Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 295.83 КБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
Нічик О.В. Психофізіологічне забезпечення військово-професійної діяльності співробітників особистої охорони
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.02 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2008. — 21 с.

Анотація.
Узагальнено теоретичні підходи до вирішення проблеми психофізіологічного забезпечення військово-професійної діяльності співробітників особистої охорони. Здійснено психологічний аналіз специфічних особливостей їх професійної діяльності, а також емпіричне дослідження професійно важливих й адаптаційно значущих психофізіологічних властивостей.
Запропоновано відповідну систему, складовими якої є професіографічний аналіз діяльності охоронців та психофізіологічний супровід охоронної діяльності.
Обґрунтовано вибір військово-професійної працездатності до адаптації, професійного здоров'я охоронців об'єктами спрямування заходів забезпечення.
Розроблено алгоритм психофізіологічного забезпечення військово-професійної діяльності охоронців.
Визначено етапи та послідовність методичних процедур, необхідних для його реалізації.

Зміст.
Теоретико-методологічні засади психофізіологічного забезпечення військово-професійної діяльності співробітників особистої охорони.
Методи дослідження психофізіологічних властивостей співробітників особистої охорони.
Психофізіологічне дослідження професійно-важливих та адаптаційно-значущих якостей співробітників особистої охорони.
Заходи оптимізації військово-професійної діяльності співробітників особистої охорони.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Смотрите также

Аршава І.Ф. Емоційна стійкість людини та її діагностика

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 441.8 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.02 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2007. — 33 с. Анотація. На базі теоретичного й емпіричного дослідження функціональних станів людини як форми інтегрованого виявлення стійких властивостей особистості й особливостей перебігу психічних процесів, детермінованих можливою зміною психічних станів, зумовленою ускладненням ситуації професійної діяльності або життєдіяльності у...

Заікіна Г.Л. Психофізіологічна ціна пізнавальної діяльності учнів

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 308.8 КБ
 • добавлен 27 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. . канд. психол. наук: 19.00.02 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2010. — 20 с. Анотація. Розглянуто ознаки розумової втоми дітей з підвищеним навчальним навантаженням. Розроблено математичні моделі психофізіологічної "ціни" розумового напруження учнів, які дозволяють визначити міру напруження регуляторних систем і функціональних резервів організму за умов інформаційних навантажень. Розроблено рег...

Кокун О.М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини у психофізіологічному забезпеченні діяльності

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 319.98 КБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.02 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 31 с. Анотація. Уперше запропоновано під час здійснення психофізіологічного забезпечення діяльності використовувати загальний для різних її видів алгоритм, а також враховувати адаптаційні можливості людини як суб'єкта діяльності. Досліджено питання щодо застосування методу самооцінки для діагностики та оптимізації психофізіологічно...

Кокун О.М. Психофизиология

 • формат pdf
 • размер 631.61 КБ
 • добавлен 18 декабря 2010 г.
Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 184 с. Викладаються основні теми навчальної дисципліни психофізіологія. Ці теми охоплюють питання як загальної, так і прикладної психофізіології. Питанням загальної психофізіології присвячені перші 10 розділів посібника (психофізіологія на сучасному етапі розвитку, методи психофізіологічних досліджень, психофізіологія сенсорних і пізнавальних процесів, психофізіологія емоцій, свідомо...