Социальная работа
Академическая и специальная литература
Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 71,42 КБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Шпаргалки з курсу моделі та технології соціальної реабілітаційної роботи
ДНУ им.О.Гончара 15 стр. Кримчак.
Дати визначення поняттю «соціальна реабілітація». Обгрунтувати мету цього процесу, його завдання, види.
Охарактеризувати об’єкти та суб’єкти соціально-реабілітаційної роботи.
Обгрунтувати основні принципи на яких будується соціально-реабілітаційна робота.
Охарактеризуйте поняття «соціальна технологізація» як процес оптимізації сучасної соціальної дійсності.
Обгрунтувати сутність соціальних технологій.
Зміст реабілітації дітей з функціональними обмеженнями.
Охарактеризувати аспекти життєдіяльності дитини з функціональними обмеженнями, які є найбільш значущими для розкриття реабілітації як соц. процесу.
Розкрити спільне і відмінне у різних тлумаченнях поняття «реабілітація».
Охарактеризувати основні цілі соціальної реабілітації дітей з функціональними обмеженнями.
Дати характеристику моделям соц.-реаб. роботи з дітьми і їх сім’ями.
Обгрунтувати основні етапи реабілітації дітей з обмеженими фізичними можливостями.
Охарактеризуйте положення про медико-соціальну експертизу.
Охарактеризуйте положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інвалідів.
Визначити особливості реабілітаційної діяльності соціального центру «Матері і дитини».
Мета та завдання соціального центру «Матері і дитини».
Умови прийняття та звільнення неповнолітніх матерів з центру «Матері і дитини».
Форми та методи соціально-педагогічної роботи з юними матерями.
Дати оцінку технологіям соціально-педагогічної роботи з юними матерями на макрорівні.
Охарактеризувати клієнтів центру матері та дитини.
Обгрунтувати технології соціально-педагогічної роботи з юними матерями на мезорівні.
Описати технологію організації притулків і групових будинків для юних матерів у США, що існують у країні з 90-х років 20ст.
Особливості технологій соціально-педагогічної роботи з юними матерями на мікрорівні.
Профілактична робота щодо попередження відмов від новонароджених дітей.
Причини і мотиви, які найчастіше призводять до відмов від новонароджених.
Алгоритм роботи з жінками, які висловлюють намір відмовитися від своїх дітей.
Індивідуальний план соціального супроводу в роботі Центру матері та дитини.
Дати визначення поняттям :"соціальна адаптація, ресоціалізація, соціальна реабілітація, технологія соціальної реабілітації.
Обгрунтувати особливості ресоціалізації неповнолітніх , звільнених від відбування покарання з випробуванням.
Охарактеризувати чинники протиправної поведінки неповнолітніх.
Мета соціальної реабілітації неповнолітнього засудженого, звільненого від відбування покарань з випробуванням.
завдання, які виконуються в процесі соц реаб неповнолітніх засуджених.
Обґрунтувати технологію соц реабілітація неповнолітніх, засудж до покарання, без позбавл волі.
Напрями реабіліт роботи з неповно літ засудженими, звільненими з випробуванням.
Особливості соц-реабілітаційної роботи будинку-інтернату для людей похилого віку та інвалідів.
Назвати мету та завдання, будинку інтернату для людей похилого віку та інвалідів.
Охарактеризувати напрями реабілітаційної роботи спеціалістів будинку інтернату для людей віку та інвалідів.
Визначити умови прийому та звільнення клієнтів будинку інтернату для людей віку та інвалідів.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Государственное и муниципальное управление
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Конфликтология в социальной работе
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Социальная медицина и медико-биологическая статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Социальная педагогика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Политология
 3. Социальная политика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Ученые записки СПбГИПСР
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Социальная психология
 4. Психология социальной работы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Социоинженерная деятельность
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Право социального обеспечения
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Английский язык
 4. Для специалистов / English for Specific Purposes
 5. Для психологов, педагогов, социологов и социальных работников / English for Psychology, Pedagogy, Social Studies, and Social Workers
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Социальная работа