Арсенич П.И. та ін. Гуцульщина. Історико-етнографічне дослідження

 • формат djvu
 • размер 21,75 МБ
 • добавлен 23 декабря 2016 г.
Київ: Наукова думка, 1987. — 472 с. Монографія присвячена дослідженню одного із етнографічних регіонів України — Гуцульщини. Вперше у радянській науці узагальнюється історико-етнографічне вивчення цієї території — питання історії краю, занять населення, матеріальної і духовної культури. Показано великі якісні зміни, що відбулися у житті та побуті населення цього краю за роки Радянської влади. Значна увага приділена критиці антинаукових буржуазних...

Білоус І. Осередок пластики із сиру

Статья
 • формат pdf
 • размер 137,81 КБ
 • добавлен 21 декабря 2016 г.
Мистецтвознавство: Зб. наук. пр. — Львів, 2007. — Ч. 1. — С. 61-68. У контексті комплексного дослідження народного мистецтва Гуцульщини актуальні питання розширення, поглиблення відомостей, художнього аналізу усіх видів мистецької творчості. Маловідомим видом творчості народних майстрів Косівщини є мистецтво ліплення з сиру, хоч окремі згадки розпорошені по багатьох виданнях.

Баюрчак Н.В. Образ гуцульської відьми в етнографічних збірниках кінця XIX - початку XX ст

Статья
 • формат pdf
 • размер 149,19 КБ
 • добавлен 27 января 2017 г.
На матеріалах вітчизняної етнографічної літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. розглянуто образ відьми на Гуцульщині, який є невід’ємною частиною української демонології. Даний матеріал присвячений аналізові й систематизації образу жінки-відьми безпосередньо у побуті населення Гуцульщини. На основі компонентного аналізу виокремлено головні характерні риси образу відьми. Проведено порівняльний аналіз образу відьми кінця XIX – початку XX ст. з образ...

Борисенко В. Особливості трансформації весільного обряду українців Карпатського регіону на початку ХХІ століття

Статья
 • формат pdf
 • размер 176,60 КБ
 • добавлен 07 января 2017 г.
Етнічна історія народів Європи. Випуск 33. — Київ, 2010. — С. 10-15. У статті аналізуються зміни у родинній обрядовості гуцулів Східних Карпат на початку ХХІ ст. Показано загальні тенденції розвитку сучасної обрядовості, що характеризується значною втратою традиційної звичаєвості, обрядової пісенності.

Влад М.М. Стрітеннє: книжка гуцульських звичаїв і вірувань

 • формат fb2
 • размер 294,93 КБ
 • добавлен 07 января 2017 г.
Влад М. М. Стрітеннє: книжка гуцульських звичаїв і вірувань . К., 1992. Хто такий гуцул? Це гонорова й волелюбна людина, яка може багато чого вибачити, але тільки не приниження власної гідності. Ключиком до розуміння духовного світу гуцулів слугує їх оригінальне глибокохристиянська міфологія А Стрітеннє — одно з найулюбленіших свят на Гуцульщині. Відома українська поетеса у першій своїй прозовій книжці вкладає у це слово набагато глибший зміст. Ц...

Гавадзин В.В. Традиційна обрядовість Гуцульщини і процес формування духовності особистості

Статья
 • формат pdf
 • размер 308.12 КБ
 • добавлен 11 ноября 2010 г.
Стаття присвячена питанню формування духовності особистості в рамках гуцульської традиційної культури. Наголошується на релігійно-культурологічних, філософських та психолого-педагогічних аспектах цієї проблематики. Відзначається роль календарної обрядовості як важливого чинника у формуванні сфери духовного людини.

Гоберман Д.Н. Искусство гуцулов

 • формат djvu
 • размер 195,26 МБ
 • добавлен 29 января 2017 г.
М.: Советский художник, 1980. — 215 с. Гуцулы – небольшая этническая группа украинцев, населяющая район Восточных Карпат на стыке нынешних трех областей – Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской. В этом краю, известном под названием Гуцульщины, веками текла жизнь украинских горцев, здесь, в условиях известной географической изолированности, сложились местные особенности их материальной и духовной культуры. Искусство гуцулов донесло до нас м...

Городецкий В.И. Особенности кузнечного ремесла на Гуцульщине (конец ХІХ - начало ХХ века)

Статья
 • формат pdf
 • размер 205,20 КБ
 • добавлен 24 декабря 2016 г.
Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история (Новосибирск). — 2013. — № 29. — С. 75-82. В статье проанализированы особенности кузнечного ремесла в особом этнографическом регионе Карпат — Гуцульщине. Прослежено сферы применения продуктов ковки, в частности хозяйственно-производственную и магически-ритуальную. Обращено внимание на основные этапы развития кузнечного ремесла на территории Гуцульщины, особенно в пе...

Дмитрук І.Ф. Традиційне мистецтво та фольклор гуцулів в українських етнографічних дослідженнях кінця ХІХ - першої половини ХХ століття

Статья
 • формат pdf
 • размер 307.26 КБ
 • добавлен 11 ноября 2010 г.
У статті висвітлено українські етнографічні дослідження мистецтва та фольклору гуцулів кінця ХІХ – першої половини ХХ століття. Особлива увага приділена вивченню українськими дослідниками гуцульської архітектури, писанкарства та інших видів народного мистецтва.

Дядюх-Богатько Н.Й. Формотворчі традиції у гуцульських крісах та пістолях XVIII - XIX століття

 • формат pdf
 • размер 1.11 МБ
 • добавлен 11 ноября 2010 г.
Дослідження формотворчих особливостей вогнепальної зброї Гуцульщини XVIII – ХІХ століття. Розглядаються основні конструктивні елементи, їх пропорції та вплив на художню унікальність гуцульської вогнепальної зброї.

Кайндль Р.Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази

 • формат djvu
 • размер 4,23 МБ
 • добавлен 18 июня 2014 г.
Праця. — Чернівці: Видавництво газети "Молодий буковинець", 2000. — 208 стор. У монографії чернівецького етнографа австрійського походження Р.Ф. Кайндля (1866-1930) висвітлюються особливості матеріальної і духовної культури, звичаї і традиції, світоглядні уявлення та фольклор населення буковинської і частково галицької Гуцульщини. Книга, побачивши світ 1894 року німецькою мовою, була першим повним нарисом етнографії гуцулів з-над Черемошу. Її вис...

Лосюк П.В., Григорук А.Г. (ред.) Люблю тебе, Гуцульщино!

 • формат pdf
 • размер 4,38 МБ
 • добавлен 01 января 2017 г.
Навчально-методичне видання. — Косів: Писаний Камінь, 2012. — 396 с.: іл. — ISBN 978-966-181-085-2. Автори: Андріюк П.В., Григорук А.Г., Камінська М.В., Кіщук О.Д., Лосюк М.С., Лосюк П.В., Сусак К.Р., Ткачук О.М. Навчально-методичний посібник – колективна праця про вивчення в шкільництві природи, історії, народного мистецтва, фольклору, звичаїв і традицій одного з етнографічних регіонів України – Гуцульщини. Розкриваються організаційно-педагогічн...

Олексюк Я. Генетичне коріння гуцульського строю: єдність матеріального і духовного

Статья
 • формат pdf
 • размер 143.48 КБ
 • добавлен 11 ноября 2010 г.
У статті розглядаються історичні аспекти розвитку та формування художніх особливостей гуцульського вбрання. Включений до розвідки фактологічний матеріал фіксує найдавніші відомості про гуцульську ношу та матеріали для її виготовлення, висвітлює генетичне коріння гуцульського вбрання.

Січинський В. Етруський дім і гуцульський оседок

 • формат pdf
 • размер 6.96 МБ
 • добавлен 23 октября 2011 г.
Видавництво: Прага, 1930. - 15 с. Дане видання присвячено дослідженню гуцульского побуту, а саме його схожості з етруським будівництвом. Публікація містить досить побіжний порівняльний аналіз, не розкриває всієї глибини проведених досліджень, а звертає увагу в основному на подібність загального розміщення етруського дому та окремого виду гуцульської хати — так званого оседку. Присутні тематичні ілюстрації із зображенням споруд, креслення їх плані...

Хоткевич Г. Гуцули й Гуцульщина - 1920

 • формат pdf
 • размер 6,22 МБ
 • добавлен 26 декабря 2016 г.
Даний нарис про Гуцульщину належить перу українського письменника, історика, композитора і етнографа Гната Хоткевича. Переслідуваний царською владою, він емігрує в Галичину, яку поступово детально вивчає. Цей нарис розглядає особливості життя гуцулів на основі їх народної творчості. Так, наприклад, аналізується поява у гуцульських піснях таких образів, як працелюбний хлібороб (хоча хліборобство не є достатньо розвинутим у гірській місцевості Гали...

Шекерик-Доників Петро. Рік у віруваннях гуцулів

 • формат pdf
 • размер 6,95 МБ
 • добавлен 21 сентября 2011 г.
Верховина: "Гуцульщина", 2009. 352 с. 20 квітня 2009-го - 120-річчя з дня народження Петра Шекерика-Доникового - громадсько-політичного і культурно-освітнього діяча Гуцульщини першої половини XX століття, невтомного етнографа-фольклориста, письменника, репресованого радянським режимом у 1940 році. У 2007 році видано його найбільший твір - роман «Дідо Иванчік», який протягом багатьох десятиліть уважався втраченим і прийшов до читача аж через 67 ро...

Шухевич В. Гуцульщина. Частина 1, 2

 • формат pdf
 • размер 13,17 МБ
 • добавлен 10 апреля 2014 г.
Шухевич В. Гуцульщина. Перша часть. – Львів: Наукове товариство ім.Шевченка, 1889. Шухевич В. Гуцульщина. Друга часть. – Львів: Наукове товариство ім.Шевченка, 1901. Шухевич В. Гуцульщина. Перша і друга частини. Репринтне видання. – Верховина: Гуцульщина, 1997.- 352 с. 1. Геогрофічний огляд 2. Етнографічний огляд 3. Статистичний огляд 4. Гуцульске село 5. Гуцульський оседок 6. Гуцульська церков 7. Гуцульська ноша 8. Гуцульський харч 9. Звичайні з...

Шухевич В. Гуцульщина. Частина 3

 • формат pdf
 • размер 8,94 МБ
 • добавлен 30 декабря 2016 г.
Шухевич В. Гуцульщина. Третя часть. – Львів: Наукове товариство ім.Шевченка, 1902. Шухевич В. Гуцульщина. Третя частина. Репринтне видання. – Верховина, 1999 У третьому томі праці В.Шухевича описано обряди і родинні звичаї, танці, музичні інструменти. Тут же вміщені тексти пісень. Матеріали про весілля допоміг записати М.Колцуняк. Шлюб у гуцулів був не лише потребою створення сім'ї, але й засобом для одержання матеріальної вигоди. При вибо...

Шухевич В. Гуцульщина. Частина 4

 • формат pdf
 • размер 9,86 МБ
 • добавлен 15 января 2017 г.
Львів: Наукове товариство ім.Шевченка, 1904. — 282 с. — Репринтне видання. – Верховина, 1999. Четверта частина "Гуцульщини" Володимира Шухевича видана була окремою книгою у 1904 році накладом у Львівській друкарні Наукового товариства імені Т.Шевченка у збірнику "Материяли українсько-руської етнольогії". Цей том має один розділ під назвою "Обряди церковні". Дотримуючись церковного календаря, Володимир Шухевич розкриває релігійну суть гуцулів,...

Шухевич В. Гуцульщина. Частина 4

 • формат rtf
 • размер 233,28 КБ
 • добавлен 03 августа 2016 г.
Четверта часть. – Львів: Наукове товариство ім.Шевченка, 1904. - 282 с. Зміст четвертої части. Обряди церковні. Час і єго поділ. Різдво. Новий Рік. Йордан. Стрітенє. Говінє (піст). Федороввця. Веснованки. Благовіщене. Писанки. Бечкова неділя. Страсевй тиждень. Паска. Посьвящене паски. Волочівний понеділок. Рахманьськвй велнкдень. Власія. Сорок Мучеників. Прокопія. Юрія. Марка. Бориса і Глїба. Вознесене. Зелені сьвята. Храм богацький. Храм у бідно...

Шухевич В. Гуцульщина. Частина 5

 • формат pdf
 • размер 30,73 МБ
 • добавлен 18 октября 2013 г.
У п'ятому томі, що вийшов 1908 року, вміщені народні загадки, приказки, перекази, вірування про рослин і звірів, матеріали про народну медицину, словник незрозумілих термінів з поясненнями. Значну частину тому становлять матеріали, що їх записував В.Шухевич протягом багатьох років у селах Барвінкове, Жаб'є, Космач, Криворівня, Шешори, Горішнє Ясенів й Яворів.