• формат djvu
 • размер 1.74 МБ
 • добавлен 22 сентября 2011 г.
Нечипорук М.Н., Черняшевський В.Т. Прилади для фізичного експерименту
Методичний посібник для вчителів. Київ.: Радянська школа, 1971 р., 144 стор.

У посібнику описано будову, подано практичні рекомендації щодо виготовлення і настроювання близько 180 приладів з механіки та радіоелектроніки.Висвітлено два напрями застосування прикладної фізики в практичній діяльності вчителя. Один напрям розкриває можливість застосовувати досягнення технічної механіки для утворення нових приладів, зокрема конструкцій, в яких використано принцип дії годинника, камертона, двигуна, легкорухомих візків, пружин і важків. Другий напрям спирається на досягнення радіоелектроніки. Цінність приладів з радіоелектроніки — в їх доступності і простоті конструкції. Простота і автономність живлення приладів дає змогу користуватись ними у фізичному кабінеті і в класній кімнаті. їх можна виготовляти самостійно з деталей, параметри яких відрізняються від схемних приблизно на 25%.
Посібник містить методичні вказівки, як використовувати ці прилади на уроках фізики і в позакласній роботі.
Розрахований на вчителів фізики, керівників технічних гуртків і студентів фізико-математичних факультетів педагогічних вузів.

Зміст
Механіка (кінематика, динаміка, коливання і хвилі)
Прилад з кінематики і динаміки
Прилад для визначення прискорення сили тяжіння методом знаходження середнього часу
Прилади для демонстрування другого закону Ньютона
Прилад для демонстрування невагомості і перевантажень
Прилад для вивчення третього закону динаміки методом порівняння
Механічний секундомір камертонного типу
Лабораторно-демонстраційний секундомір язичкового типу
Електромеханічний секундомір
Механічний секундомір годинникового типу
Універсальний датчик часу до секундоміра
Комплект обладнання для проведення дослідів з використанням секундоміра
Прилад для запису траєкторії польоту тіла — параболи
Установка для вивчення складного руху (поступального і обертального)
Прилад для демонстрування закону збереження моменту кількості руху
Прилад для визначення частоти коливань камертона
Прилад для демонстрування зв'язку між обертальним рухом і гармонічними коливаннями
Прилад для демонстрування додавання коливань
Універсальний прилад для демонстрування гармонічних коливань
Модель автоколивальної системи з маятником
Модель автоколивальної системи з балансом
Модель вільного анкерного спуску годинника
Модель автоколивальної системи з кулькою
Прилад для демонстрування механічних хвиль
Прилад для пояснення стоячої хвилі
Прилад для демонстрування додавання хвиль
Прилад для пояснення утворення хвиль на поверхні рідини
Хвильова машина
Універсальна хвильова машина
Прилад для демонстрування закону Бернуллі

Електроніка
Метроном на диністорі
Електронний метроном з автономним живленням
Лабораторний метроном
Шкільна обчислювальна машина
Електронний стробоскоп
Електронний стробоскоп із фотоспалаху
Стробоскоп на диністорі
Реле часу на транзисторах
Звукові генератори
Генератор на газорозрядній лампі
Електромузичний прилад
Генератор-пробник
Високовольтні перетворювачі напруги
Напівпровідниковий високовольтний перетворювач напруги
Високовольтний перетворювач з трансформатором від газосвітних трубок
Електронна паличка
Прилади зв'язку
Прилад для демонстрування самоіндукції
Котушка Румкорфа з електронним перетворювачем
Універсальний випрямляч
Напівпровідниковий підсилювач низької частоти
Осцилограф з телевізора
Осцилограф з автономним живленням
Осцилограф на напівпровідниках
Осцилограф-приставка до радіоприймача
Демонстраційний електронний фотометр
Світлове реле
Похожие разделы
Смотрите также

Балицький О., Миколайчук О. Дифракція електронів для дослідження структури матеріалів

 • формат pdf
 • размер 891.51 КБ
 • добавлен 12 января 2011 г.
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 63 с. Лабораторний практикум. Розглянуто застосування дифракції електронів для дослідження структури матеріалів, описано шість лабораторних робіт з методики індексування та розшифрування електронограм від полікристалічних, монокристалічних і аморфних матеріалів, проаналізовано геометрію утворення дифракційної картини в разі відбивання поверхнею швидких і повільних електронів та використ...

Гірка В.О., Гірка І.О., Кіндратенко А.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу Механіка для студентів першого курсу фізико-технічного факультету (на укр. языке)

Практикум
 • формат djvu
 • размер 668.9 КБ
 • добавлен 10 июля 2011 г.
Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2004. - 44 с. Зміст М. Остроградський - видатний український математик та фізик. Вивчення рівноприскореного руху та визначення величини прискорення вільного падіння на машині Атвуда. Дослідження закону збереження енергії і визначення моменту інерції механічного тіла відносно фіксованої осі обертання за допомогою маятника Максвела. Визначення прискорення сили тяжіння за допомогою фізичного та математичного маятників....

Пойда В.П., Хижковий В.П. Лабораторний практикум з оптики

Практикум
 • формат doc
 • размер 1.38 МБ
 • добавлен 17 января 2011 г.
Част. 1-2 - Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2008. - 85с. (1), 72 c. (2) У цьому навчально-методичному посібнику наведені методичні інструкції щодо виконання 10 експериментальних лабораторних робіт з оптики, що пропонуються до виконання студентам 2 курсу фізичного та радіофізичного факультетів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна при проходженні ними занять з фізичного лабораторного практикуму на кафедрі експериментальної...