АТПП, АСУТП, SCADA
Автоматизация
 • формат doc
 • размер 1.1 МБ
 • добавлен 07 мая 2009 г.
Пастушенко В.Й. Методичні вказівки до виконання курсової роботи (укр.)
Рівне: УДУВГП, 2002 - 105 с.
Метод. вказівки з курсу “Автоматизовані системи керування технологічними процесами і виробництвами” для студентів спеціальності 7.092501 “Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами”
Мета роботи - одержання знань і навичок постановки задач керування, проектування структури АСКТП і розробка підсистем технічного, інформаційного і програмного забезпечення АСКТП.
Задачі курсової роботи включають:
- літературний огляд по темі проекту;
- дослідження і вивчення автоматизованого об'єкта;
- постановку задач автоматизації досліджуваного об'єкта;
- складання функціональної схеми автоматизації об'єкта;
- обгрунтування структури АСКТП;
- розробка підсистеми інформаційного забезпечення;
- розробка підсистеми програмного забезпечення;
- розробка підсистеми візуалізації технологічного процесу і системи керування;
- спец. частина (за вказівкою викладача).
Смотрите также

Дранчук М.М. Проектування систем автоматизації технологічних процесів в нафтовій і в газовій промисловості

 • формат djvu
 • размер 25.96 МБ
 • добавлен 06 декабря 2010 г.
Навчальний посібник. - Івано-Франківськ: Факел, 2005. - 448 с. Викладені вимоги чинних стандартів і нормативно-технічних матеріалів і вказівки щодо проектування систем автоматизації технологічних процесів в нафтовій та газовій промисловості. Приведені вимоги до змісту і виконання кожного з проектних документів, що входять до скдаду проекту автоматизації технологічних процесів. Приведені основні довідкові матеріали, необхідні для здійснення проек...

Коренькова Т.В. Методичні вказівки щодо практичних і самостійних занять з навчальної дисципліни електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

Практикум
 • формат doc
 • размер 4.81 МБ
 • добавлен 23 сентября 2010 г.
Методичні вказівки щодо практичних і самостійних занять з курсу «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.092200 - «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» (у тому числі скорочений термін навчання)/ к.т.н., доц. Т.В. Коренькова, асис. В.О. Огарь; рецензент д.т.н., проф. О. П. Чорний. - Кременчуг: КДПІ, Кафедра САУЕ. - 93 с. Практичне заняття №1 Розрахунок ста...

Кравченко Г.В. Автоматизація виробничих процесів

 • формат doc
 • размер 85.5 КБ
 • добавлен 16 августа 2009 г.
Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля Рубіжанський філіал Кафедра вищої математики та комп’ютерних технологій Методичні вказівки до самостійної роботи студентів над дисципліною Автоматизація виробничих процесів Автоматизація виробничих процесів. Самостійна робота. Для студентів 5 і 6-го курсу (IХ семестр – денна форма; XI семестр – заочна форма) спеціальності 7.090 220»/ Укладач Кравченко Г. В...

Кравченко Г.В. Автоматизація хіміко-технологічних процесів

 • формат doc
 • размер 84 КБ
 • добавлен 16 августа 2009 г.
Автоматизація хіміко-технологічних процесів. Самостійна робота. Для студентів 4 і 5-го курсу (VIII семестр–денна форма, Х семестр-заочна форма ) спеціальності 7.110 204 » / Укладач Кравченко Г. В. – Рубіжне РФСНУ 2003. - 9 с. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з автоматизаці хіміко-технологічніх процесів містять загальні вимоги, перелік програмних питань, критерії оцінок, варіанти робіт та методичні рекомендації щодо їх виконання...

Кутяков В.М. Методичні вказівки та контрольні завдання до курсу Виробничі процеси та обладнання об'єктів автоматизації

Практикум
 • формат djvu
 • размер 1.25 МБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
ОДАХ, Одесса, 2004 р., 33 стор. Методичні вказівки та контрольні завдання до курсу "Виробничі процеси та обладнання об'єктів автоматизації" для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 092501 "Автоматизоване управління технологічними процесами".

Пупена О.М. Проектвання комп'ютерно-інтегрованих систем

Практикум
 • формат pdf
 • размер 683.82 КБ
 • добавлен 02 июня 2011 г.
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна, , 45 с. Методичні вказівки для виконання курсового проекту. Перелік скорочень та умовних позначень. Мета і завдання курсового проектування. Тематика курсових проектів. Порядок видачі завдання на курсовий проект. Зміст курсового проекту. Рекомендації до послідовності розробки курсового проекту. Рекомендації до розробки основних розділів проекту. Орієнтовний перелік питань до захисту кур...

Татаров А.В., Віхрова Л.Г., та ін. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу: Елементи та пристрої автоматики. Частина 1

Практикум
 • формат djvu
 • размер 3.64 МБ
 • добавлен 22 декабря 2011 г.
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу: "Елементи та пристрої автоматики" для студентів спеціальності 8.091401 "Системи управління і автоматики", 8.091901 "Енергетика сільськогосподарського виробництва", 7.091402 "Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка" /Укл.: А. В. Татаров, Л. Г. Віхрова, В. М. Каліч, В. О. Шалімов, Г. В. Савеленко. - Кіровоград: КДТУ, 2001. - 116 с.

Татаров А.В., Віхрова Л.Г., та ін. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу: Елементи та пристрої автоматики. Частина 2

Практикум
 • формат djvu
 • размер 2.78 МБ
 • добавлен 02 февраля 2012 г.
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Елементи та пристрої автоматики" для студентів спеціальностей 8.091401 "Системи управління і автоматики", 8.091901 "Енергетика сільськогосподарського виробництва", 7.091402 Тнучи комп'ютеризовані системи та робототехніка" /Укл.: А.В.Татаров, Л. Г. Віхрова, В. М. Каліч, В. О. Шалімов, Г. В. Савеленко. - Кіровоград: КДТУ, 2001 - 88 с. Укладачі: А. В. Татаров, доцент, кандидат технічних наук Л. Г Ві...

Трегуб В.Г. Основи проектування з елементами САПР

Практикум
 • формат doc
 • размер 28.03 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Методичні вказівки до практичних занять. - К.: НУХТ, 2007. - 67 ст. Зміст: Проектування схем автоматизації: - Складання фрагментів схем автоматизації із зображенням комплектів вимірювальних приладів та схем управління - Складання фрагментів схем автоматизації при використанні мікропроцесорних контролерів та ПЕОМ - Вибір технічних засобів мікропроцесорних систем автоматизації Проектування принципових мікропроцесорних схем: - Принципові мікроп...

Фединець В.О., Юсик Я.П. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни Автоматизація та оптимізація хіміко - технологічних процесів

Практикум
 • формат doc
 • размер 242 КБ
 • добавлен 05 ноября 2011 г.
Львів: НУ Львівська політехніка, 2009. - 16 с. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни Автоматизація та оптимізація хіміко - технологічних процесів для студентів інженерного рівня підготовки спеціальності 7.092501 „Автоматизоване управління технологічними процесами спеціалізації 7.092501.04 „Автоматизоване управління хіміко-технологічними процесами і виробництвами