Билеты и вопросы
  • формат doc
  • размер 82,94 КБ
  • добавлен 22 ноября 2013 г.
Відповіді до екзамену з літературознавства КНУ (Яровий)
Відповіді до екзамену з літературознавства
Інститут філології КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Викладач - Яровий. Кількість сторінок -
18. Київ, 2013.
«Листи з хутора».
І. Франко про роль фантазії. Сновидна і творча фантазії.
Ліро-драмо-епос.
Компоненти художнього твору.
Художній образ.
Епос, особливості.
Системи віршування.
Драма, особливості.
Роман 20-21 століть.
Зміст і форма.
Тематична класифікація романів.
Ключові теми та образи романтизму.
Трагедія. Арістотель про катарсис.
Тропи та фігури.
Малі жанри епосу. Новела.
Особливості художньої мови.
Значення терміну «поетика». Давні українські поетики.
Сюжет. Конфлікт і перипетія.
Специфіка художнього тексту.
Лірика автопсихологічна і рольова, медитативна і сугестивна.
Система літературознавчих дисциплін.
Арістотель «Поетика» (основні положення).
Автор, його індивідуальний стиль.
Літературознавча діяльність Франка.
Поділ літератури на роди.
О.Білецький «В майстерні художника слова».
Теорія класицизму. Класицистична доктрина Н. Буало.
Основні віршознавчі поняття.
Ліричні жанри.
«Верхня» і «нижня» свідомість.
Поняття літературного процесу. Риси сучасного літпроцесу.
Імпресіонізм як течія модернізму.
Праця Кожинова «Походження роману».
Специфіка фольклору. Взаємозв’язки з писаною літературою.
Поняття про стиль.
Пізнавальна роль літератури.
Світогляд письменника.
Громадянська позиція письменника.
Основи модерністичної естетики.
Похожие разделы