• формат doc
 • размер 1.72 МБ
 • добавлен 10 октября 2010 г.
Орлов П.І. Основи правознавства
Науково-популярне видання. — Донецьк: Альфа- прес, 2004. — 304 с.
Науково-популярне видання з питань правознавства підготовлене на грунті сучасних досягнень юридичної науки, з урахуванням змін у чинному законодавстві України. Розглянуто питання державного і правового розвитку України, визначено головні інститути держави і права, основні положення конституційного, адміністративного, цивільного, природоохоронного, трудового і кримінального прав, тенденції розвитку цих галузей в Україні.
Головна мета видання — сприяти формуванню у громадян, передусім молоді, правової свідомості та правової культури, вихованню почуття людської гідності, розумінню соціальної цінності права. Ця книжка стане у нагоді усім, хто займається правовою самоосвітою, цікавиться питаннями правознавства — практично усім громадянам.
Смотрите также

Копєйчиков В.В. Правознавство

 • формат doc
 • размер 5.25 МБ
 • добавлен 16 декабря 2010 г.
К.: Юрінком Інтер, 2006, 748 с. Виникнення держави і права. Основи теорії держави. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави. Основи теорії права. Основи правосвідомості, правової культури та правового виховання. Основи правової поведінки та юридична відповідальність. Основи конституційного права України. Основи муніципального права України. Основи екологічного права України. Основи земельного права України. Основи цив...

Коровіна Л.Д. Основи правознавства

 • формат doc
 • размер 1.88 МБ
 • добавлен 28 сентября 2009 г.
Навчальний посібник складається з трьох розділів та глав. Розділ І „Основи теорії держави і права висвітлює основні поняття теорії держави і права, розкриває сутність держави, форми держав у сучасному світі, дає характеристику ознак громадянського суспільства і правової держави. Окремо висвітлюється матеріал щодо транспортного законодавства України. Розділ ІІ „Основи конституційного права України розкриває питання громадянства, основних прав і св...

Кубах А.І. Збірник тестових завдань до самостійної роботи та для підготовки до практичних занять з дисципліни Правознавство

 • формат pdf
 • размер 726.3 КБ
 • добавлен 22 октября 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2009. - 144 с. Зміст Вступ Тема «Основи теорії держави та права» Тема «Основи Конституційного права України» Тема «Основи адміністративного права» Тема «Основи фінансового права» Тема «Основи господарського права» Тема «Основи цивільного права» Тема «Основи трудового права» Тема «Основи сімейного права» Тема «Основи кримінального права» Тема «Основи екологічного права» Тема «Основи земельного права» Тема «Основи житлового права»...

Кубах А.І. Конспект лекцій з дисципліни Правознавство

 • формат doc
 • размер 372.63 КБ
 • добавлен 02 мая 2010 г.
Харків ? ХНАМГ ? 2006, 326 ст. Основи теорії держави і права. Основи Конституційного права України. Основи виборчого права України. Основи муніципального права України. Основи адміністративного права України. Основи господарського права України. Основи фінансового права України. Основи банківського права України. Основи міжнародного права України. Основи цивільного права України. Основи трудового права України. Основи соціального законодавства У...

Ремех.Т.О., Ратушняк С.П. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з правознавства. 11 клас

 • формат pdf
 • размер 8.15 МБ
 • добавлен 11 апреля 2011 г.
К.: Центр навчально-методичної літератури, 2011. - 65 с. Державна підсумкова атестація з правознавства проводиться у письмовій формі за збірником завдань із 15 варіантів по 10 завдань у кожному, які охоплюють усі розділи програми з правознавства. Кожний варіант містить тестові завдання на вибір однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповідності; завдання на порівняння юридичних понять, аналіз фрагмента нормативно-правового акта;...

Ремех.Т.О., Ратушняк С.П. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з правознавства. 9 клас (практичний курс)

 • формат pdf
 • размер 7.73 МБ
 • добавлен 21 августа 2011 г.
К.: Центр навчально-методичної літератури, 2011. - 63 с. Державна підсумкова атестація з правознавства проводиться у письмовій формі за збірником завдань із 15 варіантів по 10 завдань у кожному, які охоплюють усі розділи програми з правознавства. Кожний варіант містить тестові завдання на вибір однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповідності; завдання на порівняння юридичних понять, аналіз фрагмента нормативно-правового акта;...

Самолюк В., Філіп’єв А., Мартинюк Р. Основи правознавства Навчальний посібник

 • формат html
 • размер 6.54 МБ
 • добавлен 17 февраля 2010 г.
Острог Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2006. – 253с. У навчальному посібнику висвітлені основні теми, які вивчаються в курсі «Основи правознавства», відповідно до затвердженої Міністерством освіти і науки України Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник побудований із врахуванням змін, внесених у систему законодавства України у зв’язку з прийняттям нових кодифікованих нормативно-правових актів (Цив...

Тимченко С.М., Коломоєць Т.О. Правознавство у схемах та визначеннях

 • формат pdf
 • размер 3.27 МБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2008. – 520 с. Основи теорії держави і права Історія держави і права України Основи конституційного права України Основи цивільного та сімейного права України Основи житлового права України Основи трудового права України, право сооціального захисту населення Основи господарського права України Основи господарського права України Основи адміністративного права України Основи фінансового права...