Для специалистов / English for Specific Purposes
Дисертация
  • формат doc
  • размер 52,78 КБ
  • добавлен 13 октября 2013 г.
Ончуленко М.І. Дієслова із семантичним компонентом appeal в англомовному політичному дискурсі
Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук / спеціальність 10.02.04 "Германські мови" / М.І. Ончуленко. - Чернівці : Рута, 2012. - 20 с.
Дисертація виконана у площині взаємодії когнітивної семантики та прагматики із залученням структурно-семантичного та функціонально-прагматичного підходів: ми розглядаємо семантику дієслів як потенційний чинник реалізації комунікативного наміру мовця і приділяємо увагу актуалізації системного значення дієслівних лексем у мовленні. Отже, у роботі зміщується акцент у досліджені дієслівних лексем – від загальномовного плану до конкретно-мовленнєвої реалізації дієслів.
Актуальність запропонованого дослідження полягає в поглибленні теорії лексичної, функціональної та когнітивної семантики. Відсутність фундаментальних досліджень дієслівних лексем із семантичним компонентом „appeal з лінгво-когнітивного та функціонально-дискурсивного поглядів зумовлює висвітлення взаємодії виокремлених дієслівних лексем та контексту їх функціонування. Нагальна необхідність вивчення значення дієслова в системі мови та структурі політичного дискурсу для виявлення пересувів у структурі складників поля, зумовлених авторською інтенцією, жанром політичного дискурсу та варіантом англійської мови. Розгляд дієслів із семантичним компонентом „appeal із зазначених теоретичних позицій – один із найперспективніших шляхів дослідження семантики дієслова, що дає змогу встановити особливості комунікативного акту „appeal (адресат, адресант, мовні та позамовні чинники), з’ясувати дискурсні, ідіолектичні, жанрові та варіантологічні характеристики досліджуваних дієслівних лексем.
Похожие разделы