Статья
  • формат pdf
  • размер 149,19 КБ
  • добавлен 27 января 2017 г.
Баюрчак Н.В. Образ гуцульської відьми в етнографічних збірниках кінця XIX - початку XX ст
На матеріалах вітчизняної етнографічної літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. розглянуто образ відьми на Гуцульщині, який є невід’ємною частиною української демонології. Даний матеріал присвячений аналізові й систематизації образу жінки-відьми безпосередньо у побуті населення Гуцульщини. На основі компонентного аналізу виокремлено головні характерні риси образу відьми. Проведено порівняльний аналіз образу відьми кінця XIX – початку XX ст. з образом сучасним.