Похожие разделы

Асноўныя этапы юрыдычнага афармлення прыгоннага права

Реферат
 • формат doc
 • размер 31,02 КБ
 • добавлен 03 марта 2011 г.
БГУ (Минск) 2009 год. Исторический факультет. предмет - история Беларуси. содержание: Катэгорыі сялянства і іх прававое становішча ў Вялікім княстве Літоўскім у XV – XVI cт. Пачатак юрыдычнага афармлення прыгоннага права. Прынцып даўнасці. Аграрная рэформа Устава на валокі. Становішча сялянства пасля прыняцця Статутаў 1566, 1588

Біяграфія Франца Савіча

Реферат
 • формат doc
 • размер 18,08 КБ
 • добавлен 19 октября 2012 г.
БГЭУ, РБ, Минск,преподаватель Ковалевская Ю.И., 4 стр., год написания 2012г. Франц Савіч, наш зямляк, заснавальнік і старшыня першага дэмакратычнага аб’яднання беларусаў Дэмакратычнае таварыства.

Белорусская государственность в раннем средневековье

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 28,18 КБ
 • добавлен 04 ноября 2011 г.
Контрольная работа Белорусская государственность в раннем средневековье МГУ им. Кулешова, 2009 г. 15 стр. Основные черты раннефеодального права Беларуси. Договор 1229 года Государства-княжества на территории Беларуси в 9-13 вв. общественный политический строй Полоцкого и Туровского княжеств

Белорусский ежегодник 2008

 • формат pdf
 • размер 6,53 МБ
 • добавлен 04 апреля 2015 г.
Сборник обзорных и аналитических материалов по развитию ситуации в Республике Беларусь в 2008 г. — Минск: Белорусский институт стратегических исследований, 2009.— 416 с. «Белорусский ежегодник» – итог коллективных усилий экспертно-аналитического сообщества Беларуси по составлению, концептуализации и представлению летописи новейшей истории страны. Это уникальное ежегодное издание, представляющее комплексный аналитический обзор событий и тенденций,...

Белорусский ежегодник 2009

 • формат pdf
 • размер 1,93 МБ
 • добавлен 18 марта 2015 г.
Сборник обзорных и аналитических материалов по развитию ситуации в Республике Беларусь в 2009 г. — Минск: Белорусский институт стратегических исследований, 2010.— 364 с. «Белорусский ежегодник» – итог коллективных усилий экспертно-аналитического сообщества Беларуси по составлению, концептуализации и представлению летописи новейшей истории страны. Это уникальное ежегодное издание, представляющее комплексный аналитический обзор событий и тенденций,...

Белорусский ежегодник 2010

 • формат pdf
 • размер 2,68 МБ
 • добавлен 03 апреля 2015 г.
Сборник обзорных и аналитических материалов по развитию ситуации в Республике Беларусь в 2010 г. — Минск: Белорусский институт стратегических исследований, 2011.— 438 с. «Белорусский ежегодник» – итог коллективных усилий экспертно-аналитического сообщества Беларуси по составлению, концептуализации и представлению летописи новейшей истории страны. Это уникальное ежегодное издание, представляющее комплексный аналитический обзор событий и тенденций,...

Белорусский ежегодник 2011

 • формат pdf
 • размер 1,83 МБ
 • добавлен 11 апреля 2015 г.
Сборник обзорных и аналитических материалов по развитию ситуации в Республике Беларусь в 2011 г. — Минск: Белорусский институт стратегических исследований, 2012.— 376 с. «Белорусский ежегодник» – итог коллективных усилий экспертно-аналитического сообщества Беларуси по составлению, концептуализации и представлению летописи новейшей истории страны. Это уникальное ежегодное издание, представляющее комплексный аналитический обзор событий и тенденций,...

Белорусский ежегодник 2012

 • формат pdf
 • размер 2,17 МБ
 • добавлен 29 марта 2015 г.
Сборник обзорных и аналитических материалов по развитию ситуации в Республике Беларусь в 2012 г. — Минск: Белорусский институт стратегических исследований, 2013.— 330 с. «Белорусский ежегодник» – итог коллективных усилий экспертно-аналитического сообщества Беларуси по составлению, концептуализации и представлению летописи новейшей истории страны. Это уникальное ежегодное издание, представляющее комплексный аналитический обзор событий и тенденций,...

Белорусский ежегодник 2013

 • формат pdf
 • размер 2,42 МБ
 • добавлен 09 марта 2015 г.
Сборник обзорных и аналитических материалов по развитию ситуации в Республике Беларусь в 2013 г. — Минск: Белорусский институт стратегических исследований, 2014.— 312 с. «Белорусский ежегодник» – итог коллективных усилий экспертно-аналитического сообщества Беларуси по составлению, концептуализации и представлению летописи новейшей истории страны. Это уникальное ежегодное издание, представляющее комплексный аналитический обзор событий и тенденций,...

Бершадский С.А. Литовский Статут и польские конституции: историко-юридическое исследование

 • формат pdf
 • размер 3,23 МБ
 • добавлен 10 декабря 2011 г.
Санкт-Петербург, 1893. - 114 с. Оглавление: Литовский Статут и Литовские конституции в конце XVIII в. Основные принципы наследования в Великом княжестве Литовском. Литовский Статут 1588 г. и судьбы литовского права в XVII и XVIII ст.

Вішнеўскі А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі

 • формат djvu
 • размер 1.75 МБ
 • добавлен 03 марта 2016 г.
Вучэбны дапаможнік. — Мінск, Акадэмія МУС Рэспублікі Беларусь, 2003. — 319 с. У храналагічнай паслядоўнасці асвятляюўцца асноўныя этапы ўзнікнення і развіцця дзяржаўна-прававых інстытутаў, аналізуюцца нарматыўна-прававыя акты. Дадзеная выданне (упершыню выйшла ў 2000 г) дапоўнена навейшымі матэрыяламі. Для студэнтаў юрыдычных і гістарычных факультэтаў вышэйшых навучальных устаноў.

Ваеннае права Вялікага княства Літоўскага

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 36,32 КБ
 • добавлен 10 марта 2012 г.
БГУ, Юридический факультет, Минск, 21 страница. Уводзіны. Асноўныя тэндэнцыі развіцця ваеннага права Вялікага княства Літоўскага ў XVI стагоддзі. Развіццё ваеннага права Вялікага княства Літоўскага ў XVI стагоддзі. Заключэнне. Спіс выкарастаных крыніц.

Вишневский А.Ф. История государства и права Беларуси

 • формат pdf
 • размер 1.24 МБ
 • добавлен 07 мая 2016 г.
Вішнеўскі А.Ф. В55 Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: Вучэб. дап. / А.Ф. Вішнеўскі. - Мн.: Акад. МУС Рэсп. Беларусь, 2003

Грузицкий Ю. Ипотечный кредит в период развитого феодализма в Беларуси

Статья
 • формат pdf
 • размер 114,98 КБ
 • добавлен 08 октября 2012 г.
Статья // Банкаўскі Веснік. – 2005.- №9 - С. 58-61 Рассматривается источники существования и причины активного использования ипотечной системы, сформировавшейся еще в средневековой Беларуси, которая свидетельствует о развитии и совершенствовании кредитных отношений у наших далеких предков, характерных для буржуазного общества.

Дмитрук Е.П. История государства и права Беларуси

Практикум
 • формат pdf
 • размер 33,45 МБ
 • добавлен 19 августа 2016 г.
Практическое пособие для студентов специальности Правоведение. — Барановичи: БарГУ, 2013. — 925 с. Предназначено для закрепления у студентов—юристов знаний, полученных на лекциях, выработки умений и навыков историко-юридического анализа на примере эволюции отечественных государственно-правовых явлений. Может быть использовано преподавателями для осуществления контроля за усвоением обучающимися отдельных тем, студентами как для самостоятельного из...

Довнар-Запольский М.В. Очерки обычного семейственного права крестьян Минской губернии

 • формат djvu
 • размер 3,98 МБ
 • добавлен 11 декабря 2011 г.
Москва, 1897. - 80 с. Довнар-Запольский, Митрофан Викторович (1867-1934) - белорусский историк, этнограф, фольклорист, экономист, основоположник белорусской национальной историографии. Доктор исторических наук (1905), профессор (1902). Занимался исследованиями истоков и становления белорусской государственности, национальной и культурной самобытности белорусского народа. В серии статей «Белорусское прошлое» (1988) доказывал, что белорусы самостоя...

История государства и права

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 39,62 КБ
 • добавлен 06 января 2013 г.
Минск, 2012 Развитие средневекового государства в Германии. Основные причины становления Советской государственности

История государства и права Беларуси

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 39,91 КБ
 • добавлен 07 ноября 2009 г.
22 старонкі. Агульназемскія граматы (прывілеі) – асноўгыя крыніцы права ў XIV – XV ст: Першыя агульназемскія граматы Агульназемскія граматы XV ст Канстытуцыі БССР 1927 і 1937 гадоў: Гісторыя Канстытуцыі 1927 года Канстытуцыя 1937 года

История государства и права Беларуси ответы на вопросы ч.1

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 202,17 КБ
 • добавлен 21 октября 2016 г.
АУпПРБ, 69 вопросов, 66 страниц История государства и права Беларуси в системе общественных и юридических наук. Историография науки «История государства и права Беларуси» Государственно-правовые взгляды отечественных мыслителей (Ф. Скорины, М. Литвина, С. Будного, А. Волана). Концепции происхождения названия «Беларусь» («Белая Русь»). Роль этногенеза белорусов в формировании национальной государственности. Социально-территориальная организация во...

История государства и права Беларуси ответы на вопросы ч.2

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 2,47 МБ
 • добавлен 08 ноября 2016 г.
АУпПРБ, 90 стр., 70 вопросов Государственный строй Речи Посполитой Король Речи Посполитой – глава исполнительной власти Правовые основы деятельности короля Речи Посполитой Сенат и Посольская изба – высшие сословно-представительные органы власти Речи Посполитой Правовые основы деятельности сойма Речи Посполитой Разновидности Сеймов Речи Посполитой и их компетенция Состав и компетенция Генерального Сеймика ВКЛ Административно-территориальное...