Похожие разделы

Аглядавыя лекцыі па методыцы выкладання беларускай літаратуры

Статья
 • формат doc
 • размер 650,43 КБ
 • добавлен 21 августа 2013 г.
Мінск, 2012 г. Методыка выкладання літаратуры як навуковая дысцыпліна, яе месца сярод дысцыплін літаратуразнаўчага і педагагічнага цыклаў. Беларуская літаратура як вучэбны прадмет. Адукацыйны стандарт вучэбнага прадмета Беларуская літаратура. Этапы станаўлення і развіцця методыкі выкладання беларускай літаратуры. Канцэпцыя літаратурнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь: асноўныя палажэнні. Канцэпцыя вучэбнага прадмета Беларуская літаратура. Школьныя...

Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч: п’еса Ідылія

Статья
 • формат doc
 • размер 11,11 КБ
 • добавлен 21 июня 2012 г.
Мазыр: МДПУ імя І.П. Шамякіна, 2006. — 8 с. План-канспект урока беларускай літаратуры, 9 клас План урока: Арганізацыйны момант. Уступнае слова. Слова пісьменніку. Гутарка. Тэсты. Праверка дамашняга задання. Інсцэніроўка. Вынікі ўрока. Дамашняе заданне. Ацэнка вучняў (з каментарыем).

Верціхоўская Марыя. Урокі літаратуры ў старшых класах

 • формат pdf
 • размер 1,51 МБ
 • добавлен 01 марта 2012 г.
Вучэбна-метадычны дапаможнік. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2010. — 281 с. Зборнік уяўляе сабой комплекс распрацовак урокаў па творах, якія былі ў школьнай праграме раней і якія з’явіліся зусім нядаўна, што сведчыць пра несумненную практычную каштоўнасць гэтага выдання. Распрацоўкі ўрокаў вызначаюцца літаратуразнаўчай грунтоўнасцю, наватарскімі метадычнымі падыходамі. Кніга будзе дапамагаць забеспячэнню адукацыйнага працэсу, пошуку новых формаў...

Верціхоўская Марыя. Урокі літаратуры: пошук і творчасць

 • формат pdf
 • размер 997,43 КБ
 • добавлен 27 апреля 2013 г.
Дапаможнік для настаўнікаў. — Мінск: Литература и Искусство, 2008. — 224 с. Кніга ўяўляе сабой зборнік распрацовак урокаў розных жанраў. Урокі адпавядаюць канцэпцыі літаратурнай адукацыі і патрабаванням найноўшых педтэхналогій. Урокам пазакласнага чытання па творах Р. Баравіковай і А. Федарэнкі папярэднічаюць артыкулы, прысвечаныя творчасці гэтых пісьменнікаў, і аналіз канкрэтных твораў, паводле якіх прапануюцца распрацоўкі ўрокаў. Спалучэнне ў к...

Гоўзіч І.М., Лугоўскі А.І., Сычова С.А. Методыка выкладання беларускай літаратуры

 • формат pdf
 • размер 6,13 МБ
 • добавлен 10 июня 2016 г.
Вучэбны дапаможнік для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей ВНУ. — Мінск: БДПУ, 2012. — 168 с. У дапаможніку разглядаюцца пытанні гісторыі і тэорыі методыкі выкладання беларускай літаратуры, арганізацыі пазакласнай працы па літаратуры ў агульнаадукацыйных установах. Прапануюцца пытанні і заданні для самакантролю. Адрасавана студэнтам філалагічных факультэтаў ВНУ. Можа быць выкарыстана настаўнікамі—практыкамі. Агульныя пытанні методыкі выкладання...

Грынько М.У., Гоўзіч I.М. Беларуская літаратура. Зборнік творчых заданняў для тэматычнага кантролю. 10-11 класы

 • формат pdf
 • размер 1,79 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. — Мінск: Аверсэв, 2012. — 79 с. — (Кантрольна-вымяральныя матэрыялы). Прапанаваныя ў зборніку творчыя заданні могуць быць выкарыстаны настаунікам для ажыццяўлення розных відау кантролю і ацэнкі якасці засваення вучнямі асноўнага вучэбнага матэрыялу і дынамікі змяненняў узроўню сфарміраванасці ў іх вопыту літаратурна-творчай дзейнасці. 10 клас. Бе...

Дылеўская В.Ю., Праскаловіч В.У., Рашэтнікава Н.Б. Методыка выкладання беларускай літаратуры

 • формат pdf
 • размер 1,25 МБ
 • добавлен 19 января 2013 г.
Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці: 1-210501 Беларуская філалогія (па напрамках). – Мінск: Вучэбна-метадычнае аб'яднанне па гуманітарнай адукацыі, 2011. – 49 с. Эфектыўнасць работы настаўніка залежыць ад яго прафесійнай кампетэнтнасці. Прафесійная некампетэнтнасць спецыялістаў з'яўляецца, па прызнанн іЮНЕСКА, фактарам рызыкі сучаснай цывілізацыі. У рабоце славесніка гэта фактар рызыкі для культуры цэлых...

Куліковіч Ул.І. Тэхналогія падрыхтоўкі да алімпіяды па беларускай мове і літаратуры

 • формат doc
 • размер 111,92 КБ
 • добавлен 14 февраля 2012 г.
Дапаможнік для настаўнікаў. – Мінск: РІВШ БДУ, 2010. – 61 с. Змест: Лінгвістычны конкурс. Заданні-тэсты. Творчыя заданні. Водгук на мастацкі твор. Асноўныя асаблівасці мастацкага стылю. Прыкладны план працы над водгукам. Тэксты для напісання водгукаў. Вуснае выказванне. Рэкамендацыі па падрыхтоўцы да конкурса Вуснае выказванне. Прыкладны пералік тэм.

Лугоўскі А.І. Методыка выкладання беларускай літаратуры

 • формат pdf
 • размер 3,05 МБ
 • добавлен 24 июля 2016 г.
Вучэбна-метадычны дапаможнік. — 3-е выд. — Мінск: БДПУ, 2007. — 74 с. У дапаможніку разглядаюцца пытанні гісторыі і тэорыі методыкі выкладання беларускай літаратуры ў школе. Абгрунтоўваюцца палажэнні адносна літаратурнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь. Даюцца рэкамендацыі да вывучэння жыцця і творчасці знакамітых пісьменнікаў. Адрасуецца студэнтам філалагічных факультэтаў БДПУ, выкладчыкам, настаўнікам, усім, хто цікавіцца праблемамі выкладання л...

Лугоўскі А.І. Слоўнік студэнта-філолага па методыцы выкладання беларускай літаратуры

Словарь
 • формат pdf
 • размер 3,92 МБ
 • добавлен 05 августа 2016 г.
Мінск: БДПУ, 2008. — 127 с. У слоўнік уваходзяць словы і выразы, якія вызначаюць змест методыкі выкладання беларускай літаратуры. Змешчаны артыкулы—персаналіі пра навукоўцаў, якія ўнеслі значны ўклад у развіццѐ метадычнай думкі ў Беларусі. Уключаны тэрміны з іншых навук, што актыўна выкарыстоўваюцца ў працэсе выкладання літаратуры. Адрасуецца студэнтам фкультэта беларускай філалогіі і культуры БДПУ, а таксама філалагічных факультэтаў ВНУ, выклад...

Парамонава Н.І. Метадычная скарбонка: З вопыту работы настаўніка беларускай мовы і літаратуры

 • формат doc
 • размер 793,31 КБ
 • добавлен 29 января 2012 г.
Грынкі: ДУА Грынкаўскі ВПК дзіцячы сад-сярэдняя агульнаадукацыйная школа, 2010. – 42 с. Выданне змяшчае тэарэтычны матэрыял, распрацоўкі ўрокаў, заняткаў, мерапрыемстваў па беларускай мове і літаратуры, матэрыялы па рабоце з вучнямі, якія праявілі здольнасці да вывучэння беларускай мовы і літаратуры.

Праскаловіч В.У. Вопыты літаратурнай творчасці: практыкум: 7 клас

 • формат pdf
 • размер 1,46 МБ
 • добавлен 14 января 2013 г.
Дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2010. – 96 с.: іл. OCR У дапаможніку ўпершыню даюцца творчыя заданні да кожнага з шасці блокаў-раздзелаў вучэбнага дапаможніка па беларускай літаратуры для 7 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання. Прапануемыя заданні могуць быць выкарыстаны на факультатыўных занятках і для правядзення школьных алімпіяд па беларус...

Шабовіч М.В. Патрыятычнае выхаванне сродкамі сучаснай беларускай паэзіі

 • формат pdf
 • размер 1,99 МБ
 • добавлен 08 июля 2016 г.
Мінск: БДПУ, 2007. — 53 с. У дапаможніку разглядаюцца пытанні патрыятычнага выхавання сродкамі сучаснай беларускай паэзіі. На прыкладзе грамадзянскай лірыкі вядомых паэтаў Навума Гальпяровіча і Міхася Башлакова паказваецца, як можна выхаваць такія высокія патрыятычныя пачуцці, як любоў да Бацькаўшчыны, яе святыняў, слаўнага гістарычнага мінулага, любоў да роднай мовы. Даюцца таксама метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі сустрэч з пісьменнікамі....

Шляхі аналізу літаратурнага твора ў сярэдняй школе

Справочник
 • формат doc
 • размер 54,16 КБ
 • добавлен 26 декабря 2013 г.
Методыка выкладання беларускай літаратуры. У рабоце прааналізаваны розныя шляхі вывучэння літаратурнага твора. У працы разглядаецца для прыкладу ўрок.