Статья
 • формат pdf
 • размер 308.12 КБ
 • добавлен 11 ноября 2010 г.
Гавадзин В.В. Традиційна обрядовість Гуцульщини і процес формування духовності особистості
Стаття присвячена питанню формування духовності особистості в рамках гуцульської традиційної культури. Наголошується на релігійно-культурологічних, філософських та психолого-педагогічних аспектах цієї проблематики. Відзначається роль календарної обрядовості як важливого чинника у формуванні сфери духовного людини.
Смотрите также

Баженов О.Л. Давньоруське Пониззя середини ХІІ - середини ХІІІ століть: соціально-економічний, військо-політичний та культурно-духовний аспекти

Дисертация
 • формат doc
 • размер 163 КБ
 • добавлен 11 мая 2011 г.
У дисертації комплексно досліджено такі аспекти життєдіяльності населення Пониззя як економічний, соціальний, військово-політичний та культурно-духовний. Окрім того, простежено процес формування території Пониззя, його етнічний склад і демографічні процеси, з’ясовано побут населення. На значній джерельній базі проаналізовано боротьбу Галицького й інших князівств за володіння Пониззям, протистояння тут за владу між князями і боярством, розглянуто...

Гай-Нижник П.П. УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення (1917-1920 рр.)

 • формат pdf
 • размер 4.4 МБ
 • добавлен 30 апреля 2010 г.
– К.: ЩеK, 2010. – 304 с. В новій книзі автор висвітлює процес становлення вищих та місцевих органів державної влади в Україні за Української Народної Республіки (за часів Центральної Ради та Директорії) та Західноукраїнської Народної Республіки в контексті складного процесу національного державотворення у буремні 1917–1920 роки. Аналізуються успіхи та прорахунки державного будівництва, зокрема, законодавча база, принципи формування та діяльності...

Дядюх-Богатько Н.Й. Формотворчі традиції у гуцульських крісах та пістолях XVIII - XIX століття

 • формат pdf
 • размер 1.11 МБ
 • добавлен 11 ноября 2010 г.
Дослідження формотворчих особливостей вогнепальної зброї Гуцульщини XVIII – ХІХ століття. Розглядаються основні конструктивні елементи, їх пропорції та вплив на художню унікальність гуцульської вогнепальної зброї.

Клапчук В. Проблеми полонинського господарства Гуцульщини в другій половині XIX - першій третині XX століть

 • формат pdf
 • размер 278.82 КБ
 • добавлен 11 ноября 2010 г.
Гуцульщина володіє великим потенціалом полонин, які в досліджуваний період використовувались не завжди раціонально. Необдумане полонинське господарство привело до запустіння високогірних пасовищ, їх забруднення, виснаження та заростання непродуктивними рослинами. Негативний вплив на розвиток полонинського господарства мали лихварі та великі землевласники, – селяни ж стали заручниками їх сваволі. Різко зменшувалось поголів’я худоби через нестачу к...

Кривошея В.В. Козацька еліта Гетьманщини

 • формат pdf
 • размер 1.24 МБ
 • добавлен 22 октября 2010 г.
Київ: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. — 452 с. В монографії досліджується процес формування і функціонування козацької еліти Гетьманщини протягом 1648–1782 рр. Книга розрахована для науковців, краєзнавців, викладачів і студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

Лобода Т.М. Василь Кравченко. Громадська, наукова та просвітницька діяльність

 • формат pdf
 • размер 759.14 КБ
 • добавлен 08 июня 2011 г.
Київ: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. — 238 с. ISBN 978-9966-002-44863-2 Книгу присвячено дослідженню громадської та наукової діяльності видатного українського народознавця, етнографа, фольклориста, діалектолога, активного учасника «Просвіти», одного з перших в Україні теоретиків етнографічної музейної справи В. Г. Кравченка (1862–1945). В монографії на широкій документальній базі реконструйовано процес формування особистості вченог...

Мицик Ю. Кордони і землі війська запорізького (XV - середина XVII СТ.)

 • формат pdf
 • размер 249.5 КБ
 • добавлен 22 мая 2011 г.
У статті розкрито процес формування території Війська Запорізького як державного утворення. Лише втрата державної незалежності Гетьманщини у 1659 p., перетворення її в автономну одини цю у складі Московської держави, а потім і Речі Посполитої, кривава Руїна, яка призвела до знищен ня української державності на правому боці Дніпра і значно зменшила автономію Гетьманщини на лівому боці, пізніше і Січі, загальмували розширення кордонів "Вольностей В...

Тищенко Ю., Піховшек В. Повернення кримських татар. Хроніка подій

 • формат doc
 • размер 2.3 МБ
 • добавлен 15 июня 2010 г.
Київ, 1999. У книзі зроблено спробу дослідити процес репатріації та облаштування кримськотатарського народу в Україні і в Криму протягом 90-х років у контексті аналізу загальноукраїнської та загальнокримської суспільно-політичної ситуації взаємин української і кримської політичних еліт та впливу цих чинників на даний процес. Чільне місце в книзі займає і висвітлення розвитку кримськотатарського руху в цей період. Книга стане в пригоді всім, хт...

Хижняк З.І. Маньківський В.К. Історія Києво-Могилянської академії

 • формат djvu
 • размер 3.6 МБ
 • добавлен 15 апреля 2010 г.
К.: Видавничий дім "КМ Академія", 2003. - 184 с.: іл. Протягом усієї історії український народ не мав іншої інституції, яка б справила більший вплив на розвиток його освіти, науки, культури, ніж Києво-Могилянська академія. Впродвж віків вона була виразником і носієм традиційних рис духовності українського народу, могутнім чинником формування його самосвідомості, джерелом ідей боротьби за батьківщину віру і національну свободу. Для українців вона...

Шпаргалки з курсу історія української культури

Шпаргалка
 • формат docx
 • размер 1.72 МБ
 • добавлен 15 января 2012 г.
ДНУ им. О.Гончара з курсу історія української культури 18 стр. Національній характер та його елементи. регіональні особливості характеру. Духовна та матерьяльна форми культури в історії української культури. Культурно-історична своєрідність регіонів України. Українська національна культура як процес формування національної ідентичності. Проблема походження української культури. Етногенез українського народу. Теорії етногенезу. Українські культурн...