Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 308.8 КБ
 • добавлен 27 марта 2011 г.
Заікіна Г.Л. Психофізіологічна ціна пізнавальної діяльності учнів
(Укр. яз. ). Автореф. дис. . канд. психол. наук: 19.00.02 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2010. — 20 с.

Анотація.
Розглянуто ознаки розумової втоми дітей з підвищеним навчальним навантаженням. Розроблено математичні моделі психофізіологічної "ціни" розумового напруження учнів, які дозволяють визначити міру напруження регуляторних систем і функціональних резервів організму за умов інформаційних навантажень.
Розроблено регресійні моделі психофізіологічної "ціни" школярів різної статі залежно від успішності навчання та рівнів інформаційних навантажень.
Наведено програму корекції психофізіологічної "ціни" та профілактики розумового стомлення школярів.

Зміст.
Аналіз психофізіологічних аспектів пізнавальної діяльності та ефективності навчання школярів.
Методи і організація дослідження.
Психофізіологічні чинники пізнавальної діяльності учнів в умовах ЗНЗ різного типу.
Пізнавальний статус школярів як критерій прогнозування успішності навчання.
Психофізіологічна «ціна» пізнавальної діяльності школярів та їх успішності навчання.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Похожие разделы
Смотрите также

Аршава І.Ф. Емоційна стійкість людини та її діагностика

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 441.8 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.02 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2007. — 33 с. Анотація. На базі теоретичного й емпіричного дослідження функціональних станів людини як форми інтегрованого виявлення стійких властивостей особистості й особливостей перебігу психічних процесів, детермінованих можливою зміною психічних станів, зумовленою ускладненням ситуації професійної діяльності або життєдіяльності у...

Запорожець О.П. Психофізіологічні властивості учнів молодшого шкільного віку з різним фізичним та розумовим навантаженням

 • формат pdf, rtf
 • размер 307.83 КБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.02 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2008. — 22 с. Анотація. Досліджено властивості основних нервових процесів, сенсомоторних функцій, пам'яті й уваги, успішності навчання (УН) дітей молодшого шкільного віку з різним режимом фізичної та розумової активності. Показано, що функціональна рухливість нервових процесів, сенсомоторні та психічні функції повільно та нерівномірн...

Кокун О.М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини у психофізіологічному забезпеченні діяльності

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 319.98 КБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.02 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 31 с. Анотація. Уперше запропоновано під час здійснення психофізіологічного забезпечення діяльності використовувати загальний для різних її видів алгоритм, а також враховувати адаптаційні можливості людини як суб'єкта діяльності. Досліджено питання щодо застосування методу самооцінки для діагностики та оптимізації психофізіологічно...

Кокун О.М. Психофизиология

 • формат pdf
 • размер 631.61 КБ
 • добавлен 18 декабря 2010 г.
Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 184 с. Викладаються основні теми навчальної дисципліни психофізіологія. Ці теми охоплюють питання як загальної, так і прикладної психофізіології. Питанням загальної психофізіології присвячені перші 10 розділів посібника (психофізіологія на сучасному етапі розвитку, методи психофізіологічних досліджень, психофізіологія сенсорних і пізнавальних процесів, психофізіологія емоцій, свідомо...

Меньших О.Е. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 339.87 КБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.02 / Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2008. — 20 с. Анотація. Мета дослідження полягає у визначенні стану властивостей нейродинамічних і когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку, які мають різний рівень фізичного розвитку. Відповідно до предмета та мети дослідження, сформульовано таку гіпотезу: характер динаміки властивостей функціональної рухливості, сили не...

Нічик О.В. Психофізіологічне забезпечення військово-професійної діяльності співробітників особистої охорони

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 295.83 КБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.02 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2008. — 21 с. Анотація. Узагальнено теоретичні підходи до вирішення проблеми психофізіологічного забезпечення військово-професійної діяльності співробітників особистої охорони. Здійснено психологічний аналіз специфічних особливостей їх професійної діяльності, а також емпіричне дослідження професійно важливих й адаптаційно значущих псих...