Похожие разделы

Абросимова С.В. та ін. (упоряд.) Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького

Справочник
 • формат djvu
 • размер 5,63 МБ
 • добавлен 30 ноября 2014 г.
Каталог музейної колекції. — Дніпропетровськ: Пороги, 1992. — 223 с. ISBN 5-7707-2288-6 Даний каталог є інформаційно-довідковим виданням до комплексу епістолярної спадщини академіка Д. І. Яворницького (1855—1940), що зберігається в Дніпропетровському історичному музеї і містить близько 6400 листів персональних кореспондентів, а також державних, громадських, наукових та культурних установ України, Росії, Польщі, Чехо-Словаччини. Цей епістолярний к...

Абросимова С.В. та ін. (упоряд.) Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького

Справочник
 • формат pdf
 • размер 11,19 МБ
 • добавлен 01 декабря 2014 г.
Каталог музейної колекції. — Дніпропетровськ: Пороги, 1992. — 223 с. ISBN 5-7707-2288-6 Даний каталог є інформаційно-довідковим виданням до комплексу епістолярної спадщини академіка Д. І. Яворницького (1855—1940), що зберігається в Дніпропетровському історичному музеї і містить близько 6400 листів персональних кореспондентів, а також державних, громадських, наукових та культурних установ України, Росії, Польщі, Чехо-Словаччини. Цей епістолярний к...

Гудченко З.С. Музеї народної архітектури України

 • формат pdf
 • размер 53,66 МБ
 • добавлен 24 декабря 2016 г.
Київ: Будівельник, 1981. — 120 с.: іл. У книзі детально розглядаються музеї-скансени Києва, Львова, Переяслава-Хмельницького, Ужгорода і локальні музеї у сільській місцевості Закарпаття. Охарактеризовані особливості народного будівництва різних історико-етнографічних територій України. Висвітлюються специфіка музеїв просто неба, структура організації, особливості сприйняття пам’яток у природному оточенні тощо. Розрахована на широке коло читачів....

Кот С.И. Судьба и правовой статус экспонатов передвижной выставки Государственного Русского музея 1941 года в Крыму, находящихся в музеях Автономной Республики Крым

 • формат pdf
 • размер 13,83 МБ
 • добавлен 29 июня 2014 г.
Киев: Институт истории Украины НАН Украины, 2010. — 150 с. ISBN 978-966-02-5768-9 В издании публикуются материалы экспертного исследования, посвященного судьбе и правовому статусу ряда произведений искусства из числа экспонатов передвижной выставки Государственного Русского музея (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) «Основные этапы развития русской живописи» и находящихся ныне на территории Украины в музеях Автономной Республики Крым. Иссле...

Курсова робота - Історичні музеї Львова в туризмі

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 85.95 КБ
 • добавлен 25 декабря 2010 г.
Курсова робота про історичні музеї Львова в системі туризму. Теоретичні засади дослідження історичних музеїв як об’єктів туризму Сутність музеїв та їх класифікація Значення музеїв для розвитку туризму Методика дослідження музеїв як об’єктів туризму Основна характеристика музеїв Львова Загальноісторичні музеї Етнографічні музеї Музеї історії навчальних закладів Меморіальні музеї Музеї історії релігії Використання музейних ресурсів Львова у туризмі...

Льоч Б. Мова музеїв. Наукові записки державного природознавчого музею - Випуск 22

 • формат pdf
 • размер 138.5 КБ
 • добавлен 07 мая 2011 г.
Скорочений варіант доповіді Генерального директора Природничого музею у Відні професора, доктора Бернда Льоча до відкриття Дня австрійських музеїв, опублікованої у часописі "Museum actuel", №120, листопад 2005р.

Мінакова К.В. Інтеграція інвалідів по зору до культурно-історичного середовища краю на прикладі роботи Дніпропетровського національного історичного музею

Статья
 • формат pdf
 • размер 123,93 КБ
 • добавлен 09 сентября 2012 г.
Мінакова К.В. Інтеграція інвалідів по зору до культурно-історичного середовища краю на прикладі роботи Дніпропетровського національного історичного музею // Гуманітарний журнал: науковий журнал/ Національна гірнича академія України ; ред. В. Пушкін. - Дніпропетровськ : Національний гірничий університет. – 2011. – №1- 2. – С. 133-136 У статті розглядається процес співпраці музеїв Дніпропетровської області з інвалідами по зору у руслі загальносвіто...

Мінакова К.В. Музейна виставка для інвалідів по зору: досвід, проблеми, перспективи

 • формат pdf
 • размер 300,23 КБ
 • добавлен 02 сентября 2012 г.
Висвітлено основні етапи та особливості створення виставкового проекту для сліпих та слабозорих відвідувачів. Організація повноцінного доступу інвалідів по зору до музею вимагає створення відповідних умов. Адаптація музейного простору може відбуватись кількома шляхами: шляхом вдосконалення постійної експозиції, створення окремих постійних або тимчасових виставок з урахуванням особливих потреб, організації виїзних екскурсій до інтернатів та на під...

Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності музеїв

 • формат pdf
 • размер 2.43 МБ
 • добавлен 14 марта 2011 г.
У посібнику розкриваються роль і значення музеїв у розвитку туристичної індустрії, їх класифікація, комплектування, особливості експозиційної діяльності, використання основних принципів і методів маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності, екскурсійного обслуговування в їх роботі. Посібник надає практичні рекомендації щодо запровадження нових видів послуг та збільшення кількості відвідувачів установ культури. Для студентів гуманітарних спеці...

Половникова С.О., Ситий І.М. (упоряд.) Колекція кириличних стародруків із зібрання Чернігівсьюго історичного музею ім. В.В. Тарновського

Справочник
 • формат djvu
 • размер 4,44 МБ
 • добавлен 03 января 2015 г.
Каталог. — Київ, 1998. — 210 с. ISBN 966-02-0470-1 Каталог містить докладний опис унікальної колекції кириличних стародруків із зібрання Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського, яка становить значний книгознавчий та історико-культурний інтерес і у повному обсязі уперше запроваджується у науковий обіг. Для істориків, культурологів, книгознавців, бібліографів, музейних та архівних працівників.

Половникова С.О., Ситий І.М. (упоряд.) Колекція кириличних стародруків із зібрання Чернігівсьюго історичного музею ім. В.В. Тарновського

Справочник
 • формат pdf
 • размер 7,40 МБ
 • добавлен 02 января 2015 г.
Каталог. — Київ, 1998. — 210 с. ISBN 966-02-0470-1 Каталог містить докладний опис унікальної колекції кириличних стародруків із зібрання Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського, яка становить значний книгознавчий та історико-культурний інтерес і у повному обсязі уперше запроваджується у науковий обіг. Для істориків, культурологів, книгознавців, бібліографів, музейних та архівних працівників.

Реферат - Музейні екскурсії

Реферат
 • формат docx
 • размер 37.13 КБ
 • добавлен 06 мая 2011 г.
Зміст. Вступ. Музеєзнавство як наукова дисципліна. Музейна справа в Україні. Етапи становлення музеєзнавства в Україні. Перші музеї на етнічній території України. Сучасна роль музеєзнавства. Висновок. Література.

Руденко С.Б. Музейна пам’ятка: соціокультурна сутність та місце в системі історико-культурних цінностей

 • формат pdf
 • размер 1,00 МБ
 • добавлен 17 декабря 2012 г.
К.: НАКККіМ, 2012. - 120 с Монографія. Основна мета цієї книги – озброїти фахівців у різних галузях гуманітарного знання надійною теоретичною базою, завдяки якій можна осягнути різноманітний світ музейних пам’яток. Задля цього автором розроблено класифікацію матеріальних історико-культурних цінностей, з’ясовано специфіку музейних пам’яток порівняно з іншими цінностями. Запропоновано чіткі визначення понять «пам’ятка» та «музейна пам’ятка». На шир...

Сосновська Т.О., Ярошик В.О. Музейна справа на Харківщині: становлення та розвиток: (наук.-допоміж. покажч.)

 • формат pdf
 • размер 1,42 МБ
 • добавлен 25 октября 2013 г.
Музейна справа на Харківщині : становлення та розвиток : (наук.-допоміж. покажч.). – Х., 2009. – 265 с. Покажчик містить відомості про літературу, видану протягом XIX–XXI століть, яка висвітлює становлення музейної справи на Харківщині, її розвиток на різних історичних етапах та сучасний стан. Видання призначене викладачам гуманітарних наук, музейним працівникам, краєзнавцям, спеціалістам з охорони пам’яток культури, а також тим, хто цікавиться в...

Сучасні аспекти природничої музеології: Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 вересня 2012 р

 • формат pdf
 • размер 2,32 МБ
 • добавлен 12 ноября 2014 г.
Сучасні аспекти природничої музеології: Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 вересня 2012 р., Київ-Канів. — Київ, 2012. — 140 с. У збірнику опубліковано матеріали, представлені на II міжнародній науково-практичній конференції музейників-природничників, що відбулася за сприяння Національної академії наук України та Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв (ІСОМ України). Наведено відомості про збереженн...

Терський С.В. Музеєзнавство (методичні поради)

 • формат doc
 • размер 181 КБ
 • добавлен 10 ноября 2010 г.
Розглянуто такі питання: Музеєзнавство як наукова дисципліна. Історія розвитку музею та музейної справи у світі. Великі музеї Початки музейної справи в Україні. Музеї Львова: історія та сучасність Історія музейної справи в Україні Музейна справа в сучасній Україні. Провідні музеї Музейні фонди та їх класифікація. Основні напрямки фондової роботи Збереження музейних фондів Загальні проблеми побудови та наукової роботи з музейною експозицією Науков...

Федорова Л.Д. З історії пам’яткоохоронної та музейної справи у Наддніпрянській Україні. 1870-1910-і рр

 • формат pdf
 • размер 2,51 МБ
 • добавлен 29 апреля 2013 г.
Київ: Інститут історії України НАН України, 2013. – 373 с. ISBN 978-966-02-6720-6 У монографії здійснено комплексний історичний аналіз діяльності провідних пам’яткоохоронних структур кінця XIX – початку XX ст. На основі значного корпусу архівних джерел і опублікованих фахових праць доводиться, що пам’яткоохоронна справа у Наддніпрянській Україні еволюціонувала від створення окремих осередків шанувальників місцевої старовини до усвідомлення необхі...

Чергік Н. Пічні кахлі XVII-XX ст. з фондозбірки Національного музею Хортиця

 • формат pdf
 • размер 21,61 МБ
 • добавлен 05 сентября 2016 г.
Каталог. — Запоріжжя: Національний музей "Хортиця". — 108 с. В каталозі подано описи кахлів фондової збірки Національного заповідника "Хортиця". Каталог складено за хронологічним принципом. Описи містять основні загальноприйняті в музеєзнавстві дані про предмет: назва предмета, обліковий номер, опис, розміри, місце виявлення. Графічні зображення розпочинають описи кахлів одного орнаментального виду. В додатках подано: перелік усіх кахлів колекції...

Чергік Н. Пічні кахлі XVII-XX ст. з фондозбірки Національного музею Хортиця. Каталог

Справочник
 • формат djvu
 • размер 41,65 МБ
 • добавлен 09 апреля 2014 г.
Запоріжжя: Національний музей "Хортиця". - 108 с. В каталозі подано описи кахлів фондової збірки Національного заповідника "Хортиця". Каталог складено за хронологічним принципом. Описи містять основні загальноприйняті в музеєзнавстві дані про предмет: назва предмета, обліковий номер, опис, розміри, місце виявлення. Графічні зображення розпочинають описи кахлів одного орнаментального виду. В додатках подано: перелік усіх кахлів колекції в порядку...

Шевченко В.В., Ломачинська І.М. Музеєзнавство

 • формат pdf
 • размер 6,98 МБ
 • добавлен 09 октября 2014 г.
Навчальний посібник для дистанційного навчання - Київ: Університет «Україна», 2007,- 288 с. Анотація: У посібнику розглядається широке коло питань, пов’язаних із музеєзнавством як науковою дисципліною та музейною справою, що охоплює всі сфери діяльності музею як соціокультурного інституту. Зокрема, проаналізовано історичні аспекти розвитку музеєзнавства, його структурні компоненти та зв ’язок з іншими галузями знань, викладено основні причини поя...