• формат pdf
  • размер 75,63 МБ
  • добавлен 20 апреля 2015 г.
Sierociuk J. (red.). Gwary dziś. Vol. 2. Regionalne słowniki i atlasy gwarowe
Poznań : Wydawn. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2003. — 264 s.
Язык: польский, украинский, русский, чешский и др.
Gwary dziś to seria zawierająca główne materiały z konferencji współorganizowanych przez Zakład Dialektologii Polskiej Uam. Głównym celem tych obrad jest przedyskutowanie aktualnych problemów współczesnej dialektologii, ze szczegółowym uwzględnieniem aspektu teoretycznego.
Содержание можно посмотреть здесь.