Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 222.61 КБ
 • добавлен 25 августа 2011 г.
Пухно С.В. Університетська психологія в Україні в першій половині XIX століття
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2007. — 19 с.

Анотація.
Вивчено історико-психологічні передумови становлення та розвитку університетської психології в Україні першої половини XIX ст. З'ясовано місце та значущість психологічних надбань представників вітчизняної психології зазначеного періоду для тогочасної та сучасної психологічної науки. Визначено соціокультурні передумови становлення психології як галузі науки в Україні. Установлено історико-психологічні детермінанти, соціокультурні фактори розвитку антропологічних концепцій та космогонічного розуміння душі та духу людини, що складали психологічну спадщину попередніх періодів і впливали на формування психологічних ідей представників української університетської психології першої половини XIX ст. Проаналізовано праці університетських психологів даного періоду, а саме: Й.Б.Шада, А.И.Дудровича, Ф.Ф.Чанова, М.Н.Протопопова, П.М.Любовського, О.М.Новицького, П.С.Авсєнева, І.М.Скворцова. Розглянуто особливості розвитку психологічних вчених у регіональних культурно-освітніх центрах України.

Зміст.
Соціокультурні передумови формування в Україні уявлень про психічну реальність.
Характеристика провідних психологічних концепцій у вченнях психологів київської школи.
Особливості розвитку психологічної науки в регіональних освітніх центрах України.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Смотрите также

Доповідь - Історія Психіатрії

Реферат
 • формат doc
 • размер 206 КБ
 • добавлен 26 января 2010 г.
Історичний нарис розвитку психіатрії. Розвиток психіатричної науки в Україні. Перші заклади для психічно хворих. Львів, Політехніка.

К.Г.Юнг - Аналітична психологія

 • формат doc
 • размер 38.87 КБ
 • добавлен 22 декабря 2010 г.
Короткий зміст праці К. Г. Юнг - "Аналітична психологія". Огляд + основні ідеї: - Несвідоме - Архетипи - Відмінності з Фройдом

Контрольна робота - Культурно-історична теорія походження вищих психічних функцій

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 81 КБ
 • добавлен 01 октября 2010 г.
Сучасна психологія являє собою дуже розгалужену систему наукових дисциплін, що перебувають на різних ступенях формування, пов'язаних з різноманітними сферами практики. Як же класифікувати ці численні галузі психологічних знань? Психологічне пізнання — це пізнання психічного, опосередкованого багатогранними істотними конкретними зв'язками, в які включене життя людини, його природи, конкретного змісту, механізмів і закономірностей розвитку. Дане пі...

Лекція - Психоаналіз

Статья
 • формат doc
 • размер 339 КБ
 • добавлен 24 февраля 2011 г.
Основні положення класичного психоаналізу З. Фрейда. Індивідуальна психологія А. Адлера. Аналітична психологія К. Юнга: колективне несвідоме та його архетипи.

Реферат Основні особливості німецької психологічної школи

Реферат
 • формат docx
 • размер 50.11 КБ
 • добавлен 11 декабря 2011 г.
Дніпропетровський Національний університет імені Олеся Гончара Курс «Історія психології» Введення 1. Передумови виникнення психології в Німеччині. 2. Вундтовской школа психології. 3. Герман Еббінгауз. 4. Вюрцбургська школа психології. 5. Лейпцизька школа. 6. Гештальт-психологія. 7.Теорія поля - Курт Левін. Висновок Список використаної літератури.

Роменець В.А. Історія психології XIX - початку XX століття

 • формат djvu
 • размер 33.88 МБ
 • добавлен 05 июня 2011 г.
Роменець В. А. Історія психології XIX — початку XX століття. - К. : Вища школа, 1995, 614с. Докладно і послідовно висвітлено рух світової психологічної думки в ХІХ й на початку ХХ ст. на засадах культурологічного підходу. Показано вагомий внесок українських психологів у поступі наукової психології, в розробці, її методологічних засад. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями: "Психологія", "Філософія", "Соціологі...

Роменець В.А. Історія психології XIX - початку XXстоліття

 • формат tif
 • размер 27.88 МБ
 • добавлен 12 октября 2009 г.
Докладно і послідовно висвітлено рух світової психологічної думки в ХІХ й на початку ХХ ст. на засадах культурологічного підходу. Показано вагомий внесок українських психологів у поступі наукової психології, в розробці, її методологічних засад. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями: "Психологія", "Філософія", "Соціологія".rn

Роменець В.А. Історія психології XX століття

 • формат tif, jpg
 • размер 48.31 МБ
 • добавлен 12 октября 2009 г.
У навчальному посiбнику в широкому культурно-iсторичному контекстi представлено рух свiтової психологiчної думки у ХХ століттi. Історiя психологiї цього складного й суперечливого перiоду постає у послiдовному висвiтленнi наукових напрямiв, шкiл, а головне — особистостей, котрi зумовили вибудову чимдалi довершенішого знання про людину та її внутрішній свiт. Для студентiв вищих закладiв освiти, якi навчаються за спецiальнiстю "Психологiя", а тако...

Роменець В.А. Історія психології епохи Просвітництва

 • формат tif, jpg
 • размер 28.54 МБ
 • добавлен 12 октября 2009 г.
Висвiтлено шляхи розвитку психологiчної науки в ХVIII ст, у зв’язку з суспiльно-полiтичними та науково-культурними надбаннями епохи. Розглядається iсторiя психологiї як захiдних, так i схiдних країн. Особливу увагу придiлено розвитковi психологiї в Українi. Розроблено теоретичні засади історiї психології: культурологічний підхiд, рушiйнi сили розвитку психологiчних знань, перiодизацiю. Для студентiв унiверситетiв, якi навчаються за спецiальностя...

Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології XX століття

 • формат pdf
 • размер 79.11 МБ
 • добавлен 14 апреля 2011 г.
Київ: Либідь, 1998. - 894 с. У навчальному посібнику в широкому культурно-історичному контексті представлено рух світової психологічної думки у XX столітті. Історія психології цього складного й суперечливого періоду постає у послідовному висвітленні наукових напрямів шкіл, а головне — особистостей, котрі зумовили вибудову чимдалі довершенішого знання про людину та її внутрішній світ. Для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціаль...