.77 МБ
 • добавлен 13 июня 2009 г.
Навчальний посібник. - Харків: ХНАМГ, 2007. - 227 с. У посібнику викладено основні законодавчі й нормативні положення, що відносяться до організації та діяльності служби охорони праці на підприємстві, проведення атестації робочих місць за умовами праці, визначення розміру тарифів при страхуванні працюючих від нещасних випадків та професійних захворювань. Розглянуто основні питання виробничої санітарії, безпеки виробничих процесів, електро- та по...

Сивко В.Й. Організаційні та правові основи охорони праці

 • формат pdf
 • размер 61.18 МБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Навч. посібник / В.Й. Сивко . – К. : Кондор, 2003 . – 140 с. У посібнику викладено організаційно-правові основи охорони праці, права громадян на охорону праці, нагляд і контроль за охороною праці, організація управління охороною праці, планування, фінансування та стимулювання роботи з охорони праці, соціальне страхування від ушкоджень здоров’я та ін. Стислий зміст. Передмова. Правові основи охорони праці. Організаційні основи охорони праці....

Іларіонов О.Є., Кузнєцов М.О., Хрутьба В.О. (укл.) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу Охорона праці в галузі

Практикум
 • формат doc
 • размер 933 КБ
 • добавлен 07 февраля 2012 г.
Для студентів економічних спеціальностей міжнародного факультету та факультету економіки підприємства / Укл.: О.Є.Іларіонов, М.О.Кузнєцов, В.О.Хрутьба, - К.: Університет економіки та права КРОК, 2011 - 17с. Вступ Практична робота. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі Практична робота. Розробка інструкції з охорони праці для економіста (фінансиста, маркетолога, бухгалтера, обліковця тощо) Практична робота. Поряд...