Химия и химическая промышленность
Академическая и специальная литература
Реферат
 • формат doc
 • размер 36.5 КБ
 • добавлен 15 декабря 2010 г.
Основні напрями хімізації виробництва сільського господарства
Використання мінеральних добрив.
Роль регуляторів росту рослин.
Використання засобів захисту рослин: пестицидів, гербіцидів, фунгіцидів.
Роль хімії у тваринництві
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. ВНО / ЗНО
 3. ЗНО по химии
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. ЕГЭ
 3. ЕГЭ по химии
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. ОГЭ / ГИА / ДПА
 3. ОГЭ / ГИА / ДПА по химии
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. Химия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Автоматизация
 3. Автоматизация химической промышленности
 1. Академическая и специальная литература
 2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 3. Охрана труда на предприятии
 4. Охрана труда в химической промышленности
 1. Академическая и специальная литература
 2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 3. Пожаровзрывобезопасность
 4. Пожаровзрывобезопасность на производствах
 5. Пожаровзрывобезопасность в химической промышленности
 1. Академическая и специальная литература
 2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 3. Радиационная, химическая и биологическая безопасность
 1. Академическая и специальная литература
 2. Биологические дисциплины
 3. Биохимия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Геохимия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Фармацевтика
 4. Медицинская химия и разработка лекарств
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Фармацевтика
 4. Фармацевтическая и токсикологическая химия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Наноматериалы и нанотехнологии
 3. Нанохимия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Гидрология
 4. Гидрохимия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Почвоведение
 4. Химия почв
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания химии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Пищевая промышленность
 3. Пищевая химия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Сельское хозяйство
 3. Агрохимия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Транспорт
 3. Двигатели внутреннего сгорания (ДВС)
 4. Химмотология горюче-смазочных материалов
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Обращение с отходами
 4. Сточные воды и их очистка
 5. Промышленные сточные воды и их очистка
 6. Очистка сточных вод предприятий химической промышленности
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Экологическая химия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Английский язык
 4. Для специалистов / English for Specific Purposes
 5. Для химических специальностей / English for Chemistry
 1. Стандарты
 2. Межгосударственные стандарты (МС)
 3. МС (ГОСТ) Химия и химическая промышленность
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. ГОСТ
 4. ГОСТ Химия и химическая промышленность
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. ГОСТ Р
 4. ГОСТ Р Химия и химическая промышленность
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. Технические условия (ТУ)
 4. ТУ Химия и химическая промышленность
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Для средней школы
 3. Химия
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Химия и химическая промышленность
Смотрите также

Адбсорбційне очищення стічних вод виробництва віскози

Курсовая работа
 • формат cdw, docx, doc
 • размер 640.87 КБ
 • добавлен 15 декабря 2010 г.
Вступ Опис технологічної схеми адсорбційного очищення стічних вод виробництва віскози Компонування устаткування відділення розташування устаткування на відкритій площадці розміщення устаткування у закритих будівлях Розрахунок ширини робочого проходу Підйомно-транспортне устаткування Конструктивне рішення будівлі і її елементів Генеральний план і його опис Висновки Список літератури Додаток А. Технологічна схема адсорбційного очищення сті...

Відділення конверсії аміаку у виробництві неконцентрованої нітратної кислоти

Реферат
 • формат docx
 • размер 240.49 КБ
 • добавлен 11 июня 2011 г.
НАУ, 2011 р. Зміст: Аналіз існуючих методів виробництва нітратної кислоти Фізико – хімічні основи процесу окиснення аміаку Опис технологічної схеми виробництва розведеної нітратної кислоти Розрахунок відділення конверсії аміаку Розрахунок матеріального балансу контактного апарату Розрахунок теплового балансу відділення конверсії аміаку Визначення кількості каталізатора і розмірів конвертора аміаку Обґрунтування та вибір конвертора Оцінка екологіч...

Газификація вугілля

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 509.26 КБ
 • добавлен 01 июня 2011 г.
СТИ Северодонецк / Украина 2010 г. В курсовом проекте представлены следующие разделы: Аналітичний огляд методів виробництв Фізико-хімічні основи виробництва Технологічна схема виробництва та її опис Норми технологічного режиму Матеріальні розрахунки Проблеми виробництва Основи екології виробництва Курсовой проект состоит из пояснительной записки 28 стр.

Дипломна робота - Нафтополімерні смоли: Одержання олігомерів на основі фракцій побічних продуктів етиленових виробництв

Курсовая работа
 • формат doc, gif, docx, cdw, xlsx
 • размер 2.63 МБ
 • добавлен 18 декабря 2011 г.
НУ "ЛП", м. Львів, Україна, 2011 р., кількість сторінок - 130 Опис: Метою науково-дослідної роботи було одержання реакційноздатних олігомерів на основі фракцій побічних продуктів етиленових виробництв, модифікованих диалілфталатом. Встановлено основні закономірності протікання олігомеризації ненасичених сполук, які містяться в фракціях С5 і С9, отриманих піролізом дизельного палива. Ефективний ініціатор процесу коолігомеризації дає можливість отр...

Курсовой по первичной переработке нефти

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 167.54 КБ
 • добавлен 13 ноября 2011 г.
ЗМІСТ Вступ Аналітичний огляд методів виробництва Принципи первинної переробки нафти Методи зрошення ректифікаційних колон Сучасні методи збільшення продуктивності колон АТ, відбору світлих н / продуктів від потенціалу Фізико-хімічні основи виробництва Характеристика сировини, напівфабрикатів і готової продукції Характеристика нафти Вибір, обгрунтування і опис технологічної схеми Теоретичні основи процесу перегонки нафти Опис технологічної схеми...

Обертові печі

 • формат doc
 • размер 4.06 МБ
 • добавлен 17 февраля 2010 г.
НУВПГ, 2006, 28 с. Зміст. Пічні агрегати мокрого и сухого способів виробництва. Конструкції печей. що обертаються. Використана література.

Проект сульфатного отделения для улавливания аммиака из коксового газа производительностью 60000 м3/ч (на укр.яз)

Реферат
 • формат doc, docx
 • размер 722.21 КБ
 • добавлен 02 января 2011 г.
Об'єкт дослідження -цех з виробництва сульфату амонію. Мета роботи - проект коксохімічного підприємства з випуску сульфату амонію на України, спеціальна частина - сатуратор для уловлювання аміаку з коксового газу та утворення солі сульфату амонію. У загальній частині проекту вибрано та обґрунтовано місце будівництва заводу, описано асортимент продукції та вимоги до неї, подано характеристику сировинних матеріалів, зроблено розрахунок матеріальног...

Схема виробництва біовіту. Стадія сушіння та пакування готової продукції. Розпилювальна сушарка

 • формат jpg, cdw, doc
 • размер 4.09 МБ
 • добавлен 09 апреля 2010 г.
Курсовий проект містить пояснювальну записку та 2 креслення. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Перелік скорочень, умовних позначень, термінів Вступ 1. Характеристика кінцевої продукції виробництва 1.1. Склад і форма випуску 1.2 Умови зберігання 2. Фармакологічна дія лікарського засобу 2.1. Фармакологічна дія 2.2. Показання 2.3. Дози і спосіб застосування 2.4. Побічна дія 2.5. Протипоказання 2.6. Особливі показання 3. Характеристика біологічного агенту 3.1. Х...

Технологічний регламент виробництва спирту етилового ректифікованого із меляси в суміші з крохмалистою сировиною на Підгайчицькому спиртзаводі

Стандарт
 • формат doc
 • размер 89.5 КБ
 • добавлен 15 декабря 2010 г.
Характеристика сировини - меляси Транспортування, прийом та зберігання меляси Облік меляси Відпуск меляси на виробництво Переробка меляси в суміші з крохмалевмісною сировиною Загальні технологічні рекомендації Приготування мелясної розсиропки (технологічна інструкція) Приготування дріжджів Технологічні показники зрілої братки та дріжджів Розрахунок продуктів Схема технохімконтролю виробництва спирту при переробці меляси в суміші з крохмалевмісною...

Трубоформувальні машини

 • формат doc
 • размер 155.5 КБ
 • добавлен 12 января 2010 г.
Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України „ Київський політехнічний інститут студентка 5 курсу Лиман Тетяна Трубоформувальні машини. Пристрої і принципи їх роботи. В азбестоцементній промисловості функціонують лінії для виробництва азбестоцементних труб довжиною 3,4,5 і 6 Ці машини відрізняються корисною шириною сукна, яка визначає довжину виготовляємих на них труб.