Статья
 • формат doc
 • размер 245 КБ
 • добавлен 07 октября 2010 г.
Праскович. Правове регулювання охорони праці
Курс лекцій на тему "Правове регулювання охорони праці".
Зміст
Поняття охорони праці
Міжнародно-правові акти у сфері охорони праці
Нормативно-правові акти Україні з охорони праці
Нормативно-правові договори і охорона праці
Читать онлайн
Смотрите также

Керб Л.П. Основи охорони праці

 • формат doc
 • размер 518.96 КБ
 • добавлен 12 июня 2009 г.
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 215 с. Розглядаються основні теоретичні й практичні аспекти охорони праці. Висвітлюється сутність умов та охорони праці на виробництві, їх оцінка. Особлива увага приділяється аналізу і профілактиці професійних захворювань та виробничого травматизму. Розкриваються економічні аспекти охорони праці. Для викладачів, студентів економічних факультетів вузів, практичних працівників.

Курсовая работа - Фонди охорони праці, їх формування; Безпека праці під час гальванічної обробки; Засоби індивідуального захисту в хімічній промисловості; Безпека будівельно - монтажних робіт

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 225 КБ
 • добавлен 20 ноября 2009 г.
СумДУ, 5 курс, 19 сторінок, 4 теоретичні питання,10 задач з охорони праці.

Лекції (вступна) - Охорона праці в соціальній сфері

Статья
 • формат doc
 • размер 102.5 КБ
 • добавлен 18 сентября 2011 г.
10 сторінок. Виствітлено деякі питання з охорони праці в соціальній сфері. Нормативно-правові акти з охорони праці Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці Основні поняття і терміни з охорони праці Комітет по нагляду за ОП України Робота уповноважених трудових колективів з питань охорони праці

Оришака В.О. Основи охорони праці

Практикум
 • формат doc
 • размер 316.87 КБ
 • добавлен 26 января 2011 г.
Основи охорони праці. Методичні вказівки до вивчення дисципліни студентами всіх спеціальностей / Укл. Оришака В. О. – Кіровоград: КНТУ, 2004. - „Основи охорони праці (ООП) – це нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців необхідного рівня знань з питань охорони праці. На базі знань дисципліни здійснюється вивчення охорони праці стосовно конкретної галузі під час вивчення дисципліни „Охорона праці. Дані методичні...

Презентація - Охорона праці

Презентация
 • формат bmp
 • размер 36.68 МБ
 • добавлен 15 апреля 2011 г.
5 плакатів українською мовою на теми: 1. Загальні поняття охорони праці, закони, основні завдання 2. Закон України "Про охорону праці" 3. Інструктажі з охорони праці 4. Домедична допомога при нещасних випадках 5. Контроль за охороною праці на підприємствіrn

Реферат - Основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Реферат
 • формат doc
 • размер 61.5 КБ
 • добавлен 29 декабря 2011 г.
Робота виконана на базі ЗНУ в 2011 році на 10 сторінок. Державна політика в галузі охорони праці. Правове забезпечення її реалізації

Реферат - Оцінка стану охорони праці на підприємстві. Методи аналізу травматизму, їх суть

Реферат
 • формат doc
 • размер 90.5 КБ
 • добавлен 25 февраля 2011 г.
Організація охорони праці на виробництві. Обов’язки власника та служби охорони праці. Обов’язки працівника. Методи аналізу виробничого травматизму. Охорона праці є органічним елементом процесу виробництва. Тому саме вона покликана огороджувати працівників від дії небезпечних і шкідливих виробничих факторів, забезпечувати найбільш сприятливі умови праці, що запобігає марній витраті сил і підвищує рівень праці.

Реферат Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі

Реферат
 • формат docx
 • размер 35.38 КБ
 • добавлен 27 ноября 2011 г.
ВУЗ Херсонский Национальный Технический Университет (ХНТУ), Украина. Реферат содержит 15 страницы, год написания работы 2011. Зміст реферата Нормативно-правові акти з охорони праці Основні законодавчі акти з охорони праці Закон України "Про охорону праці" Охорона праці жінок Охорона праці неповнолітніх Охорона праці інвалідів Программа поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2011-2015 рр. Положення про медичний огля...

Сивко В.Й. Організаційні та правові основи охорони праці

 • формат pdf
 • размер 61.18 МБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Навч. посібник / В.Й. Сивко . – К. : Кондор, 2003 . – 140 с. У посібнику викладено організаційно-правові основи охорони праці, права громадян на охорону праці, нагляд і контроль за охороною праці, організація управління охороною праці, планування, фінансування та стимулювання роботи з охорони праці, соціальне страхування від ушкоджень здоров’я та ін. Стислий зміст. Передмова. Правові основи охорони праці. Організаційні основи охорони праці....

Шпаргалка - Экзаменационные вопросы и ответы по предмету Охрана труда

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 161.5 КБ
 • добавлен 21 ноября 2011 г.
Білет №12 Закон України про охорону праці : організація охорони праці на виробництві, Додержання вимог щодо охорони праці під час проектування, будівництва (виготовлення) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва . Вибір вентилятора. Захист від шкідливої та небезпечної дії шуму, удосконалення технологічних процесів конструкції обладнання.