Плодоводство


Звонарев Н.М. Всё о яблоне и яблоках

Звонарев Н.М. Всё о яблоне и яблоках

 • разное
 • pdf
 • 28.47 МБ
 • добавлен 27.01.2012
М.: ЗАО Центрполиграф, 2008. – 127 с.
ISBN: 978-5-9524-3546-9
В этой книге непревзойденный садовод Михалыч поделится секретами посадки и ухода за королевой российских садов - яблоней. Научит разнообразным способам прививки и подскажет, как безболезненно пересадить взрослое дерево, правильно собрать и сохранить урожай. Та...
Гадзало Я.М. Агробіологічне обгрунтування інтегрованого захисту ягідних насаджень від шкідників у північно-західному Лісостепу і Поліссі України

Гадзало Я.М. Агробіологічне обгрунтування інтегрованого захисту ягідних насаджень від шкідників у північно-західному Лісостепу і Поліссі України

 • разное
 • pdf
 • 329.47 КБ
 • добавлен 19.01.2012
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: спец. 03.00.09 "Ентомологія" / Я.М. Гадзало. - Київ, 1999.
Подано огляд літератури з аналізом сучасного фітосанітарного стану, ролі ягідних насаджень та захисту рослин від шкідливих організмів як невід?ємної частини технології вирощування ягідних культур, узагальнен...
Варлащенко Л.Г. Агробіологічні та технологічні особливості кореневласного розмноження жимолості їстівної в умовах Правобережного Лісостепу України

Варлащенко Л.Г. Агробіологічні та технологічні особливості кореневласного розмноження жимолості їстівної в умовах Правобережного Лісостепу України

 • разное
 • pdf
 • 251.96 КБ
 • добавлен 19.01.2012
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.07 "Плодівництво" / Л.Г. Варлащенко. - Умань, 2001. - 18 с.
Вивчено закономірності проходження процесів репродуктивної регенерації в сукупності ознак, які визначають формування у стеблових живців адвентивних коренів і розроблено окремі агробіологічні захо...
Рожко І.С. Агробіологічні та технологічні особливості сортів і нових форм суниці ананасної в умовах Західного Лісостепу України

Рожко І.С. Агробіологічні та технологічні особливості сортів і нових форм суниці ананасної в умовах Західного Лісостепу України

 • разное
 • pdf
 • 315.4 КБ
 • добавлен 19.01.2012
Автореф. дис. на здобуття наукю ступеня канд с.-г. наук: спец. 06.01.07 "Плодівництво" / І.С. Рожко. - Умань, 2000. - 17 с.
Вперше в умовах Західного лісостепу України вивчено нові селекційні форми суниці ананасної за комплексом господарсько-біологічних ознак, урожайністю, та технологічними показниками. На основі гістологічн...
Яновський Ю.П. Агробіоценотичне обгрунтування інтегрованого захисту плодових розсадників від основних шкідників зерняткових культур у Лісостепу України

Яновський Ю.П. Агробіоценотичне обгрунтування інтегрованого захисту плодових розсадників від основних шкідників зерняткових культур у Лісостепу України

 • разное
 • pdf
 • 407.32 КБ
 • добавлен 19.01.2012
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: спец. 16.00.10 "Ентомологія" / Ю.П. Яновский. - Київ, 2003. - 36 с.
Виявлено видовий склад шкідників розсадників зерняткових культур, уточнено їх шкодочинність, біологію, фенологію, та трофічні зв'язки з яблунею та грушею в розсадниках. Розроблено "Спосіб боротьби з...
Iгнатов А.П. Агрогосподарська оцiнка нових стiйких столових сортiв винограду в умовах захiдноi передгiрсько-приморськоi зони Криму

Iгнатов А.П. Агрогосподарська оцiнка нових стiйких столових сортiв винограду в умовах захiдноi передгiрсько-приморськоi зони Криму

 • разное
 • pdf
 • 205.34 КБ
 • добавлен 19.01.2012
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.08 "Виноградарство" / А.П. Ігнатов. - Ялта, 2000. - 17 с.
Вивчено нові перспективні столові сорти винограду зі стійкістю до хвороб і несприятливих умов середовища, впровадження яких у виробництво дозволить знизити застосування ядохімікатів і збільшити виро...
Цуцук В.О. Агроекологічна і біологічна оцінка ресурсів Молдови для виробництва і зберігання столового винограду

Цуцук В.О. Агроекологічна і біологічна оцінка ресурсів Молдови для виробництва і зберігання столового винограду

 • разное
 • pdf
 • 577.11 КБ
 • добавлен 19.01.2012
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: спец. 05.18.03 "Первинна обробка і зберігання продуктів рослинництва" / В.О. Цуцук. - Ялта, 2000. - 32 с.
Вивчено, оцінено та узагальнено агрокліматичні ресурси, які забезпечують отримання столового винограду для тривалого зберігання у всіх зонах республіки Молдови....
Козарь И.М. Виноград. Болезни, вредители, меры борьбы

Козарь И.М. Виноград. Болезни, вредители, меры борьбы

 • разное
 • djv
 • 14.65 МБ
 • добавлен 14.01.2012
К.: Райз. 2005 - 65с.

Книга составлена по результатам исследований лаборатории защиты растений ИВиВ им. В.Е.Таирова по разработке технологии защиты винограда от болезней и вредителей.
В ней приведены сведения о распространении, симптомах особенностям развития болезней и вредителей винограда, система защитных меропри...
Дикань А.П. Выращивание урожая в зоне рискованного виноградарства Крыма

Дикань А.П. Выращивание урожая в зоне рискованного виноградарства Крыма

 • разное
 • djvu
 • 42.77 МБ
 • добавлен 12.01.2012
Симферополь: Бизнес-Информ, 2008. - 200 с, рис. 10, цв. ил. 150, табл. 56, библ. 88.
ISBN 978-966-648-185-9
Рассмотрены перспективы развития виноградарства Крыма. Приводятся данные о влиянии длины обрезки лоз на формирование генеративных органов, в т.ч. гроздей. Освещаются вопросы, связанные с восстановлением прироста и ...
Калиниченко Г.И. Методичні рекомендації для вивчення курсу Виноградарство

Калиниченко Г.И. Методичні рекомендації для вивчення курсу Виноградарство

 • разное
 • djv
 • 694.51 КБ
 • добавлен 12.01.2012
МДАУ 2005 - 52.
Рекомендовано для студентів факультету "Агрономія".
Передмова
Технологічна схема вирощування кореневласиих виноградних саджанців
Тєхнологічна схема вирощування щеплених виноградних саджанців
Способи прискореного розмноження винограду
Схема організації території винограднику на рівнинній м...
Мельник О.В. Формування і обрізування насаджень сливи

Мельник О.В. Формування і обрізування насаджень сливи

 • разное
 • djv
 • 313.85 КБ
 • добавлен 12.01.2012
Уманський ДАУ. 2005 - 14с.
Біологічні особливості дерев сливи
Конструкції насаджень сливи
Формування і обрізування сливи у традиційних насадженнях
Розріджено-ярусна крона
Напівплощинна крона
Формування і обрізування дерев сливи в інтенсивних насадженнях
Поліпшено-віялова крона
Веретеноподібна крон...
Мельник О.В. Формування й обрізування інтенсивних насаджень яблуні

Мельник О.В. Формування й обрізування інтенсивних насаджень яблуні

 • разное
 • djv
 • 677.79 КБ
 • добавлен 11.01.2012
Уманський ДАУ. 2005 - 36с.
Біологічніособливостідерев яблуні
Конструкції насаджень яблуні
З.Садивний матеріал
,Особливості формування і обрізування інтенсивних насаджень яблуні
Способи обрізування
Формування і обрізування дерев яблуні з веретеноподібною кроною
Основи формування за типом стрункого вере...
Витковский В.Л. Плодовые растения мира

Витковский В.Л. Плодовые растения мира

 • разное
 • djvu
 • 16.08 МБ
 • добавлен 11.01.2012
СПб,: Издательство «Лань», 2003. — 592 с, ил.
(Учебники для вузов. Специальная литература).
ISBN 5-8114-0477-8
В книге рассмотрено современное состояние генетических ресурсов 80 наиболее значимых и перспективных сочно- и твердоплодных плодовых, ягодных, орехоплодных, субтропических и тропических растений, культивируе...
Куян В.Г. Плодівництво

Куян В.Г. Плодівництво

 • разное
 • djv
 • 7.63 МБ
 • добавлен 11.01.2012
К.: Аграрна наука, 1998. — 472 с, іл
Висвітлено значения, стан, коротку історію і перспективи розвитку плодівництва в нашій країні, біологічні особливості плодових рослин (морфологію, закономірності росту і розвитку, розмноження, відношення до екологічних факторів), технологію вирощування садивного матеріалу, у тому числі бе...
Бородачева Л.Д. Рабочие таблицы по уходу за плодовыми и ягодными культурами

Бородачева Л.Д. Рабочие таблицы по уходу за плодовыми и ягодными культурами

 • разное
 • djvu
 • 2.46 МБ
 • добавлен 09.01.2012
М.: Росагропромиздат, 1990. 47 с. ил.
ISBN 5-260-00470-1
В брошюре рассказано о биологических особенностях, методах выращивания, способах размножения, мерах борьбы с вредителями и болезнями плодовых и ягодных растений.
Все виды работ даны в наглядной форме по декадам месяца и с указанием фенологической фазы развития ...
Кудрявец Р.П. Яблоня

Кудрявец Р.П. Яблоня

 • разное
 • djvu
 • 1.32 МБ
 • добавлен 09.01.2012
М.: ВО "Агропромиздат" - 1987 40с.: ил.
Это издание поможет садоводам узнать биологию культуры, выбрать сорта, подобрать и подготовить участок, правильно ухаживать за посадками. Дана агротехника, защита от вредителей и болезней.
Тёмный М.М. Солнечные грозди

Тёмный М.М. Солнечные грозди

 • разное
 • pdf
 • 1.65 МБ
 • добавлен 07.01.2012
Ростов, Кн. изд-во, 1974. 144 с. с ил.

Издание 2-е, переработанное и дополненное.

Автор не ставит перед собой задачу последовательно изложить всю агротехнику выращивания винограда, а знакомит с приемами, используя которые, он добивается высоких урожаев на своем приусадебном участке.
Опыт, накопленный М. М. ...
Николаеску Г., Апруда П., Перстнев Н., Терещенко А. Пособие для производителей столового винограда

Николаеску Г., Апруда П., Перстнев Н., Терещенко А. Пособие для производителей столового винограда

 • разное
 • pdf
 • 13.86 МБ
 • добавлен 26.12.2011
Издание 2-е, с дополнениями и исправлениями. - Кишинев: CNFA/PDBA, 2008. – 143 с. Данное пособие, рассчитано на широкий круг заинтересованных руководителей, специалистов, фермеров-виноградарей и других лиц, которые намеривается заниматься производством, потреблением и реализацией столовых сортов винограда. Освещаются аспекты тех...
Баркулов В. (сост.) Плодово-ягодный питомник

Баркулов В. (сост.) Плодово-ягодный питомник

 • разное
 • doc
 • 346 КБ
 • добавлен 15.12.2011
Горки: ред.-изд. отдел БГСХА, 2006.-28 с.
Методические указания/ Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; Приведены задания для лабораторно-практических занятий, методика их выполне-ния и контрольные вопросы для проверки знаний при изучении раздела курса общего плодоводства «Плодово-ягодный питомник»
Мозер Л. Виноградарство по-новому

Мозер Л. Виноградарство по-новому

 • разное
 • doc
 • 2.49 МБ
 • добавлен 11.12.2011
Большая забота партии и правительства о благе советского человека проявлена в семилетнем плане развития народного хозяйства СССР, в котором предусмотрено значительное улучшение культурно-бытовых условий жизни народа, расширение и улучшение ассортимента продуктов питания. Во всех районах нашей страны должно увеличиться также потр...
Презентация - Влияния регуляторов роста на урожайность сортов яблони культурной Сultum malus

Презентация - Влияния регуляторов роста на урожайность сортов яблони культурной Сultum malus

 • рефераты
 • ppt,doc
 • 2.21 МБ
 • добавлен 04.08.2011
19 страниц
Объект исследования
яблоня домашняя сорта розмарин белый
Гипотеза:
нами была выдвинута гипотеза, что применение регуляторов роста растений повышает урожайность, качество плодов и улучшает фитосанитарное состояние посадок яблони домашней.
Цель и задачи исследования
В связи с этим целью наших исс...
Презентация - Основы современной системы производства высококачественных и конкурентоспособных плодов яблони в Сад-Гиганте

Презентация - Основы современной системы производства высококачественных и конкурентоспособных плодов яблони в Сад-Гиганте

 • рефераты
 • ppt
 • 19.87 МБ
 • добавлен 13.07.2011
50 страниц, 2011 год
Основы современной системы производства высококачественных и конкурентоспособных плодов Система производства высококачественных плодов Адаптация рыночным условиям Изучение почвенных и климатических условий Гарантия правильного
развития растений Выбор посадочного материала Производство
подвойного ...
Презентация - Проблема осыпания плодов яблони

Презентация - Проблема осыпания плодов яблони

 • рефераты
 • pptx
 • 951.39 КБ
 • добавлен 13.07.2011
15 страниц, 2011 год
Периодичность:
план действий на 2009-2010 гг. Периодичность: план действий на 2009-2010 гг. Естественная склонность сортов Яблони к периодичности Способы формировки Планирование урожайности: прореживание Питание: изучение соотношения Управление орошением Проблема осыпания плодов
Презентация - Программа качества для яблоневых садов Сад-Гиганта

Презентация - Программа качества для яблоневых садов Сад-Гиганта

 • рефераты
 • ppt
 • 9.48 МБ
 • добавлен 13.07.2011
61 страница, 2011 год
Обрезка
Прореживание
Питание
Стратегия защиты
Технология опрыскивания
Организация опрыскивания
Управление ростовыми процессами
Орошение
Осыпаемость плодов/ Дифференцированная уборка
Распределение садов на 4 группы
Презентация - Рост и плодоношение деревьев груши при гребневой посадке

Презентация - Рост и плодоношение деревьев груши при гребневой посадке

 • рефераты
 • ppt
 • 9.24 МБ
 • добавлен 09.07.2011
14 страниц, 2007 год
Опытная делянка Изучаемые сорта Результаты прохождения фенологических фаз
сортов груши в разных типах насаждений (агрофирма «Сад-Гигант»)
Размеры деревьев груши в разных типах насаждений (агрофирма «Сад-Гигант», Сад 2003 г. посадки) Площадь проекции, объем кроны и коэффициент использования
...
Презентация - Рост и плодоношение яблони в разных типах насаждений

Презентация - Рост и плодоношение яблони в разных типах насаждений

 • рефераты
 • ppt
 • 7.38 МБ
 • добавлен 09.07.2011
14 страниц, 2007 год
Яблоня сорта Флорина Яблоня сорта Бребурн Яблоня сорта Ред Чиф Размеры деревьев в разных типах насаждений в 2006 г Площадь проекции, объем кроны и коэффициент использования земли деревьями яблони в разных типах насаждений, 2006 г. Структура биомассы 5-летних деревьев яблони в зависимости от схемы посадки...
Презентация - Технология выращивания яблони в агрофирме Сад-Гигант

Презентация - Технология выращивания яблони в агрофирме Сад-Гигант

 • рефераты
 • pptx
 • 1.29 МБ
 • добавлен 09.07.2011
14 страниц, 2009 год
План борьбы с ростовыми процессами
Обрезка
Подрезка корней
Наклоны и подвязка ветвей
Себестоимость продукции
Экономический эффект
Выводы
Презентация - Физиологические и технологические основы обеспечения качества плодов яблони при производстве, хранении и доведении до потребителя

Презентация - Физиологические и технологические основы обеспечения качества плодов яблони при производстве, хранении и доведении до потребителя

 • рефераты
 • ppt
 • 23.6 МБ
 • добавлен 09.07.2011
61 страница, 2011 год
Обеспечение качества плодов и ягод при производстве, уборке, хранении и доведении до потребителя Показатели качества плодов Факторы, определяющие качество плодов Система производства и хранения конкурентоспособных плодов
Факторы, механизмы окислительного стресса плодовых растений и пути повышения их...
Презентация - Формирование и обрезка яблони

Презентация - Формирование и обрезка яблони

 • рефераты
 • ppt
 • 11.58 МБ
 • добавлен 09.07.2011
32 страницы, 2011 год
Эффективность производства яблок в зависимости от категорий садов на 2010 год Снижение выручки по ЗАО «Сад-Гигант» в 2009 году Сады 1-го года вегетации Сады 2-го года вегетации Сады 3-го года вегетации Сады 4-го года вегетации Обрезка в садах более старшего возраста
Презентация - Формирование яблоневых садов в Сад-Гиганте

Презентация - Формирование яблоневых садов в Сад-Гиганте

 • рефераты
 • pptx
 • 9.35 МБ
 • добавлен 13.07.2011
30 страниц, 2011 год
Формировка
Предварительные данные урожайности яблоневых садов в мире 2009
Прореживание
Уход за приствольной полосой
Управление орошением
Реферат - Выращивание винограда в Краснодарском крае

Реферат - Выращивание винограда в Краснодарском крае

 • рефераты
 • doc
 • 263 КБ
 • добавлен 15.07.2011
Введение.
Обоснование выбора форм кустов, техника их выведения
и расчет нагрузки при обрезке
Выведение односторонней длиннорукавной формы (по Ш. Н. Гусейнову) Агротехнический план по закладке виноградника и уходу за молодыми насаждениями 1и 2 года вегетаций. Посадка
Первый год вегетации Второй год вегетации
...
Реферат - Выращивание яблонь в агрофирме Сад-Гигант

Реферат - Выращивание яблонь в агрофирме Сад-Гигант

 • рефераты
 • doc,xlsx,xls,docx
 • 71.01 МБ
 • добавлен 09.07.2011
«Плодовая стена» как тип формировки сада.
Выращивание земляники.
Закладка 23 квартала.
Закладка 9-10 квартала.
Защита сада от негативного воздействия климатических факторов.
Калибр плодов яблони.
Методика выполнения работ по программе качества.
Методика обрезки с учетом количества почек для нормирован...
Реферат - Інтенсивні технології вирощування плодових культур

Реферат - Інтенсивні технології вирощування плодових культур

 • рефераты
 • doc
 • 390.75 КБ
 • добавлен 19.03.2011
Створення та продуктивне використання насаджень плодових культур
Схеми розміщення насаджень
Формування крони дерев
Садіння дерев.
Система утримання ґрунту в саду.
Удобрення саду
Зрошення.
Захист насаджень від шкідників та хвороб.
Відтворення плодових насаджень
Реферат - Орошение и удобрение виноградников

Реферат - Орошение и удобрение виноградников

 • рефераты
 • docx
 • 39.11 КБ
 • добавлен 01.10.2011
ОмГАУ, 2009г., 14с.
Дисциплина - Виноградарство
Реферат

Содержание
Введение
Удобрение виноградников
Внесение виноградников
Система применения удобрений на виноградниках
Орошение виноградников
Сроки и нормы поливов
Способы и техника орошения
Литература
Дипломный проект - Влияния регуляторов роста на урожайность сортов яблони культурной Сultum malus

Дипломный проект - Влияния регуляторов роста на урожайность сортов яблони культурной Сultum malus

 • дипломы
 • doc,txt
 • 22.69 МБ
 • добавлен 04.08.2011
Объект исследование яблоня домашняя сорта розмарин белый
Предмет исследования: влияние регуляторов роста на яблоню домашнюю сорта розмарин белый.
Гипотеза: нами была выдвинута гипотеза, что применение регуляторов роста растений повышает урожайность, качество плодов и улучшает фитосанитарное состояние посадок яблони домаш...
Дипломный проект - Особенности роста и плодоношения перспективных сортов груши в условиях Крыловского района

Дипломный проект - Особенности роста и плодоношения перспективных сортов груши в условиях Крыловского района

 • дипломы
 • doc
 • 252.5 КБ
 • добавлен 13.07.2011
Введение Литературный обзор
Биологические особенности и народнохозяйственное значение груши
Отношение груши к абиотическим стресс-факторам
Районированные и перспективные сорта груши Условия проведения опыта
Характеристика климатических условий
Характеристика почвенных условий
Агротехника на опытном учас...
Дипломный проект - Особенности роста и плодоношения сливы в Тихорецком районе

Дипломный проект - Особенности роста и плодоношения сливы в Тихорецком районе

 • дипломы
 • doc
 • 248 КБ
 • добавлен 09.07.2011
Введение
Биологические особенности и народно-хозяйственное значение сливы
Значение сорта в промышленном плодоводстве
Районированные и перспективные сорта
Условия проведения опыта
Характеристика климатических условий
Характеристика почв
Агротехника на опытном участке
Экспериментальная часть
О...
Дипломный проект - Особенности роста яблони сорта Голден Делишес (Клон Б)

Дипломный проект - Особенности роста яблони сорта Голден Делишес (Клон Б)

 • дипломы
 • doc
 • 412.5 КБ
 • добавлен 09.07.2011
Задачи квалификационной работы:
1. Выявить особенности роста яблони сорта Голден Делишес (Клон Б) на подвое М 9 в высокоплотных насаждениях разного типа.
2. Установить влияние некоторых элементов конструкции сада на освещенность кроны и фотосинтетическую активность деревьев яблони.
3. Определить продуктивность данног...
Дипломный проект - Оценка адаптивного потенциала сортов груши в условиях плавневой подзоны прикубанской зоны Краснодарского края

Дипломный проект - Оценка адаптивного потенциала сортов груши в условиях плавневой подзоны прикубанской зоны Краснодарского края

 • дипломы
 • doc
 • 3.73 МБ
 • добавлен 29.07.2011
Цель работы - повышение продуктивности культуры груши и её сортов за счет наиболее полного использования биологических и средовых ресурсов в плавневой подзоне Прикубанской зоны Краснодарского края.
Поставленная цель достигалась путём решения следующих задач:
1. Изучить адаптивный потенциал сортов груши в условиях плавне...
Дипломный проект - Оценка устойчивости сортов алычи к абиотическим стресс-факторам в условиях прикубанской зоны садоводства в Краснодарском крае

Дипломный проект - Оценка устойчивости сортов алычи к абиотическим стресс-факторам в условиях прикубанской зоны садоводства в Краснодарском крае

 • дипломы
 • doc
 • 356 КБ
 • добавлен 13.07.2011
В задачу исследования входит:
- изучить особенности роста различных сортов алычи ,
- определить устойчивость изучаемых сортов к абиотическим стресс факторам ;
- определить продуктивность деревьев ,
- экономически обосновать результаты исследований .
Введение
Литературный обзор
Значение алычи ...
Потапова В.А., Пильщикова Ф.Н. (ред). Плодоводство

Потапова В.А., Пильщикова Ф.Н. (ред). Плодоводство

 • разное
 • pdf
 • 5.55 МБ
 • добавлен 14.02.2010
Москва: Колос, 2000. - 432 с.
Рассмотрены морфология и физиология многолетних плодовых растений, закономерности их роста и плодоношения. Приведены способы размножения, выращивания здорового посадочного материала, принципы выбора места под сад, обработки почвы, орошения, удобрения. Рассказано о формировании плодовых деревьев...
Бейкер Х. Плодовые культуры

Бейкер Х. Плодовые культуры

 • разное
 • djvu
 • 9.04 МБ
 • добавлен 25.03.2009
Семечковые, косточковые, ягодные, орехоплодные, виноград, некоторые редкие культуры. - Пер. с англ. - М.: Мир, 1986 г. - 198 с.: ил.
Книга английского автора, Х. Бейкера, продолжающая серию книг по основам практического садоводства, посвящена технологии выращивания плодовых культур: планировке участка и размещению различных ...
Звонарёв Н.М. Всё о яблоне и яблоках

Звонарёв Н.М. Всё о яблоне и яблоках

 • разное
 • djvu
 • 1.09 МБ
 • добавлен 27.05.2010
Москва: ЗАО Центрполиграф, 2008. - 127 с.

В этой книге непревзойденный садовод Михалыч поделится секретами посадки и ухода за королевой российских садов — яблоней. Научит разнообразным способам прививки и подскажет, как безболезненно пересадить взрослое дерево, правильно собрать и сохранить урожай. Также он подробно рас...
Жданович Б.Д., Жданович Л.И. Справочное пособие по садоводству

Жданович Б.Д., Жданович Л.И. Справочное пособие по садоводству

 • разное
 • pdf
 • 17.66 МБ
 • добавлен 28.08.2009
2-е изд., перераб. и доп. — Волгоград: Комитет по печати и информации, 1997. — 248 с.: ил.
В книге приведена характеристика наиболее распространенных плодовых и ягодных культур, описаны способы выращивания, технология закладки сада и ухода за многолетними насаждениями, поточный метод уборки плодов.
Справочник рассчитан н...
Тарасов В.М., Фаустов В.В., Никиточкина Т.Д. Практикум по плодоводству: (Лабораторно-практические занятия и учебная практика)

Тарасов В.М., Фаустов В.В., Никиточкина Т.Д. Практикум по плодоводству: (Лабораторно-практические занятия и учебная практика)

 • разное
 • pdf
 • 25.6 МБ
 • добавлен 01.03.2010
Практикум по плодоводству: (Лабораторно-практические занятия и учебная практика)/В. М. Тарасов, В. В. Фаустов, Т. Д. Никиточкина и др.; Под ред. В. М. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Колос, 1981. — 335 с, ил.

В учебном пособии даны лабораторно-практические задания по основным разделам плодоводства.
Во вт...
Титчмарш А. Технология садоводства

Титчмарш А. Технология садоводства

 • разное
 • djvu
 • 7.1 МБ
 • добавлен 25.03.2009
Пер. с англ. - М.: Мир, 1988 г. - 200 с.: ил.
Научно-популярная книга английского автора, продолжающая серию, посвященную практическому садоводству, рассказывает об организации садово-огородного участка и эффективных методах его эксплуатации. Текст сопровождается наглядными иллюстрациями.
Для садоводов и огородников.
Потапенко А.И. Русский зимостойкий виноград

Потапенко А.И. Русский зимостойкий виноград

 • разное
 • pdf
 • 17.26 МБ
 • добавлен 16.03.2009
Смоленск: Унирерсум, 2007. - 160 с: ил. Книга предназначена для широкого круга энтузиастов
нового русского зимостойкого и экологически чистого
винограда. Виноградный сок как регулятор жизнедеятельности
Происхождение культурного винограда Витис винифера
1000летие русского виноградарства
Экологический кризис...
Семакин В.П., Седов Е.Н., Красова Н.Г. и др. Определитель сортов яблони европейской части СССР: Справочник

Семакин В.П., Седов Е.Н., Красова Н.Г. и др. Определитель сортов яблони европейской части СССР: Справочник

 • разное
 • djvu
 • 30.2 МБ
 • добавлен 06.10.2010
М.: Агропромиздат, 1991. — 320 с.
Изложены принципы и методы определения сортов яблони зон промышленного садоводства европейской части СССР. Приведены морфологическая и хозяйственная характеристики этих сортов.
Для агрономов-плодоводов, может быть использована садоводами-любителями.
Темный М.М. Любительское виноградарство

Темный М.М. Любительское виноградарство

 • разное
 • pdf
 • 7.57 МБ
 • добавлен 29.03.2010
Справочное пособие. - Донецк: Донбасс, 1988. - 207 с.
Значительно переработанное и дополненное переиздание значимого справочного пособия, 2 предшествующих издания которого вышли под именем «Приусадебное виноградарство», ставит задачей лучше всего посодействовать любителям-виноградарям. В этом издании глубже, нежели в предше...
Тимуш А.И. Энциклопедия виноградарства. В трех томах

Тимуш А.И. Энциклопедия виноградарства. В трех томах

 • разное
 • pdf
 • 81.26 МБ
 • добавлен 20.06.2011
Том 1 - Кишинёв: Главная редакция Молдавской Советской Энциклопедии, 1986. - 502 с.
Том 2 - Кишинёв: Главная редакция Молдавской Советской Энциклопедии, 1986. - 502 с.
Том 3 - Кишинёв: Главная редакция Молдавской Советской Энциклопедии, 1987. - 513 с.

Первый том содержит около 2200 статей по вопросам виноградар...
Лойко Р.Э. Северный виноград

Лойко Р.Э. Северный виноград

 • разное
 • djvu
 • 4.36 МБ
 • добавлен 07.11.2010
— М.: Издательский Дом МСП, 2003 — 256 с: ил. ISBN 5-7578-0147-6
В книге в научно-популярной форме рассказывается о выращивании винограда в странах с холодным климатом — России, Беларуси, Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии, Норвегии и т д. В издании собраны рассказы о лучших сортах винограда, пригодных для выращивания...
Сергеев В.И. Азбука садовода (в вопросах и ответах)

Сергеев В.И. Азбука садовода (в вопросах и ответах)

 • разное
 • djvu
 • 13.26 МБ
 • добавлен 19.11.2010
М.: Колос, 1966. - 367 с. Огромное количество иллюстраций, дополнительно цветные вклейки.

В книге рассмотрено множество вопросов касающихся плодоводства в нечерноземной полосе и центральных черноземных областях.
Рассчитана на садоводов-любителей и в частности на новичков.
Иванько А., Калиниченко А., Шмат Н. Солнечный вегетарий

Иванько А., Калиниченко А., Шмат Н. Солнечный вегетарий

 • разное
 • djvu
 • 3.68 МБ
 • добавлен 05.04.2011
«Анфас»,1996. – 112 с.
Эта книга познакомит вас с идеей солнечного вегетария - принципиально нового сооружения закрытого грунта, практически без затрат энергии. В ней представлена техническая документация для создания вегетария площадью 20 и 40 кв. м, чертежи, схемы и рисунки оборудования для оптимальных условий выращивания ...
Ильинский А.А. Практикум по плодоводству

Ильинский А.А. Практикум по плодоводству

 • разное
 • doc
 • 2.9 МБ
 • добавлен 23.04.2011
Рассмотрены ботанические и биологические особенности плодовых растений. Рассказано о способах вегетативного размножения, посадки растений, формирования крон молодых и плодоносящих деревьев, кустарников и уходе за ними. Большое внимание уделено уборке урожая. Даны лабораторно-практические занятия по основным разделам плодоводства...
Мичурин И.В. Советы по посадке плодовых деревьев

Мичурин И.В. Советы по посадке плодовых деревьев

 • разное
 • doc
 • 587 КБ
 • добавлен 30.11.2010
Приведены подробные советы великого русского садовода Ивана Владимировича Мичурина по посадке плодовых деревьев с иллюстрациями.
Овсянников И.В. Плодовые растения в комнате

Овсянников И.В. Плодовые растения в комнате

 • разное
 • pdf
 • 2.04 МБ
 • добавлен 08.04.2010
Москва, 101 с.
В брошюре содержится описание способов размножения и выращивания в комнатных условиях различных плодовых растений. Уход, удобрение, пересадка, обрезка прививка яблони, груши, сливы, вишни, цитрусовых, персиков, граната, авокадо и других плодовых в домашних условиях.
Пелях М.А. Справочник виноградаря

Пелях М.А. Справочник виноградаря

 • разное
 • djvu
 • 16.04 МБ
 • добавлен 03.05.2011
М.: Колос,1982. – 317 с.
Справочник включает статьи по биологии, анатомии, физиологии, генетике, экологии, систематике, ампелографии, селекции, агротехнике, удобрениям, орошению, защите от вредителей и болезней, машинам, орудиям, инвентарю, товарной обработке, транспортировке, длительному хранению свежего винограда, перерабо...
Шакрен E., Лонг Ж. Виноградарство Франции

Шакрен E., Лонг Ж. Виноградарство Франции

 • разное
 • djvu
 • 3.77 МБ
 • добавлен 09.01.2011
М.: Сельхозгиз, 1961. - 272 с.
В книге всесторонне освещено виноградарство Франции. Показано влияние среды и физ-хим свойств почвы на качество получаемого винограда и вин. Подробно описаны районы виноградарства и особенности возделывания культуры винограда в них. Приведено много схем и карт. Освещены вопросы борьбы с филлокс...
Лапа О.В., Джміль В.К., Волох П.В., Макарчук В.В. Вирощування плодових і ягідних культур в зоні Степу України

Лапа О.В., Джміль В.К., Волох П.В., Макарчук В.В. Вирощування плодових і ягідних культур в зоні Степу України

 • разное
 • pdf
 • 38.69 МБ
 • добавлен 21.07.2011
Навчальний посібник / Дніпропетровськ: "Енем" , 2010. - 208 с.
У навчальному посібнику висвітлено біологічні й екологічні особливості плодових і ягідних культур та винограду, господарсько-біологічні властивості основних підщеп, рекомендованих для зони Степу України, висвітлено способи розмноження та технології вирощування по...
Амирджанов А.Г. Солнечная радиация и продуктивность виноградника

Амирджанов А.Г. Солнечная радиация и продуктивность виноградника

 • разное
 • djvu
 • 3.13 МБ
 • добавлен 09.04.2011
Ленинград: Гидрометеоиздат, 1980. - 208 с.
Рассчитана на агрометеорологов, физиологов, растениеводов, экологов, а также аспирантов и студентов университетов, гидрометеорологических и сельскохозяйственных вузов.
Рассматриваются особенности архитектуры кроны винограда как оптико-биологической системы при культуре на вертик...