ОГЭ / ГИА / ДПА
Абитуриентам и школьникам
 • формат pdf
 • размер 8.15 МБ
 • добавлен 11 апреля 2011 г.
Ремех.Т.О., Ратушняк С.П. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з правознавства. 11 клас
К.: Центр навчально-методичної літератури, 2011. - 65 с.

Державна підсумкова атестація з правознавства проводиться у письмовій формі за збірником завдань із 15 варіантів по 10 завдань у кожному, які охоплюють усі розділи програми з правознавства.
Кожний варіант містить тестові завдання на вибір однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповідності; завдання на порівняння юридичних понять, аналіз фрагмента нормативно-правового акта; юридичну задачу.
Тестові завдання зводяться до відтворення учнями на репродуктивному рівні наявних знань з предмета. Встановлення відповідності передбачає визначення зайвого варіанта. Порівняння юридичних понять має на меті перевірити вміння учнів визначати відмінні ознаки; аналіз положень нормативно-правового акта має продемонструвати вміння учнів працювати з юридичним документом; розв'язання юридичних задач -уміння застосовувати правові знання для вирішення спірного питання чи аналізу правової ситуації. Завдання творчого характеру оцінюють уміння представити власні емоційно-оцінні судження щодо юридичних подій і явищ.
Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.
Смотрите также

Гавриш С.Б., Сутковий В.Л., Філіпенко Т.М. Правознавство

 • формат pdf
 • размер 2.43 МБ
 • добавлен 17 января 2011 г.
Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Київ "Генеза" Рівень стандарту, академічний рівень. 2010. 221с. Історичний аспект виникнення держави. Загальна характеристика держави і державної влади. Державний лад. Галузі законодавства

Коровіна Л.Д. Основи правознавства

 • формат doc
 • размер 1.88 МБ
 • добавлен 28 сентября 2009 г.
Навчальний посібник складається з трьох розділів та глав. Розділ І „Основи теорії держави і права висвітлює основні поняття теорії держави і права, розкриває сутність держави, форми держав у сучасному світі, дає характеристику ознак громадянського суспільства і правової держави. Окремо висвітлюється матеріал щодо транспортного законодавства України. Розділ ІІ „Основи конституційного права України розкриває питання громадянства, основних прав і св...

Кубах А.І. Збірник тестових завдань до самостійної роботи та для підготовки до практичних занять з дисципліни Правознавство

 • формат pdf
 • размер 726.3 КБ
 • добавлен 22 октября 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2009. - 144 с. Зміст Вступ Тема «Основи теорії держави та права» Тема «Основи Конституційного права України» Тема «Основи адміністративного права» Тема «Основи фінансового права» Тема «Основи господарського права» Тема «Основи цивільного права» Тема «Основи трудового права» Тема «Основи сімейного права» Тема «Основи кримінального права» Тема «Основи екологічного права» Тема «Основи земельного права» Тема «Основи житлового права»...

Наровлянський О.Д. Правознавство

 • формат pdf
 • размер 13.67 МБ
 • добавлен 19 октября 2010 г.
Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень). Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Київ «Грамота» 2010. 79с. Підручник допоможе учням поглибити та розширити знання з правознавства, ознайомить їх з найважливішими нормами українського права, допоможе навчитися захищати свої права, приймати виважені правомірні рішення в багатьох життєвих ситуаціях. У виданні подані нормативні акти України станом на...

Орлов П.І. Основи правознавства

 • формат doc
 • размер 1.72 МБ
 • добавлен 10 октября 2010 г.
Науково-популярне видання. — Донецьк: Альфа- прес, 2004. — 304 с. Науково-популярне видання з питань правознавства підготовлене на грунті сучасних досягнень юридичної науки, з урахуванням змін у чинному законодавстві України. Розглянуто питання державного і правового розвитку України, визначено головні інститути держави і права, основні положення конституційного, адміністративного, цивільного, природоохоронного, трудового і кримінального прав, т...

Ремех.Т.О., Ратушняк С.П. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з правознавства. 9 клас (практичний курс)

 • формат pdf
 • размер 7.73 МБ
 • добавлен 21 августа 2011 г.
К.: Центр навчально-методичної літератури, 2011. - 63 с. Державна підсумкова атестація з правознавства проводиться у письмовій формі за збірником завдань із 15 варіантів по 10 завдань у кожному, які охоплюють усі розділи програми з правознавства. Кожний варіант містить тестові завдання на вибір однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповідності; завдання на порівняння юридичних понять, аналіз фрагмента нормативно-правового акта;...

Самолюк В., Філіп’єв А., Мартинюк Р. Основи правознавства Навчальний посібник

 • формат html
 • размер 6.54 МБ
 • добавлен 17 февраля 2010 г.
Острог Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2006. – 253с. У навчальному посібнику висвітлені основні теми, які вивчаються в курсі «Основи правознавства», відповідно до затвердженої Міністерством освіти і науки України Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник побудований із врахуванням змін, внесених у систему законодавства України у зв’язку з прийняттям нових кодифікованих нормативно-правових актів (Цив...

Тимченко С.М., Коломоєць Т.О. Правознавство

 • формат pdf
 • размер 3.63 МБ
 • добавлен 10 октября 2010 г.
Навчальний посібник - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2007. - 588 с. Навчальний посібник з правознавства містить основні положення з курсів теоріїї держави і права, історії держави і права України, конституційного, цивільного права та інших галузей права. Посібник підготовлений на грунті сучасних досягнень юридичної науки, з урахуванням змін законодавства України. Посібник розрахований на студентів неюридичних спеціальностей вищи...