Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 82,71 КБ
  • добавлен 23 сентября 2014 г.
Шпаргалка по охране труда в отрасли (Охорона праці в галузі)
Шпаргалка по охране труда в отрасли (ОПГ) Агапова ДНУ им Олеся Гончара 5 курс ФФЭКС
45 вопросов
Вопросы:
Міжнародне право в галузі охорони праці (ООН, МОП, ЄС: декларації, конвенції, ISO, стандарти, норми).
Система нормативно-правових актів з охорони праці в Україні.
Система управління охороною праці на підприємстві.
Органи та системи управління і контролю в галузі охорони праці в Україні.
Характеристика виробничих факторів.
Гігієнічна класифікація умов праці на виробництві.
Порядок визначення класу небезпечності умов праці за рівнем виробничих факторів.
Показники напруженості розумової праці.
Гігієнічна класифікація умов розумової праці.
Критерії визначення класів шкідливості умов праці при дії фізичних факторів.
Порядок атестації умов праці.
Зміст атестаційної карти умов праці.
Призначення пільг та компенсацій за важкі та шкідливі умови праці
Характеристика умов праці користувачів ПК.
Нормативні вимоги до санітарно-гігієнічних факторів при експлуатації ПК.
Принципи нормування умов праці користувачів ПК за параметрами мікроклімату.
Вимоги безпеки до приміщень, призначених для експлуатації ПК.
Вимоги електробезпеки при експлуатації ПК.
Ергономічні вимоги до робочого місця користувачів ПК.
Вимоги до зорових умов праці користувачів ПК.
Захист від невикористаного рентгенівського випромінювання при експлуатації ПК.
Характеристики впливу рентгенівського випромінювання на організм людини. Принципи нормування.
Вплив на організм людини електромагнітного випромінювання радіочастот від промислових джерел. Принципи нормування.
Методи та засоби захисту від електромагнітного випромінювання радіочастот.
Біологічна дія інфрачервоного випромінювання на організм людини. Принципи нормування на робочих місцях.
Методи та засоби захисту від інфрачервоного випромінювання.
Джерела ультразвуку на виробництві. Біологічна дія. Принципи нормування.
Методи та засоби захисту від ультразвуку.
Вплив на організм, принципи нормування. Методи та засоби захисту від ультрафіолетового випромінювання ПК.
Захист від небезпечних проявів статичної електрики.
Електромагнітне випромінювання радіочастот від ПК. Граничні норми впливу на користувачів ПК. Методи та засоби захисту.
Джерела та засоби захисту від шкідливих речовин в радіоелектронній промисловості.
Закон України про загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Порядок відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я робітників або їх смерті.
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.
Управління та виконавчі органи фонду соціального страхування.
Функції державного фонду соціального страхування.
Види та розміри компенсацій у разі стійкої втрати працездатності або загибелі потерпілого.
Порядок виплат компенсацій у разі ушкодження здоров’я внаслідок виробничого нещасного випадку.
Класифікація нещасних випадків на виробництві.
Методи аналізу нещасних випадків на виробництві.
Порядок розслідування нещасних випадків. Склад комісії.
Спеціальне розслідування нещасних випадків. Склад комісії.
Перелік та зміст документів, які оформлюються за результатами розслідування нещасних випадків.
Похожие разделы