Кормопроизводство


Титков В.И., Архипов С.М., Гулянов Ю.А. Практикум по кормопроизводству и пастбищному хозяйству для степной зоны Южного Урала

Титков В.И., Архипов С.М., Гулянов Ю.А. Практикум по кормопроизводству и пастбищному хозяйству для степной зоны Южного Урала

 • разное
 • doc
 • 6.01 МБ
 • добавлен 04.02.2012
Оренбург: ИЦ ОГАУ, 2006. - 206 с.
Учебное пособие составлено применительно к засушливым условиям Оренбургской области. Приведены технологии заготовки кормов, создания, улучшения и использования сенокосов и пастбищ, разработки зелёного конвейера.
Вопросы полевого кормопроизводства (питательность кормов и кормовых р...
Атлас по луговому и пастбищному кормопроизводству

Атлас по луговому и пастбищному кормопроизводству

 • разное
 • pdf
 • 6.44 МБ
 • добавлен 29.01.2012
ОГАУ, Россия, Оренбург, ММП, 2010 г., 30 стр.
Атлас по луговому и пастбищному кормопроизводству в степной зоне России для студентов агрономических и зооинженерных факультетов.
Рисунки кормовых трав степной зоны Юго-Востока европейской части России (люцерна, эспарцет, житняк, кострец, и др.), морфологические особенности с...
Гетман Н.Я. Агробіологічне обґрунтування технологічних прийомів підвищення продуктивності однорічних агрофітоценозів для конвеєрного виробництва зелених кормів в правобережному Лісостепу України

Гетман Н.Я. Агробіологічне обґрунтування технологічних прийомів підвищення продуктивності однорічних агрофітоценозів для конвеєрного виробництва зелених кормів в правобережному Лісостепу України

 • разное
 • pdf
 • 447.38 КБ
 • добавлен 19.01.2012
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: спец. 06.01.12 "Кормовиробництво і луківництво" / Н.Я. Гетман. - Вінниця, 2007. - 41 с.
Стосовно конвеєрного виробництва зелених кормів на орних землях, наведено аналіз вітчизняних і зарубіжних авторів, щодо історії розвитку досліджень наукового обґрунтування, конст...
Гусєв М.Г. Агробіологічне обґрунтування та розробка технологічних прийомів підвищення продуктивності однорічних агроценозів при конвеєрному виробництві кормів в умовах зрошення Степу України

Гусєв М.Г. Агробіологічне обґрунтування та розробка технологічних прийомів підвищення продуктивності однорічних агроценозів при конвеєрному виробництві кормів в умовах зрошення Степу України

 • разное
 • pdf
 • 645.79 КБ
 • добавлен 19.01.2012
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: спец. 06.01.12 "Кормовиробництво та луківництво" / М.Г. Гусєв. - Вінниця, 2005. - 41 с.
Наведено аналіз джерел літератури вітчизняних та зарубіжних дослідників щодо агробіологічного обґрунтування та агротехнічних заходів підвищення врожайності і поліп-шення якості к...
Шпоры по кормопроизводству

Шпоры по кормопроизводству

 • шпаргалки
 • docx,exe
 • 3.51 МБ
 • добавлен 14.01.2012
Тесты на экзамен с ответами
БелГСХА.Преподователь Демидова А.Г

Агрономически ценными являются почвенные агрегаты размером
В натриевой селитре формой содержания азота является
Внутриклеточное дыхание осуществляется
Для большинства трав оптимальная высота скашивания составляет
Дипломний проект. Обґрунтування форми організації та методу технічного обслуговування машинно-тракторного парку

Дипломний проект. Обґрунтування форми організації та методу технічного обслуговування машинно-тракторного парку

 • дипломы
 • doc,cdw,jpg
 • 1.5 МБ
 • добавлен 12.01.2012
Харківський НТУ ім. П. Василенка,
Спеціальність Машини та обладнання с. г. виробництва.

100 стр. + 8 л. чертежей, 2010 г.

Зміст
Вступ.
Виробничо-технічна характеристика господарства.
Проект технічного обслуговування машинно-тракторного парку.
Організація інженерної служби технічного обслуго...
Дипломний проект. Проект комплексної механізації молочної ферми господарства з розробкою лінії охолодження молока

Дипломний проект. Проект комплексної механізації молочної ферми господарства з розробкою лінії охолодження молока

 • дипломы
 • cdw,doc
 • 952.8 КБ
 • добавлен 12.01.2012
Харківський НТУ ім. П. Василенка,
Спеціальність Машини та обладнання с. г. виробництва

98 стр. + 8 л. чертежей, 2009 г.

Реферат
Вступ.
Аналіз виробничої діяльності підприємства
Технологія і механізація виробничих процесів
Конструкторська частина проекту
Технологічні вимоги до розроблюва...
Зинченко А.И. Полевое кормопроизводство. Практикум

Зинченко А.И. Полевое кормопроизводство. Практикум

 • разное
 • djv
 • 3.89 МБ
 • добавлен 11.01.2012
К.: Вища школа. 1987 - 262с.
Пособие состоит из 12 тем. В нем предусмотрено практическое изучение морфобиологических особенностей и приемов повышения продуктивности зернофуражных культур, кормовых трав, силосных культур, кормовых корнеплодов и бахчевых, промежуточных посевов кормовых культур, вопросов программирования урожае...
Дипломный проект. Проект комплексної механізації малої ферми по відгодівлі ВРХ в господарстві з детальною розробкою лінії приготування стеблових кормів. DOC, cdw

Дипломный проект. Проект комплексної механізації малої ферми по відгодівлі ВРХ в господарстві з детальною розробкою лінії приготування стеблових кормів. DOC, cdw

 • дипломы
 • cdw,doc
 • 912.54 КБ
 • добавлен 08.01.2012
Харківський НТУ ім. П. Василенка,
Спеціальність Машини та обладнання с. г. виробництва. 2009 рік

Основна частина дипломного проекту викладена на сторінках пояснювальної записки і 9 аркушах формату А1 графічної частини, відображена у 23 таблицях та ілюстрована 4 рисунками. Загальний обсяг пояснювальної записки, вклю...
Дипломный проект. Разработка машини для подрібнення коренебульбоплодів

Дипломный проект. Разработка машини для подрібнення коренебульбоплодів

 • дипломы
 • doc,cdw,jpg
 • 5.31 МБ
 • добавлен 08.01.2012
Харківський НТУ ім. П. Василенка,
Спеціальність Машини та обладнання с. г. виробництва. 2009 рік.

Пояснювальна записка дипломного проекту на 91 с. комп’ютерного набору, 17 мал., 25 табл., 19 літературних джерел, 1 додатків, 8 аркушів графічної частини.
Машини для подрібнення коренебульбоплодів, Робоча камера, П...
Тен А.Г. Кормопроизводство

Тен А.Г. Кормопроизводство

 • разное
 • pdf
 • 42.6 МБ
 • добавлен 07.11.2011
М.: Колос, 1982.-463 с., ил.- (Учебники и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений).
Вопросы полевого и лугового кормопроизводства. Описаны основные полевые кормовые культуры: их кормовая характеристика, ботанические и биологические особенности, технология возделывания, особенности возделывания кормовых культур в смежны...
Презентация - Поверхностное и коренное улучшение сенокосов и пастбищ. Культуртехнические мероприятия

Презентация - Поверхностное и коренное улучшение сенокосов и пастбищ. Культуртехнические мероприятия

 • рефераты
 • ppt,docx
 • 2.96 МБ
 • добавлен 04.08.2011
11 страниц. Комбинированный урок.
Цели: Изучить мероприятия и приемы, направленные на поверхностное и коренное улучшение сенокосов и пастбищ.
План:
Целесообразность и правильность выбора методов улучшения кормовых угодий.
Поверхностное улучшение кормовых угодий.
Коренное улучшение сенокосов и пастбищ.
Мет...
Курсовой проект - Предложения по увеличению производства и улучшению качества кормов в ООО агрофирме Аспект Славянского района

Курсовой проект - Предложения по увеличению производства и улучшению качества кормов в ООО агрофирме Аспект Славянского района

 • курсовые
 • doc
 • 212.5 КБ
 • добавлен 07.07.2011
Характеристика хозяйства (почвенно-климатические условия)
Оценка питательности кормов
Определение потребности хозяйства в кормах
Расчет годовой потребности хозяйства в кормах на плановое производство животноводческой продукции и продуктивность животных
Расчет площади посева кормовых культур и потребности в семена...
Корми і кормовиробництво. Вип. 67

Корми і кормовиробництво. Вип. 67

 • разное
 • pdf
 • 4.48 МБ
 • добавлен 16.06.2011
Розглядаються питання з генетики, селекції і насінництва зернофу-
ражних, зернобобових і кормових культур;
? світові і національні ресурси рослинного білка і джерела їх на-
дходження;
? прогресивні системи виробництва кормів і кормового білка та
шляхи їх вирішення;
? стратегії використання лучних агроекос...
Корми і кормовиробництво. Вип. 66

Корми і кормовиробництво. Вип. 66

 • разное
 • pdf
 • 4.19 МБ
 • добавлен 16.06.2011
Розглядаються питання з генетики, селекції і насінництва зернофу-
ражних, зернобобових і кормових культур;
? світові і національні ресурси рослинного білка і джерела їх на-
дходження;
? прогресивні системи виробництва кормів і кормового білка та
шляхи їх вирішення;
? стратегії використання лучних агроекос...
Корми і кормовиробництво. Вип. 65

Корми і кормовиробництво. Вип. 65

 • разное
 • pdf
 • 1.87 МБ
 • добавлен 16.06.2011
Показано мінімальні норми висіву люцерни при широкорядних
та рядкових способах сівби, встановлено ріст, розвиток та формування
продуктивності рослин бобів кормових залежно від впливу системи
удобрення. Розроблена нова система оцінки кормів у молочних,
протеїнових, вуглеводних і енергетичних одиницях для корів різ...
Курсова робота - Кормовиробництво

Курсова робота - Кормовиробництво

 • курсовые
 • doc
 • 523 КБ
 • добавлен 16.04.2011
Вступ
Характеристика господарства
Місце знаходження і спеціалізація господарства
Характеристика і структура тваринництва
Посівні площі і продуктивність кормових культур
Характеристика природних кормових угідь
Інвентаризація кормових угідь
Поліпшення природних кормових угідь
Складання травосумішок
Курсовая работа - Анализ эффективности использования кормов на примере совхоза Рассвет

Курсовая работа - Анализ эффективности использования кормов на примере совхоза Рассвет

 • курсовые
 • doc
 • 83.88 КБ
 • добавлен 15.04.2011
Курсовая работа: 25 стр. , 2 таб. , 15 источник, 6 прилож. + Баланс

Объектом исследования является аграрный цех совхоза «Рассвет» деревни Горшевщина Толочинского района.
Предметом исследования является оценка влияния уровня кормления на продуктивность животных.
Цель курсовой работы заключается в исследовании эко...
Пахомов Г.В., Фаловский А.В. и др. Создание и использование сеяных лугов на торфяных почвах

Пахомов Г.В., Фаловский А.В. и др. Создание и использование сеяных лугов на торфяных почвах

 • разное
 • pdf
 • 52.37 МБ
 • добавлен 19.03.2011
Л: Агропромиздат, Ленингр. отд-ние, 1985. - 136 с., ил.
В книге рассмотрены способы преобразования торфяных болот в высокопродуктивные сельскохозяйственные угодья. Изложены приемы создания сеяных лугов на торфяниках с учетом биологических особенностей различных видов трав. Приведен опыт рационального использования травостоев...
Зипер А.Ф. Растительные корма. Производство и применение

Зипер А.Ф. Растительные корма. Производство и применение

 • разное
 • pdf
 • 9.76 МБ
 • добавлен 17.03.2011
M.: АСТ, Донецк, Сталкер, 2005 - 219 с.
Приведена классификация растительных кормов, питательная характеристика, технология выращивания, способы заготовки и хранения, использование для кормления различных видов животных и птиц.
Технологическая карта - Технология возделывания кормовой моркови

Технологическая карта - Технология возделывания кормовой моркови

 • руководства
 • doc
 • 19.38 КБ
 • добавлен 06.03.2011
Вуз: Ивановская ГСХА имени академика Д. К. Беляева.
Страна: Россия.
Город: Иваново.
Проеподаватель: Зотова Элена Юрьевна.
Дисциплина: растениеводство.
Вариант: 17.
Количество страниц: 4.
Год написания: 2010

Задание:
Культура: Кормовая морковь;
Сорт: Витаминная-6
Площадь: 30 га
Презентация - Поверхностное и коренное улучшение сенокосов и пастбищ. Культуртехнические мероприятия

Презентация - Поверхностное и коренное улучшение сенокосов и пастбищ. Культуртехнические мероприятия

 • рефераты
 • ppt,docx
 • 2.96 МБ
 • добавлен 04.08.2011
11 страниц. Комбинированный урок.
Цели: Изучить мероприятия и приемы, направленные на поверхностное и коренное улучшение сенокосов и пастбищ.
План:
Целесообразность и правильность выбора методов улучшения кормовых угодий.
Поверхностное улучшение кормовых угодий.
Коренное улучшение сенокосов и пастбищ.
Мет...
Реферат - Сенаж

Реферат - Сенаж

 • рефераты
 • docx
 • 37.7 КБ
 • добавлен 11.11.2010
МГАВМиБ 1 курс Кормопроизводство
14 страниц
- Общая характеристика сенажа
- Состав и питательность сенажа
- Технология приготовления сенажа и факторы, влияющие на качество корма
- Хранилища для сенажа
- Учет и оценка качества сенажа
Дипломная работа - Оптимизация структуры площадей кормовых культур в СПК Луч

Дипломная работа - Оптимизация структуры площадей кормовых культур в СПК Луч

 • дипломы
 • doc
 • 1.31 МБ
 • добавлен 24.05.2010
Совершенствование структуры посевных площадей кормовых культур, как основное направление повышения эффективности производства продукции животноводства.
Организационно-экономическая характеристика СПК «Луч» Увинского района Удмуртской республики.
Организационно-правовая и природно-климатическая характеристика.
Произво...
Нет изображения

Дипломная работа - Оптимизация структуры площадей кормовых культур в СПК Победа

 • дипломы
 • doc
 • 1.18 МБ
 • добавлен 24.05.2010
Совершенствование структуры посевных площадей кормовых культур, как основное направление повышения эффективности производства продукции животноводства.
Организационно-экономическая характеристика СПК «Победа» Менделеевского района Республики Татарстан.
Организационно-правовая и природно-климатическая характеристика.
...
Дипломная работа - Совершенствование структуры кормовой базы в СПК Чутырский

Дипломная работа - Совершенствование структуры кормовой базы в СПК Чутырский

 • дипломы
 • doc
 • 1.26 МБ
 • добавлен 24.05.2010
Совершенствование структуры посевных площадей кормовых культур, как основное направление повышения эффективности производства продукции животноводства.
Организационно-экономическая характеристика СПК «Чутырский».
Организационно-правовая и природно-климатическая.
характеристика.
Производственно-экономическая харак...
Дипломний проект. Обґрунтування форми організації та методу технічного обслуговування машинно-тракторного парку

Дипломний проект. Обґрунтування форми організації та методу технічного обслуговування машинно-тракторного парку

 • дипломы
 • doc,cdw,jpg
 • 1.5 МБ
 • добавлен 12.01.2012
Харківський НТУ ім. П. Василенка,
Спеціальність Машини та обладнання с. г. виробництва.

100 стр. + 8 л. чертежей, 2010 г.

Зміст
Вступ.
Виробничо-технічна характеристика господарства.
Проект технічного обслуговування машинно-тракторного парку.
Організація інженерної служби технічного обслуго...
Дипломний проект. Проект комплексної механізації молочної ферми господарства з розробкою лінії охолодження молока

Дипломний проект. Проект комплексної механізації молочної ферми господарства з розробкою лінії охолодження молока

 • дипломы
 • cdw,doc
 • 952.8 КБ
 • добавлен 12.01.2012
Харківський НТУ ім. П. Василенка,
Спеціальність Машини та обладнання с. г. виробництва

98 стр. + 8 л. чертежей, 2009 г.

Реферат
Вступ.
Аналіз виробничої діяльності підприємства
Технологія і механізація виробничих процесів
Конструкторська частина проекту
Технологічні вимоги до розроблюва...
Дипломный проект. Проект комплексної механізації малої ферми по відгодівлі ВРХ в господарстві з детальною розробкою лінії приготування стеблових кормів. DOC, cdw

Дипломный проект. Проект комплексної механізації малої ферми по відгодівлі ВРХ в господарстві з детальною розробкою лінії приготування стеблових кормів. DOC, cdw

 • дипломы
 • cdw,doc
 • 912.54 КБ
 • добавлен 08.01.2012
Харківський НТУ ім. П. Василенка,
Спеціальність Машини та обладнання с. г. виробництва. 2009 рік

Основна частина дипломного проекту викладена на сторінках пояснювальної записки і 9 аркушах формату А1 графічної частини, відображена у 23 таблицях та ілюстрована 4 рисунками. Загальний обсяг пояснювальної записки, вклю...
Дипломный проект. Разработка машини для подрібнення коренебульбоплодів

Дипломный проект. Разработка машини для подрібнення коренебульбоплодів

 • дипломы
 • doc,cdw,jpg
 • 5.31 МБ
 • добавлен 08.01.2012
Харківський НТУ ім. П. Василенка,
Спеціальність Машини та обладнання с. г. виробництва. 2009 рік.

Пояснювальна записка дипломного проекту на 91 с. комп’ютерного набору, 17 мал., 25 табл., 19 літературних джерел, 1 додатків, 8 аркушів графічної частини.
Машини для подрібнення коренебульбоплодів, Робоча камера, П...
Курсова робота - Кормовиробництво

Курсова робота - Кормовиробництво

 • курсовые
 • doc
 • 523 КБ
 • добавлен 16.04.2011
Вступ
Характеристика господарства
Місце знаходження і спеціалізація господарства
Характеристика і структура тваринництва
Посівні площі і продуктивність кормових культур
Характеристика природних кормових угідь
Інвентаризація кормових угідь
Поліпшення природних кормових угідь
Складання травосумішок
Курсовая работа - Анализ эффективности использования кормов на примере совхоза Рассвет

Курсовая работа - Анализ эффективности использования кормов на примере совхоза Рассвет

 • курсовые
 • doc
 • 83.88 КБ
 • добавлен 15.04.2011
Курсовая работа: 25 стр. , 2 таб. , 15 источник, 6 прилож. + Баланс

Объектом исследования является аграрный цех совхоза «Рассвет» деревни Горшевщина Толочинского района.
Предметом исследования является оценка влияния уровня кормления на продуктивность животных.
Цель курсовой работы заключается в исследовании эко...
Курсовая работа-Кормовая свекла

Курсовая работа-Кормовая свекла

 • курсовые
 • docx
 • 61.75 КБ
 • добавлен 15.01.2011
ИжГСХА
Кормовая свекла
Красногорский район
25 страниц
Курсовой проект - Агрономия - кормопроизводство - ОВЕС

Курсовой проект - Агрономия - кормопроизводство - ОВЕС

 • курсовые
 • doc
 • 419.5 КБ
 • добавлен 18.01.2010
Введение.
Биотехнологические особенности культуры.
Технология производства, обеспечивающая получение заданной урожайности.
Понятие и основные элементы технологии производства культуры.
Сорта, их роль в повышении урожайности культуры.
Место культуры в севообороте.
Определение норм удобрений, сроки и способ...
Курсовой проект - Предложения по увеличению производства и улучшению качества кормов в ООО агрофирме Аспект Славянского района

Курсовой проект - Предложения по увеличению производства и улучшению качества кормов в ООО агрофирме Аспект Славянского района

 • курсовые
 • doc
 • 212.5 КБ
 • добавлен 07.07.2011
Характеристика хозяйства (почвенно-климатические условия)
Оценка питательности кормов
Определение потребности хозяйства в кормах
Расчет годовой потребности хозяйства в кормах на плановое производство животноводческой продукции и продуктивность животных
Расчет площади посева кормовых культур и потребности в семена...
Шпоры по кормопроизводству

Шпоры по кормопроизводству

 • шпаргалки
 • docx,exe
 • 3.51 МБ
 • добавлен 14.01.2012
Тесты на экзамен с ответами
БелГСХА.Преподователь Демидова А.Г

Агрономически ценными являются почвенные агрегаты размером
В натриевой селитре формой содержания азота является
Внутриклеточное дыхание осуществляется
Для большинства трав оптимальная высота скашивания составляет
Азарян О.М., Біленький О.Ю. Ретроспективний аналіз розвитку виробництва комбікормів в Україні

Азарян О.М., Біленький О.Ю. Ретроспективний аналіз розвитку виробництва комбікормів в Україні

 • разное
 • pdf
 • 356.74 КБ
 • добавлен 11.11.2010
Визначено етапи формування та розвитку комбікормової галузі України, які дещо відтворюють загальні етапи радянського періоду (до 1991 року), а потім розпочинається самостійний шлях становлення галузі в Україні. Цей шлях характеризується двома етапами – занепаду та відновлення кількісного зростання. У межах визначених етапів з’яс...
Андреев Н.Г. Луговедение. Учебник для с/х ВУЗов

Андреев Н.Г. Луговедение. Учебник для с/х ВУЗов

 • разное
 • djvu
 • 4.77 МБ
 • добавлен 20.04.2010
Для студентов для высших сельскохозяйственных учебных заведений по специальности "Агрономия".
Учебник написан в соответствии с программой одноименного курса. Дано описание биологических и экологических особенностей основных растительных сообществ лугов, их состава и строения. Приведены характеристика естественных кормовых уг...
Атлас по луговому и пастбищному кормопроизводству

Атлас по луговому и пастбищному кормопроизводству

 • разное
 • pdf
 • 6.44 МБ
 • добавлен 29.01.2012
ОГАУ, Россия, Оренбург, ММП, 2010 г., 30 стр.
Атлас по луговому и пастбищному кормопроизводству в степной зоне России для студентов агрономических и зооинженерных факультетов.
Рисунки кормовых трав степной зоны Юго-Востока европейской части России (люцерна, эспарцет, житняк, кострец, и др.), морфологические особенности с...
Васин В.Г., Петрушкина А.С., Васин А.В. Производство кормов для молочных комплексов в Среднем Поволжье

Васин В.Г., Петрушкина А.С., Васин А.В. Производство кормов для молочных комплексов в Среднем Поволжье

 • разное
 • doc
 • 1.97 МБ
 • добавлен 14.03.2011
ФГОУ ВПО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия», - Самара 2008, -145 с.

Приведены сведения по подбору кормовых культур для зеленого и сырьевого конвейеров, возделыванию кормовых культур на богарных и орошаемых землях, технологии заготовки, хранения и оценки качества кормов.
Предназначено для руко...
Зінченко О.І. Кормовиробництво

Зінченко О.І. Кормовиробництво

 • разное
 • pdf
 • 3.95 МБ
 • добавлен 31.01.2011
Навчальне видання. — 2-е вид., доп. і перероб. — К.: Вища освіта, 2005. — 448 с
Висвітлено біологічні та екологічні особливості кормових культур, питан-
ня створення і раціонального використання пасовищ і сіножатей, сучасні тех-
нології виробництва, заготівлі, зберігання і оцінки кормів. Розглянуто основи
польово...
Андреев Н.Г. Луговедение. Учебник для с/х ВУЗов

Андреев Н.Г. Луговедение. Учебник для с/х ВУЗов

 • разное
 • djvu
 • 4.77 МБ
 • добавлен 20.04.2010
Для студентов для высших сельскохозяйственных учебных заведений по специальности "Агрономия".
Учебник написан в соответствии с программой одноименного курса. Дано описание биологических и экологических особенностей основных растительных сообществ лугов, их состава и строения. Приведены характеристика естественных кормовых уг...
Тюльдюков В.А. Практикум по луговому кормопроизводству

Тюльдюков В.А. Практикум по луговому кормопроизводству

 • разное
 • pdf
 • 16.56 МБ
 • добавлен 28.08.2009
М.: Агропромиздат, 1986. — 255 с, ил.
В учебном пособим рассмотрены растения сенокосов и пастбищ, приведены классификация природных кормовых угодий, приемы их улучшения и рационального использования, наложены индустриальные технологии заготовки кормов, семеноводство трав. Содержатся методические указания по научно-исследоват...
Технологическая карта - Технология возделывания кормовой моркови

Технологическая карта - Технология возделывания кормовой моркови

 • руководства
 • doc
 • 19.38 КБ
 • добавлен 06.03.2011
Вуз: Ивановская ГСХА имени академика Д. К. Беляева.
Страна: Россия.
Город: Иваново.
Проеподаватель: Зотова Элена Юрьевна.
Дисциплина: растениеводство.
Вариант: 17.
Количество страниц: 4.
Год написания: 2010

Задание:
Культура: Кормовая морковь;
Сорт: Витаминная-6
Площадь: 30 га
Зипер А.Ф. Растительные корма. Производство и применение

Зипер А.Ф. Растительные корма. Производство и применение

 • разное
 • pdf
 • 9.76 МБ
 • добавлен 17.03.2011
M.: АСТ, Донецк, Сталкер, 2005 - 219 с.
Приведена классификация растительных кормов, питательная характеристика, технология выращивания, способы заготовки и хранения, использование для кормления различных видов животных и птиц.
Курсовой проект - Агрономия - кормопроизводство - ОВЕС

Курсовой проект - Агрономия - кормопроизводство - ОВЕС

 • курсовые
 • doc
 • 419.5 КБ
 • добавлен 18.01.2010
Введение.
Биотехнологические особенности культуры.
Технология производства, обеспечивающая получение заданной урожайности.
Понятие и основные элементы технологии производства культуры.
Сорта, их роль в повышении урожайности культуры.
Место культуры в севообороте.
Определение норм удобрений, сроки и способ...
Корми і кормовиробництво (№ 53-63)

Корми і кормовиробництво (№ 53-63)

 • разное
 • pdf
 • 28.83 МБ
 • добавлен 11.06.2010
Міжвідомчий тематичний збірник Інституту кормів УААН "Корми і кормовиробництво", номери 53-
63. У виданні розглядаються актуальні проблеми кормовиробництва і збільшення білкових резервів як в Україні, так і за її межами. Також висвітлюються питання годівлі сільськогосподарських тварин та технології вирощування основних кормо...
Карпусь М.М., Славов В.П., Лапа М.А., Мартинюк Г.М. Деталізована поживність кормів зони Лісостепу України

Карпусь М.М., Славов В.П., Лапа М.А., Мартинюк Г.М. Деталізована поживність кормів зони Лісостепу України

 • разное
 • djvu
 • 20.59 МБ
 • добавлен 27.04.2010
Київ: «Аграрна наука», 1995. - 348 с. В довіднику подано деталізований хімічний склад і поживність кормів зони Лісостепу України для великої рогатої худоби, овець, коней, свиней. У новому виданні поживність кормів, вміст амінокислот, вуглеводів, макро- і мікроелементів та вітамінів наведено згідно з «Деталізованими нормами годів...
Дипломная работа - Совершенствование структуры кормовой базы в СПК Чутырский

Дипломная работа - Совершенствование структуры кормовой базы в СПК Чутырский

 • дипломы
 • doc
 • 1.26 МБ
 • добавлен 24.05.2010
Совершенствование структуры посевных площадей кормовых культур, как основное направление повышения эффективности производства продукции животноводства.
Организационно-экономическая характеристика СПК «Чутырский».
Организационно-правовая и природно-климатическая.
характеристика.
Производственно-экономическая харак...
Курсовая работа-Кормовая свекла

Курсовая работа-Кормовая свекла

 • курсовые
 • docx
 • 61.75 КБ
 • добавлен 15.01.2011
ИжГСХА
Кормовая свекла
Красногорский район
25 страниц
Курсова робота - Кормовиробництво

Курсова робота - Кормовиробництво

 • курсовые
 • doc
 • 523 КБ
 • добавлен 16.04.2011
Вступ
Характеристика господарства
Місце знаходження і спеціалізація господарства
Характеристика і структура тваринництва
Посівні площі і продуктивність кормових культур
Характеристика природних кормових угідь
Інвентаризація кормових угідь
Поліпшення природних кормових угідь
Складання травосумішок
Масюк С.М., Неверовська В.В. Методичні рекомендації щодо проведення розрахунків витрат кормів худобі та птиці у господарствах усіх категорій

Масюк С.М., Неверовська В.В. Методичні рекомендації щодо проведення розрахунків витрат кормів худобі та птиці у господарствах усіх категорій

 • разное
 • pdf
 • 11.5 МБ
 • добавлен 01.02.2011
Київ: Державний комітет статистики України, 2008. – 32 c.
Методичні рекомендації передбачають порядок визначення річних обсягів витрат кормів худобі та птиці в сільськогосподарських підприємствах і домогосподарствах. Вони ґрунтуються на нормах і раціонах годівлі худоби та птиці з урахуванням нормативної оцінки якості кормів...
Дипломная работа - Оптимизация структуры площадей кормовых культур в СПК Луч

Дипломная работа - Оптимизация структуры площадей кормовых культур в СПК Луч

 • дипломы
 • doc
 • 1.31 МБ
 • добавлен 24.05.2010
Совершенствование структуры посевных площадей кормовых культур, как основное направление повышения эффективности производства продукции животноводства.
Организационно-экономическая характеристика СПК «Луч» Увинского района Удмуртской республики.
Организационно-правовая и природно-климатическая характеристика.
Произво...
Васин В.Г., Петрушкина А.С., Васин А.В. Производство кормов для молочных комплексов в Среднем Поволжье

Васин В.Г., Петрушкина А.С., Васин А.В. Производство кормов для молочных комплексов в Среднем Поволжье

 • разное
 • doc
 • 1.97 МБ
 • добавлен 14.03.2011
ФГОУ ВПО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия», - Самара 2008, -145 с.

Приведены сведения по подбору кормовых культур для зеленого и сырьевого конвейеров, возделыванию кормовых культур на богарных и орошаемых землях, технологии заготовки, хранения и оценки качества кормов.
Предназначено для руко...
Реферат - Сенаж

Реферат - Сенаж

 • рефераты
 • docx
 • 37.7 КБ
 • добавлен 11.11.2010
МГАВМиБ 1 курс Кормопроизводство
14 страниц
- Общая характеристика сенажа
- Состав и питательность сенажа
- Технология приготовления сенажа и факторы, влияющие на качество корма
- Хранилища для сенажа
- Учет и оценка качества сенажа
Дударь А.К. Ядовитые и вредные растения лугов, сенокосов, пастбищ

Дударь А.К. Ядовитые и вредные растения лугов, сенокосов, пастбищ

 • разное
 • djvu
 • 5.39 МБ
 • добавлен 22.01.2010
Москва: Россельхозиздат, 1971. - 108 с.
В книге содержатся общие сведения о ядовитых и вредных растениях, дано их краткое описание и рекомендуются методы борьбы с ними.
Тен А.Г. Кормопроизводство

Тен А.Г. Кормопроизводство

 • разное
 • pdf
 • 42.6 МБ
 • добавлен 07.11.2011
М.: Колос, 1982.-463 с., ил.- (Учебники и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений).
Вопросы полевого и лугового кормопроизводства. Описаны основные полевые кормовые культуры: их кормовая характеристика, ботанические и биологические особенности, технология возделывания, особенности возделывания кормовых культур в смежны...
Нет изображения

Дипломная работа - Оптимизация структуры площадей кормовых культур в СПК Победа

 • дипломы
 • doc
 • 1.18 МБ
 • добавлен 24.05.2010
Совершенствование структуры посевных площадей кормовых культур, как основное направление повышения эффективности производства продукции животноводства.
Организационно-экономическая характеристика СПК «Победа» Менделеевского района Республики Татарстан.
Организационно-правовая и природно-климатическая характеристика.
...
Курсовая работа - Анализ эффективности использования кормов на примере совхоза Рассвет

Курсовая работа - Анализ эффективности использования кормов на примере совхоза Рассвет

 • курсовые
 • doc
 • 83.88 КБ
 • добавлен 15.04.2011
Курсовая работа: 25 стр. , 2 таб. , 15 источник, 6 прилож. + Баланс

Объектом исследования является аграрный цех совхоза «Рассвет» деревни Горшевщина Толочинского района.
Предметом исследования является оценка влияния уровня кормления на продуктивность животных.
Цель курсовой работы заключается в исследовании эко...
Презентация - Поверхностное и коренное улучшение сенокосов и пастбищ. Культуртехнические мероприятия

Презентация - Поверхностное и коренное улучшение сенокосов и пастбищ. Культуртехнические мероприятия

 • рефераты
 • ppt,docx
 • 2.96 МБ
 • добавлен 04.08.2011
11 страниц. Комбинированный урок.
Цели: Изучить мероприятия и приемы, направленные на поверхностное и коренное улучшение сенокосов и пастбищ.
План:
Целесообразность и правильность выбора методов улучшения кормовых угодий.
Поверхностное улучшение кормовых угодий.
Коренное улучшение сенокосов и пастбищ.
Мет...