Стандарт
 • формат doc
 • размер 89.5 КБ
 • добавлен 15 декабря 2010 г.
Технологічний регламент виробництва спирту етилового ректифікованого із меляси в суміші з крохмалистою сировиною на Підгайчицькому спиртзаводі
Характеристика сировини - меляси
Транспортування, прийом та зберігання меляси
Облік меляси
Відпуск меляси на виробництво
Переробка меляси в суміші з крохмалевмісною сировиною
Загальні технологічні рекомендації
Приготування мелясної розсиропки (технологічна інструкція)
Приготування дріжджів
Технологічні показники зрілої братки та дріжджів
Розрахунок продуктів
Схема технохімконтролю виробництва спирту при переробці меляси в суміші з крохмалевмісною сировиною
Смотрите также

Адбсорбційне очищення стічних вод виробництва віскози

Курсовая работа
 • формат cdw, docx, doc
 • размер 640.87 КБ
 • добавлен 15 декабря 2010 г.
Вступ Опис технологічної схеми адсорбційного очищення стічних вод виробництва віскози Компонування устаткування відділення розташування устаткування на відкритій площадці розміщення устаткування у закритих будівлях Розрахунок ширини робочого проходу Підйомно-транспортне устаткування Конструктивне рішення будівлі і її елементів Генеральний план і його опис Висновки Список літератури Додаток А. Технологічна схема адсорбційного очищення сті...

Відділення конверсії аміаку у виробництві неконцентрованої нітратної кислоти

Реферат
 • формат docx
 • размер 240.49 КБ
 • добавлен 11 июня 2011 г.
НАУ, 2011 р. Зміст: Аналіз існуючих методів виробництва нітратної кислоти Фізико – хімічні основи процесу окиснення аміаку Опис технологічної схеми виробництва розведеної нітратної кислоти Розрахунок відділення конверсії аміаку Розрахунок матеріального балансу контактного апарату Розрахунок теплового балансу відділення конверсії аміаку Визначення кількості каталізатора і розмірів конвертора аміаку Обґрунтування та вибір конвертора Оцінка екологіч...

Газификація вугілля

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 509.26 КБ
 • добавлен 01 июня 2011 г.
СТИ Северодонецк / Украина 2010 г. В курсовом проекте представлены следующие разделы: Аналітичний огляд методів виробництв Фізико-хімічні основи виробництва Технологічна схема виробництва та її опис Норми технологічного режиму Матеріальні розрахунки Проблеми виробництва Основи екології виробництва Курсовой проект состоит из пояснительной записки 28 стр.

Дипломный проект - Проект реконструкції сульфатно-піридинового відділення цеху уловлювання хімічних продуктів коксування ВАТ Такий-то КХЗ з метою впровадження безсатураторного методу уловлювання амоніаку(на укр.языке)

Реферат
 • формат docx
 • размер 1.13 МБ
 • добавлен 17 июня 2011 г.
Дипломный проект - Об’єкт дослідження –відділення уловлювання аміаку. Мета роботи – проект реконструкції сульфатно-піридинового відділення з метою впровадження безсатураторного способу уловлювання амоніаку, спеціальна частина – абсорбер для уловлювання аміаку. У загальній частині проекту вибрано та обґрунтовано необхідність реконструкції відділення, описано асортимент продукції та вимоги до неї, подано характеристику сировинних матеріалів, описан...

Класифікація аніонів. Систематичний хід аналізу суміші аніонів

Реферат
 • формат doc
 • размер 202 КБ
 • добавлен 29 марта 2011 г.
Характеристика аніонів. Класифікація аніонів. Аналітичні реакції аніонів. Аналіз суміші аніонів І, ІІ та ІІІ груп. Систематичний хід аналізу суміші аніонів.

Курсовой по первичной переработке нефти

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 167.54 КБ
 • добавлен 13 ноября 2011 г.
ЗМІСТ Вступ Аналітичний огляд методів виробництва Принципи первинної переробки нафти Методи зрошення ректифікаційних колон Сучасні методи збільшення продуктивності колон АТ, відбору світлих н / продуктів від потенціалу Фізико-хімічні основи виробництва Характеристика сировини, напівфабрикатів і готової продукції Характеристика нафти Вибір, обгрунтування і опис технологічної схеми Теоретичні основи процесу перегонки нафти Опис технологічної схеми...

Обертові печі

 • формат doc
 • размер 4.06 МБ
 • добавлен 17 февраля 2010 г.
НУВПГ, 2006, 28 с. Зміст. Пічні агрегати мокрого и сухого способів виробництва. Конструкції печей. що обертаються. Використана література.

Очищення азотоводневої суміші від оксиду вуглецю (ІV) моноетаноламіном

Реферат
 • формат docx
 • размер 1.4 МБ
 • добавлен 01 октября 2011 г.
У курсовій роботі розглянуто метод очистки азотоводневої суміші від оксиду вуглецю (ІV), а саме за допомогою двоступеневого моноетаноламінового очищення. Описана технологічна схема процесу. Виконані матеріальні розрахунки моноетаноламінового очищення І та ІІ ступенів, складені матеріальні баланси кожного з них. Обґрунтована конструкція реактора. Наведена екологічна оцінка виробництва. ЗМІСТ Перелік умовних позначень та скорочень………………………………. Вс...

Проект сульфатного отделения для улавливания аммиака из коксового газа производительностью 60000 м3/ч (на укр.яз)

Реферат
 • формат doc, docx
 • размер 722.21 КБ
 • добавлен 02 января 2011 г.
Об'єкт дослідження -цех з виробництва сульфату амонію. Мета роботи - проект коксохімічного підприємства з випуску сульфату амонію на України, спеціальна частина - сатуратор для уловлювання аміаку з коксового газу та утворення солі сульфату амонію. У загальній частині проекту вибрано та обґрунтовано місце будівництва заводу, описано асортимент продукції та вимоги до неї, подано характеристику сировинних матеріалів, зроблено розрахунок матеріальног...

Схема виробництва біовіту. Стадія сушіння та пакування готової продукції. Розпилювальна сушарка

 • формат jpg, cdw, doc
 • размер 4.09 МБ
 • добавлен 09 апреля 2010 г.
Курсовий проект містить пояснювальну записку та 2 креслення. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Перелік скорочень, умовних позначень, термінів Вступ 1. Характеристика кінцевої продукції виробництва 1.1. Склад і форма випуску 1.2 Умови зберігання 2. Фармакологічна дія лікарського засобу 2.1. Фармакологічна дія 2.2. Показання 2.3. Дози і спосіб застосування 2.4. Побічна дія 2.5. Протипоказання 2.6. Особливі показання 3. Характеристика біологічного агенту 3.1. Х...