История психологии
Психологические дисциплины
Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 81 КБ
 • добавлен 01 октября 2010 г.
Контрольна робота - Культурно-історична теорія походження вищих психічних функцій
Сучасна психологія являє собою дуже розгалужену систему наукових дисциплін, що перебувають на різних ступенях формування, пов'язаних з різноманітними сферами практики.
Як же класифікувати ці численні галузі психологічних знань?
Психологічне пізнання — це пізнання психічного, опосередкованого багатогранними істотними конкретними зв'язками, в які включене життя людини, його природи, конкретного змісту, механізмів і закономірностей розвитку. Дане пізнання відбувається на різних.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История науки и техники
 1. Академическая и специальная литература
 2. Концепции современного естествознания (КСЕ)
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Культурно-историческая психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Методология и история психологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. История философии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. Философия науки и техники
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Ученые, изобретатели, деятели науки
Смотрите также

Зинченко В.П. Посох Осипа Мандельштама и Трубка Мамардашвили. К началам органической психологии

 • формат pdf
 • размер 5.32 МБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
Посох Осипа Мандельштама и Трубка Мамардашвили. К началам органической психологии. — М.: Новая школа, 1997. - 336 с. Автор рассматривает проблематику психологии, в особенности психологии развития сквозь призму поэтического наследия О. Э. Мандельштама и философского наследия М. К. Мамардашвили. Неклассичность и органичность культурно-исторической психологии и ее дочернего направления — психологической теории деятельности усматривается в объективн...

Контрольна робота з курсу Історія психології

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 84.5 КБ
 • добавлен 13 марта 2011 г.
Контрольна робота. з курсу «Історія психології». студентки ІІІ-го курсу. факультету заочної форми навчання. Мукачівського державного університет. 1. Арістотель, як основоположник сучасної психології. 2. «Трактат про людську природу» Д. Юма, як основа емпіризму в психології. 3. Вклад у розвиток психологічного зняння Ібн-Аль-Хайсама.

Лекции - История психологии

Статья
 • формат doc
 • размер 1.64 МБ
 • добавлен 02 декабря 2010 г.
Содержание. введение. Учебная программа курса. Рабочая программа курса. История психологии как наука. Античная философия и психология. Развитие психологии в Средневековый период. Психология эпохи Нового времени. Психологические идеи эпохи Просвещения. Зарождение психологии как науки. Экспериментальная психология. Зоопсихология. Дифференциальная психология. Психология развития. Социальная и культурно-историческая психология. Психотехника. Новая пс...

Лекции по истории психологии

Статья
 • формат rtf, txt
 • размер 317.73 КБ
 • добавлен 03 января 2010 г.
Введение. Учебная программа курса. Рабочая программа курса. История психологии как наука. Античная философия и психология. Развитие психологии в Средневековый период. Психология эпохи Нового времени. Психологические идеи эпохи Просвещения. Зарождение психологии как науки. Экспериментальная психология. Зоопсихология. Дифференциальная психология. Психология развития. Социальная и культурно-историческая психология. Психотехника. Новая психология. Фу...

Мажиріна Є.С. Психолого-історичний аналіз якісно-кількісних характеристик мимовільного запам'ятовування (у порівнянні з даними П.І.Зінченка)

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 243 КБ
 • добавлен 25 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 20 с. Анотація. Досліджено питання історичного розвитку процесів мимовільного запам'ятовування. Здійснено повторення експериментів П.І.Зінченка та досліджень за різних соціокультурних умов. Проведено порівняльний психолого-історичний аналіз якісно-кількісних характеристик мимовільного запам'ятовування. Виявлено, що у мнемічних процесах людин...

Реферат Основні особливості німецької психологічної школи

Реферат
 • формат docx
 • размер 50.11 КБ
 • добавлен 11 декабря 2011 г.
Дніпропетровський Національний університет імені Олеся Гончара Курс «Історія психології» Введення 1. Передумови виникнення психології в Німеччині. 2. Вундтовской школа психології. 3. Герман Еббінгауз. 4. Вюрцбургська школа психології. 5. Лейпцизька школа. 6. Гештальт-психологія. 7.Теорія поля - Курт Левін. Висновок Список використаної літератури.

Роменець В.А. Історія психології XIX - початку XXстоліття

 • формат tif
 • размер 27.88 МБ
 • добавлен 12 октября 2009 г.
Докладно і послідовно висвітлено рух світової психологічної думки в ХІХ й на початку ХХ ст. на засадах культурологічного підходу. Показано вагомий внесок українських психологів у поступі наукової психології, в розробці, її методологічних засад. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями: "Психологія", "Філософія", "Соціологія".rn

Роменець В.А. Історія психології XX століття

 • формат tif, jpg
 • размер 48.31 МБ
 • добавлен 12 октября 2009 г.
У навчальному посiбнику в широкому культурно-iсторичному контекстi представлено рух свiтової психологiчної думки у ХХ століттi. Історiя психологiї цього складного й суперечливого перiоду постає у послiдовному висвiтленнi наукових напрямiв, шкiл, а головне — особистостей, котрi зумовили вибудову чимдалi довершенішого знання про людину та її внутрішній свiт. Для студентiв вищих закладiв освiти, якi навчаються за спецiальнiстю "Психологiя", а тако...

Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології XX століття

 • формат pdf
 • размер 79.11 МБ
 • добавлен 14 апреля 2011 г.
Київ: Либідь, 1998. - 894 с. У навчальному посібнику в широкому культурно-історичному контексті представлено рух світової психологічної думки у XX столітті. Історія психології цього складного й суперечливого періоду постає у послідовному висвітленні наукових напрямів шкіл, а головне — особистостей, котрі зумовили вибудову чимдалі довершенішого знання про людину та її внутрішній світ. Для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціаль...

Фам Мин Хак. Поведение и деятельность

 • формат djvu
 • размер 1.81 МБ
 • добавлен 19 августа 2010 г.
Монография посвящена историко-психологическому и теоретико-методологическому анализу и сопоставлению двух ведущих подходов в психологии XX в. - бихевиоризму и культурно-исторической психологии. Эти два подхода, а также их центральные понятия — поведение и деятельность - рассмотрены под углом зрения задач разработки объективного подхода в психологической науке. Психологам, историкам науки.