• формат html
 • размер 6.54 МБ
 • добавлен 17 февраля 2010 г.
Самолюк В., Філіп’єв А., Мартинюк Р. Основи правознавства Навчальний посібник
Острог Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2006. – 253с.

У навчальному посібнику висвітлені основні теми, які вивчаються в курсі «Основи правознавства», відповідно до затвердженої Міністерством освіти і науки України Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник побудований із врахуванням змін, внесених у систему законодавства України у зв’язку з прийняттям нових кодифікованих нормативно-правових актів (Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України тощо), а також змін до Конституції, зумовлених проведенням політичної реформи 2004 року. Автори використовують сучасні теоретичні напрацювання в галузі права. Матеріал подано в доступній для сприйняття учня формі з використанням схем, таблиць, практичних завдань. Крім того, посібник містить витяги із законодавства, необхідні для вивчення курсу, а також тестові завдання, які дозволяють проконтролювати знання після вивчення кожної теми.
Видання призначене для учнів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів. Також воно може бути корисним для студентів вищих навчальних закладів неюридичних спеціальностей у процесі вивчення курсу «Правознавство»
Смотрите также

Веприняк Д.М., Госедло В.І. Основи правознавства

 • формат doc
 • размер 2.52 МБ
 • добавлен 08 февраля 2012 г.
Посібник для абітурієнтів. – К.: 2004. - с. 269 Посібник містить основні положення з курсу теорії держави і права, конституційного права та окремих галузей права. Підготовлений відповідно до програми для вступників до вищих навчальних закладів за юридичною спеціалізацією. Розрахований на учнів середніх шкіл, які оволодівають юридичними знаннями; абітурієнтів юридичних навчальних закладів; студентів, які вивчають право в неюридичних вищих і середн...

Коровіна Л.Д. Основи правознавства

 • формат doc
 • размер 1.88 МБ
 • добавлен 28 сентября 2009 г.
Навчальний посібник складається з трьох розділів та глав. Розділ І „Основи теорії держави і права висвітлює основні поняття теорії держави і права, розкриває сутність держави, форми держав у сучасному світі, дає характеристику ознак громадянського суспільства і правової держави. Окремо висвітлюється матеріал щодо транспортного законодавства України. Розділ ІІ „Основи конституційного права України розкриває питання громадянства, основних прав і св...

Красіліч Н.Д., Снісаренко Л.Ю., Руденко Н.В. (уклад.) Право в Україні

 • формат pdf
 • размер 2.98 МБ
 • добавлен 08 февраля 2012 г.
Навчальний посібник. Київ, 2006р. 335с. Трете вид. Підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Посібник перезначений для професійної підготовки бухгалтерів у межах програми CIPA. Зміст: Загальна характеристика правової системи України. Загальна характеристика підприємницького права . Основи правового статусу суб’єктів підприємництва. Загальна характеристика акціонерного товариства. Майно (капітал) юридичних осіб. Загальні по...

Кубах А.І. Збірник тестових завдань до самостійної роботи та для підготовки до практичних занять з дисципліни Правознавство

 • формат pdf
 • размер 726.3 КБ
 • добавлен 22 октября 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2009. - 144 с. Зміст Вступ Тема «Основи теорії держави та права» Тема «Основи Конституційного права України» Тема «Основи адміністративного права» Тема «Основи фінансового права» Тема «Основи господарського права» Тема «Основи цивільного права» Тема «Основи трудового права» Тема «Основи сімейного права» Тема «Основи кримінального права» Тема «Основи екологічного права» Тема «Основи земельного права» Тема «Основи житлового права»...

Кубах А.І. Конспект лекцій з дисципліни Правознавство

 • формат doc
 • размер 372.63 КБ
 • добавлен 02 мая 2010 г.
Харків ? ХНАМГ ? 2006, 326 ст. Основи теорії держави і права. Основи Конституційного права України. Основи виборчого права України. Основи муніципального права України. Основи адміністративного права України. Основи господарського права України. Основи фінансового права України. Основи банківського права України. Основи міжнародного права України. Основи цивільного права України. Основи трудового права України. Основи соціального законодавства У...

Орлов П.І. Основи правознавства

 • формат doc
 • размер 1.72 МБ
 • добавлен 10 октября 2010 г.
Науково-популярне видання. — Донецьк: Альфа- прес, 2004. — 304 с. Науково-популярне видання з питань правознавства підготовлене на грунті сучасних досягнень юридичної науки, з урахуванням змін у чинному законодавстві України. Розглянуто питання державного і правового розвитку України, визначено головні інститути держави і права, основні положення конституційного, адміністративного, цивільного, природоохоронного, трудового і кримінального прав, т...

Тимошенко І.В., Чернявський А.Л. Правознавство

 • формат doc
 • размер 244.21 КБ
 • добавлен 24 октября 2010 г.
Курс лекцій. - Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2009. – 228 с. Підготовлено з урахуванням вимог Болонської декларації, відповідно до нової освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Посібник містить повний курс лекцій дисципліни Правознавство. Метою видання є формування системи знань з основ теорії держави і права та різних галузей права України...

Тимченко С.М., Коломоєць Т.О. Правознавство

 • формат pdf
 • размер 3.63 МБ
 • добавлен 10 октября 2010 г.
Навчальний посібник - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2007. - 588 с. Навчальний посібник з правознавства містить основні положення з курсів теоріїї держави і права, історії держави і права України, конституційного, цивільного права та інших галузей права. Посібник підготовлений на грунті сучасних досягнень юридичної науки, з урахуванням змін законодавства України. Посібник розрахований на студентів неюридичних спеціальностей вищи...

Чернявський А.Л., Тимошенко І.В. Правознавство

 • формат doc
 • размер 122.17 КБ
 • добавлен 24 октября 2010 г.
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2009. – 105 с. Посібник підготовлений з урахуванням вимог Болонської декларації, відповідно до нової освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Посібник містить типову навчальну програму курсу Правознавство, комплекс навчально-методичного забезп...