История психологии
Психологические дисциплины
Реферат
 • формат docx
 • размер 50.11 КБ
 • добавлен 11 декабря 2011 г.
Реферат Основні особливості німецької психологічної школи
Дніпропетровський Національний університет імені Олеся Гончара
Курс «Історія психології»
Введення
1. Передумови виникнення психології в Німеччині.
2. Вундтовской школа психології.
3. Герман Еббінгауз.
4. Вюрцбургська школа психології.
5. Лейпцизька школа.
6. Гештальт-психологія.
7.Теорія поля - Курт Левін.
Висновок
Список використаної літератури.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История науки и техники
 1. Академическая и специальная литература
 2. Концепции современного естествознания (КСЕ)
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Культурно-историческая психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Методология и история психологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. История философии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. Философия науки и техники
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Ученые, изобретатели, деятели науки
Смотрите также

Болотнікова І.В. Розвиток ідеї цілісного дослідження дитини в українській педології 20 - 30-х років XX століття

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 212.43 КБ
 • добавлен 18 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 16 с. Анотація. В контексті сучасних уявлень про логіку розвитку наукової думки надано цілісну характеристику історії становлення основних концептуальних та методичних підходів у межах вітчизняної педології. Встановлено, що теоретичним підгрунтям української педології слугувала не західна педологічна концепція, а вітчизняна науков...

Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Методика та організація наукових досліджень із психології

 • формат pdf
 • размер 796.83 КБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 360 с. ISBN 978-966-364-721-0 У навчально-методичному посібнику розкрито соціально-психологічне визначення науки, сутність, роль, функції науки й науко вих досліджень у суспільному житті, їх взаємозв’язок із практи кою. Розглянуто основні поняття, зміст і функції науки, форми її організації та управління. Представлено методологічні основи наукового дослідження в галузі психології. Висвітлено пит...

Вольнова Л.М. Історія психології

Практикум
 • формат doc
 • размер 825.11 КБ
 • добавлен 31 октября 2011 г.
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 45 с. Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, методичні вказівки щодо організації самостійної роботи, основні поняття до кожної теми, питання для самоконтролю знань, список літератури для обов’язкової роботи з першоджерелами, творчі завдання, а також список рекомендованої літератури.

К.Г.Юнг - Аналітична психологія

 • формат doc
 • размер 38.87 КБ
 • добавлен 22 декабря 2010 г.
Короткий зміст праці К. Г. Юнг - "Аналітична психологія". Огляд + основні ідеї: - Несвідоме - Архетипи - Відмінності з Фройдом

Лекція - Психоаналіз

Статья
 • формат doc
 • размер 339 КБ
 • добавлен 24 февраля 2011 г.
Основні положення класичного психоаналізу З. Фрейда. Індивідуальна психологія А. Адлера. Аналітична психологія К. Юнга: колективне несвідоме та його архетипи.

Ніколаєнко О.В. Становлення та розвиток психологічної теорії колективу у вітчизняній психології (1920 - 1990 роки)

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 244.25 КБ
 • добавлен 18 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 20 с. Анотація. Розглянуто питання становлення та розвитку вітчизняної психологічної теорії колективу у 1920 - 1990 рр. Проаналізовано соціально-економічні умови даного періоду, охарактеризовано соціально-політичні формації, що суттєво впливали на становлення психологічної теорії колективу й сприяли її крайній ідеалізації. Здійснено системат...

Пухно С.В. Університетська психологія в Україні в першій половині XIX століття

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 222.61 КБ
 • добавлен 25 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2007. — 19 с. Анотація. Вивчено історико-психологічні передумови становлення та розвитку університетської психології в Україні першої половини XIX ст. З'ясовано місце та значущість психологічних надбань представників вітчизняної психології зазначеного періоду для тогочасної та сучасної психологічної науки. Визначено соціокультурні передум...

Роменець В.А. Історія психології XIX - початку XX століття

 • формат djvu
 • размер 33.88 МБ
 • добавлен 05 июня 2011 г.
Роменець В. А. Історія психології XIX — початку XX століття. - К. : Вища школа, 1995, 614с. Докладно і послідовно висвітлено рух світової психологічної думки в ХІХ й на початку ХХ ст. на засадах культурологічного підходу. Показано вагомий внесок українських психологів у поступі наукової психології, в розробці, її методологічних засад. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями: "Психологія", "Філософія", "Соціологі...

Роменець В.А. Історія психології XIX - початку XXстоліття

 • формат tif
 • размер 27.88 МБ
 • добавлен 12 октября 2009 г.
Докладно і послідовно висвітлено рух світової психологічної думки в ХІХ й на початку ХХ ст. на засадах культурологічного підходу. Показано вагомий внесок українських психологів у поступі наукової психології, в розробці, її методологічних засад. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями: "Психологія", "Філософія", "Соціологія".rn

Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології XX століття

 • формат pdf
 • размер 79.11 МБ
 • добавлен 14 апреля 2011 г.
Київ: Либідь, 1998. - 894 с. У навчальному посібнику в широкому культурно-історичному контексті представлено рух світової психологічної думки у XX столітті. Історія психології цього складного й суперечливого періоду постає у послідовному висвітленні наукових напрямів шкіл, а головне — особистостей, котрі зумовили вибудову чимдалі довершенішого знання про людину та її внутрішній світ. Для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціаль...