Похожие разделы

Бізбіз Т.О. Правознавство. Практичний курс. Дидактичні матеріали

 • формат pdf
 • размер 492,17 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2009. — 112 c. — (Б‑ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 7 (67)). — ISBN 978-611-00-0396-4. У посібнику представлені дидактичні матеріали до практичного курсу правознавства для 9 класу за програмою 12-річної школи. У пригоді учителям також стануть календарне планування курсу й словник юридичних термінів. Для викладачів, методистів та студентів педагогічних навчальних закладів.

Болотина Т.В., Миков П.В. Права человека: Концепция курса для 10-11 классов общеобразовательных учреждений

 • формат pdf
 • размер 147,73 КБ
 • добавлен 21 июля 2012 г.
М.: Русское слово - РС, 2006. — 48 с. — ISBN 5-94853-659-9. Концепция курса по правам человека в общеобразовательных учреждений на основе анализа международной и российской практики образования в области прав человека определяет цели, задачи, основные подходы к содержанию, этапам, результатам обучения правам человека в школе. Предлагаемая концепция адресована учителям школ, преподавателям, методистам учреждений дополнительного профессионального о...

Використання інтерактивних методів роботи на уроках з основ правознавства

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3.87 МБ
 • добавлен 03 мая 2013 г.
Без вихідних даних. — 23 слайди українською мовою. Роботу можна використовувати на практичних заняттях у педагогічних вузах. Презентація розкриває основні методики піжвищення ефективності засвоєння учнями матеріалу правознавчого змісту на уроках: малі групи, займи позицію, мозковий штурм, семінар, мікрофон, аналіз ситуації, ділові ігри. Підібрані конкретні приклади використання даних методик на урокахі правознавства.

Дятлов С.О. Правознавство. Практична частина. Збірник юридичних задач та завдань для підсумкового контролю. 9-10 клас

 • формат doc
 • размер 143.99 КБ
 • добавлен 03 сентября 2012 г.
Полтава, 2010. — 76 с. Дана збірка допоможе проводити самостійні роботи та контрольне оцінювання з правазнавства в 9-10 класах, а також збірка містить юридичні задачі з різних тем відповідно до діючих програм. Дозвіл автора збірки на публікацію отримано

Исаков В.Б. Игропрактикум: Опыт преподавания Основ права в школе и университете

 • формат pdf
 • размер 1,73 МБ
 • добавлен 14 июля 2012 г.
М.: НИУ ВШЭ. – 2012. – 132 с. В учебно-методическом пособии содержится обзор игровых методов преподавания, используемых автором в курсе Основ права в школе и университете. Приведены не только описания игр, но и конкретные методические материалы, позволяющие организовать игровую разминку, игру, тренинг, что существенно сокращает время на подготовку лекции, урока, семинарского или практического занятия. Пособие рассчитано на учителей правоведения...

Караваєва О.Я. Організація позаурочної роботи з правознавства в школі. Навчально-методичний посібник

 • формат pdf
 • размер 810,75 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2008. — 143 [1] c. — (Б‑ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 10 (58)). — ISBN 978-966-333-956-6. У праці розкриваються особливості проведення позаурочної роботи з правознавства в гімназії № 143 Оболоньського району м. Києва. Висвітлюються специфіка утворення, напрями діяльності товариства «Правознавець» як центру позаурочної роботи. Представлено методичні поради щодо організації, оформлення шкільного кабінету з правознавства, пог...

Кашкарьов Г.В. Методика викладання правознавства в школі в опорних схемах і таблицях. Частина II

 • формат pdf
 • размер 319,63 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2011. — 48 c. — (Б‑ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 11 (95)). — ISBN 978-617-00-1176-3. Як правильно організувати уроки правознавства, як визначити рівень розвитку учня — на ці та багато інших питань практичної роботи вчителя ви знайдете відповіді у цьому посібнику. У ньому надано схематизовані матеріали з викладання правознавства, в основу яких покладено виділення головного, суттєвого в навчальному матеріалі. Видання адресов...

Кашкарьов Г.В. Методика викладання правознавства в школі в опорних схемах й таблицях. Частина І

 • формат pdf
 • размер 460,92 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2011. — 64 c. — (Б‑ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 10 (94)). — ISBN 978-617-00-1143-5. Як правильно організувати уроки правознавства, як визначити рівень розвитку учня — на ці та багато інших питань практичної роботи вчителя ви знайдете відповіді у цьому посібнику. У ньому надано схематизовані матеріали з викладання правознавства, в основу яких покладено виділення головного, суттєвого в навчальному матеріалі. Видання адресов...

Квасов В.В. Основи правознавства. Тести. Поточний та тематичний контроль

 • формат pdf
 • размер 1,28 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2008. — 143, [1] c. — (Серія «Тести»). — ISBN 978-966-495-089-0. Тести , запропоновані автором посібника, допоможуть не тільки закріпити й поглибити знання з курсу, але й аналізувати правові ситуації, розв’язувати юридичні задачі, впевнено користуватися основними юридичними поняттями та термінами. Структура видання й зміст завдань дозволяють використовувати його при проведенні поточного оцінювання, самостійних та контрольних робіт. Ви...

Квасов В.В. Основи правознавства. Тренувальний зошит

 • формат pdf
 • размер 1,50 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2008. — 96 c. — (Серія «Підготовка до ЗНО»). — ISBN 978-966-495-113-2. Посібник містить тренувальні тести з основ правознавства, що відповідають Програмі зовнішнього незалежного оцінювання на 2008 р. Українського центру оцінювання якості освіти. Видання розраховане на вчителів, випускників шкіл й абітурієнтів.

Квасов В.В. Практикум з основ правознавства. 9 клас

 • формат pdf
 • размер 1,18 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2007. — 208 с. — (Б-ка журн. «Історія та правознавство», Вип. 2 (38)). — ISBN 978-966-333-457-8. Цей посібник побудовано відповідно до чинної навчальної програми «Основи правознавства» (автори В. Корецький, І. Усенко, О. Наровлянський) з урахуванням суспільно-політичних змін в Україні та новел у національному законодавстві. Важлива увага в посібнику приділена конституційному праву, що обумовлюється змінами, яких зазнала Конституція Ук...

Квасов В.В., Квасова Л.В., Івакін О.О. Основи правознавства в схемах і таблицях

 • формат pdf
 • размер 1,08 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2008. — 112 c. — (Серія «Експрес-підготовка»). — ISBN 978-966-333-911-5. Цей посібник стане у пригоді як для тих, хто щойно розпочинає вивчення курсу, так і для тих, хто готуватиметься до участі в олімпіаді з основ правознавства і в зовнішньому незалежному оцінюванні. Він допоможе закріпити, систематизувати й структурувати матеріал навчального курсу, вдосконалити знання юридичних понять і термінів. Видання розраховане на вчителів, вип...

Кин Э., Рожнёва Ж., Ерзикова Ю. Мир глазами детей

 • формат pdf
 • размер 1,39 МБ
 • добавлен 26 июня 2012 г.
Учебное пособие по правам человека. - М.: Изд-во "Права человека", 2005. - 81 с. ISBN/ISSN:5-7712-0326-2. Пособие содержит подборку занятий по правам человека, в которых демонстрируются различные методы работы с изображениями. Предлагаемые занятия направлены на знакомство детей с правами человека, воспитание уважения к заложенным в них моральным ценностям, развитие навыков критического анализа визуальной информации. К пособию прилагается набор фо...

Кропанева Е.М. Теория и методика обучения праву

 • формат pdf
 • размер 1,97 МБ
 • добавлен 28 декабря 2011 г.
Учебное пособие. — Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2010. — 166 с. Настоящая учебное пособие составлено в полном соответствии с Государственным образовательным стандартом специальности 050402.65 Юриспруденция (032700). Учебный материал дан с учётом знаний, приобретенных студентами по другим юридическим дисциплинам, и предназначен для будущих учителей права по специальности "Юриспруденция", студентов педагогических и юридических ву...

Кропанева Е.М. Теория и методика обучения праву

 • формат pdf
 • размер 1,31 МБ
 • добавлен 06 мая 2016 г.
Учебное пособие. — Екатеринбург: РГППУ, 2012. — 188 с. В настоящем издании рассматриваются такие темы, как: "Теория и методика преподавания правовых дисциплин как педагогическая наука", "Государственный образовательный стандарт общего образования первого поколения. Обучение праву на базовом и профильном уровнях", "Понятие, цели, содержание и формы правового воспитания. Значение правового воспитания", "Право как предмет обучения и учебная дисципли...

Моісеєв Є. М. (ред.) Методичні рекомендації щодо підготовки, проведення, аналізу та оцінки відкритих занять з правових дисциплін

Практикум
 • формат doc
 • размер 90,45 КБ
 • добавлен 28 ноября 2010 г.
Методичний посібник. - Київ, КНУ, 27 с. Зміст: Вступ. Відкрите заняття. Види відкритих занять. Організаційні засади підготовки, проведення й аналізу відкритих занять. Методична робота викладача на підготовчому етапі. Особливості методики підготовки відкритих лекцій. Попередня робота. . Розробка змісту майбутньої лекції. . Підготовка до лекції як до акту публічного виступу. Особливості методики проведення відкритих лекцій. Особливості методики під...

Морозова С.А. Методика преподавания права в школе

 • формат pdf
 • размер 160.59 МБ
 • добавлен 06 июля 2015 г.
М.: Новый учебник, 2002. – 224 с. В пособии рассматриваются методические основы построения и преподавания правовых знаний в общеобразовательной школе, пути и средства повышения уровня обучения и воспитания школьников в области права. Пособие предназначено для студентов и преподавателей педагогических вузов, а также учителей права и обществознания, методистов и руководителей школ.

Нестандартные формы уроков права в старших классах

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 73,41 КБ
 • добавлен 05 августа 2015 г.
ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Тула, 2015. — 26 с. Дисциплина — Инновационные образовательные технологии в обучении и воспитании. Введение. Стандартные и нетрадиционные формы уроков. Определение, типы и основные виды уроков. Нетрадиционный урок. Основные характеристики. Нестандартные формы уроков права в старших классах. Место нестандартных форм уроков права в старших классах. Реализация нестандартных форм уроков права в старшей школе. Заключение. Списо...

Нетьосов С.І. Навчання основ правознавства з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

 • формат pdf
 • размер 3.71 МБ
 • добавлен 02 августа 2013 г.
Без вихідних даних. — 291 c. Увага! Відсутні 184-225 с. У роботі досліджується проблема навчання школярів основ правознавства з використанням ІКТ, для чого проведений психолого-педагогічний та методичний аналіз предмета дослідження, теоретично обґрунтовані методичні умови організації навчання основ правознавства з використанням ІКТ. Автор визначає якісну характеристику компетентностей учнів з основ правознавства та рівнів їх сформованості, уточн...

Нетьосов С.І. Навчання основ правознавства з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

 • формат pdf
 • размер 907,23 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2010. — 127 [1] c. — (Б‑ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 4 (76)). — ISBN 978-617-00-0507-6. У роботі досліджується проблема навчання школярів основ правознавства з використанням ІКТ, для чого проведений психолого-педагогічний та методичний аналіз предмета дослідження, теоретично обґрунтовані методичні умови організації навчання основ правознавства з використанням ІКТ. Автор визначає якісну характеристику компетентностей учнів...

Никитина Т.И., Никитин А.Ф. Право. Базовый и углубленный уровни. 10 класс. Рабочая тетрадь

Рабочая тетрадь
 • формат pdf
 • размер 14,67 МБ
 • добавлен 06 марта 2016 г.
М.: Дрофа, 2016. — 110, [2] с. — (Вертикаль). Рабочая тетрадь входит в учебно-методический комплекс «Право» для базового и углубленного уровней (авторы А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина). В нее включены задания к разделам «История и теория государства и права» и «Конституционное право». В рабочей тетради представлены разные типы заданий, тесты, которые помогут учащимся приобщиться к сложному миру права, а также подготовиться к ЕГЭ по обществознанию (р...

Ответы к Государственному экзамену по методике преподавания права

pottee
 • формат docx
 • размер 132.94 КБ
 • добавлен 11 июня 2010 г.
Работа состоит из 28 ответов, содержит материал по методике преподавания права. В данной работе зафиксированы ответы на следующие вопросы: Основные требования к современному уроку права, Учебная игра на уроке права, Урок права и его основные типы виды формы, Методика работы с юридическими документами и тд. МГПИ им. М. Е. Евсевьева.

Певцова Е.А. Актуальные вопросы методики преподавания юриспруденции

 • формат pdf
 • размер 1,41 МБ
 • добавлен 21 июня 2015 г.
Учебное пособие. — М.: Издательство Международного юридического института, 2010. — 272 с. В книге представлены особенности Методики обучения юриспруденции как важной науки, находящейся на стыке педагогики и юриспруденции. В ее содержании отражены вопросы эволюции методики обучения праву, сложившиеся методы и подходы эффективного правового образования, новые требования к организации образовательного процесса с учетом компетентностного подхода при...

Певцова Е.А. Теория и методика обучения праву

 • формат doc
 • размер 422,69 КБ
 • добавлен 19 сентября 2012 г.
Учебник для вузов. — М.: ВЛАДОС, 2003. — 400 с. — ISBN 5-691-01011-5. Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 032700 «Юриспруденция». Учебник посвящен теоретическим и прикладным аспектам методики обучения праву. В нем систематизирован опыт правового образования, накопленный педагогами-практиками различных регионов России. Авторы раскрывают мет...

Пилипчатина Л.Н. (сост.). Рабочая тетрадь по правоведению. 8 класс

Рабочая тетрадь
 • формат pdf
 • размер 512,34 КБ
 • добавлен 13 декабря 2014 г.
Учебное пособие. — Х.: Изд-во НУА, 2013. — 56 с. Цель рабочей тетради для учащихся 8-го класса СЭПШ – помочь детям овладеть знаниями по основам конституционного права; приобрести навыки проведения дискуссии, работы в группах, участия в деловых играх и других формах кооперативного обучения. Уроки: Нормы общественной жизни. Правовые нормы. Что такое закон? Что такое правонарушение и юридическая ответственность? Обобщающий урок. Что такое права чело...

Потемкина Е., Ковынева М. (ред.). Первые шаги: начальный курс обучения правам человека

 • формат pdf
 • размер 711,67 КБ
 • добавлен 16 июля 2012 г.
Учебное пособие. — М.: Права человека, 2003. — 216 с. Пособие предназначено для учителей и всех тех, кто работает с детьми и подростками и хочет сделать права человека частью учебного курса. Оно предназначено для использования в качестве базового вводного курса. Книга «Первые шаги» (First Steps) была выпущена на английском языке в 1996 году по инициативе членов Международной Амнистии и специалистов по просвещению в области прав человека. Российск...

Рубан В.В. Правознавство. 250 задач з трудового права

 • формат pdf
 • размер 581,23 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2007. — 112 с. — (Б-ка журн. «Історія та правознавство», Вип. 7 (43)). — ISBN 978-966-333-565-0. Посібник містить задачі з трудового права, які дають можливість учням набути навичок щодо застосування одержаних знань на практиці й навчитися вірішувати життєві ситуації згідно з нормами права. У посібнику також наведені відповіді на задачі з посиланням на статті нормативних актів, за допомогою яких обґрунтовуються ці відповіді. Крім того...

Фабриков М.С. Педагогические условия воспитания правовой культуры старшеклассников

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,59 МБ
 • добавлен 21 ноября 2016 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Владимир, Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, 2016. — 182 c. Специальность: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования. Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор Фортова Любовь Константиновна. Цель исследования - выявить, обосновать и экспериментально проверить педагогиче...

Фабриков М.С. Педагогические условия воспитания правовой культуры старшеклассников

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 660,20 КБ
 • добавлен 21 ноября 2016 г.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Владимир, Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, 2016. — 27 с. Специальность: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования. Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор Фортова Любовь Константиновна. Цель исследования - выявить, обосновать и экспериментально проверит...

Шевченко В.М. Основи правознавства. Робочий зошит учня 9 класу

 • формат djvu
 • размер 4,64 МБ
 • добавлен 16 июля 2012 г.
К.: Абрис, 2000. — 127 с. — ISBN 966-531-097-6. Зошит з вправами, контрольними питаннями та довідковою інформацією для опрацювання учнями. Зміст: Держава. Право. Суспільство. Державний устрій України. Основні права, свободи та обов'язки громадян України. Юридична відповідальність за правопорушення.

Івакін О.О. Правознавство. 10 клас. Академічний рівень. Готові дидактичні набори

 • формат pdf
 • размер 607,55 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2010. — 94 [2] c. — (Б‑ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 7 (79)). — ISBN 978-617-00-0631-8. У посібнику представлені дидактичні матеріали до курсу «Правознавство», 10 клас, розроблені за програмою 12-річної школи для академічного рівня. Вони підготовлені із застосуванням сучасних інноваційних технологій, новітніх форм і методів роботи. Для вчителів, методистів та студентів педагогічних навчальних закладів.