Для специалистов / English for Specific Purposes
Статья
  • формат pdf
  • размер 237,67 КБ
  • добавлен 06 мая 2015 г.
Ончуленко М.І. Функціональна семантика сполучуваності дієслів Appeal
Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2010. - Вип.
14. - С. 28-33.
Стаття присвячена дослідженню лексико-граматичної сполучува-
ності дієслів APPEAL у дискурсі різних регістрів. Встановлено струк-
туру та семантику дистрибутивних моделей дієслів ЛСП APPEAL.
Похожие разделы