Похожие разделы

ДСП 4.4.4.070-2000 Державні санітарні правила для підприємств промислового виробництва міцелію та їстівних грибів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 44,81 КБ
 • добавлен 20 февраля 2013 г.
Затверджено Постановою Головного державного санітарного лікаря України 20.12.2000 N 70. Дані Державні санітарні правила для підприємств промислового виробництва міцелію та їстівних грибів розповсюджуються на діючі підприємства і ті, що вводяться в експлуатацію незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування. Ці санітарні правила встановлюють санітарно-гігієнічні вимоги утримання підприємств цієї галузі, організацію технологічних процесі...

ДСТУ 2153-2006 Буряки цукрові. Терміни та визначення понять

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,93 МБ
 • добавлен 24 июня 2014 г.
Київ: Держстандарт України, 2007. - 60 с. Сфера застосування Нормативні посилання Загальні пояснення Біологія цукрових буряків Технологія вирощування цукрових буряків Агротехніка фабричних буряків Збирання та якість коренеплодів Додаток А Абетковий покажчик українських термінів Додаток Б Абетковий покажчик німецьких термінів Додаток В Абетковий покажчик англійських термінів Додаток Г Абетковий покажчик французьких термінів Додаток Д Абетковий пок...

ДСТУ 2240-93 Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 1.97 МБ
 • добавлен 23 сентября 2011 г.
Київ: Держстандарт України, 1993 - 74 с. Науменко Н.Г. (ред) 1. Галузь застосування 2. Нормативні посилання 3. Норми якості зернові, зернобобові та круп'яні культури кукурудза олійні, ефіроолійні та технічні культури соняшник злакові та бобові трави овочеві, баштанні культури та кормові коренеплоди 4. Методи випробування 5. Пакування, маркування, транспортування та зберігання 6. Нормативно-технічна документація Додатки

ДСТУ 3016-95 Отруби кормовые пшеничные и ржаные

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 96,94 КБ
 • добавлен 14 марта 2012 г.
ДСТУ 3016-95 Отруби кормовые пшеничные и ржаные. Технические условия. Введен впервые. Дата введения 1996—01—01 Приказ Госстандарта Украины №58 от 23 февраля 1995 года Разработан Киевским институтом хлебопродуктов. Настоящий стандарт распространяется на отруби, получаемые в качестве побочного продукта при сортовых и обойных помолах пшеницы и ржи и предназначаемых для кормовых целей. Требования данного стандарта являются обязательными.

ДСТУ 3136-95 Птиця сільськогосподарська для забою. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 915.75 КБ
 • добавлен 11 апреля 2016 г.
Держстандарт України, Київ 1995 рік, сторінок 22 Стандарт поширюється на сільськогосподарську птицю для забою (курчата, кури, курчата-бройлери, індики, індичата, качки, каченята, гуси, гусенята, цесарки, цесарята) і визначає вимого до птиці під час здавання-приймання.

ДСТУ 3358-96 Борошно кормове із гідробіонтів для рибництва. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,71 МБ
 • добавлен 20 марта 2016 г.
Держстандарт України, Київ, 1996 рік, сторінок 38 Цей стандарт плширюється на борошно кормове вироблене із риби, ракоподібних і безхребетних, із відходів одержаних під час їх перероблення, і призначене для виробництва комбікормів для рибництва. Стандарт не поширюється на борошно і комбікорми з гідробіонтів, призначені для годівлі с/г тварин, птахів і хутрових звірів.

ДСТУ 3662-97. Молоко коров`яче незбиране. Вимоги при закупівлі

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,04 МБ
 • добавлен 26 апреля 2013 г.
Цей стандарт поширюється на незбиране сире коров`яче молоко під час закупівлі у молочних ферм, колективних сільськогосподарських підприємств, приватних і фермерських господарств незалежно від форм власності і видів діяльності, підприємствами з перероблення молока, підприємствами-покупцями молока та приватними підприємцями і призначене до переробки на молочні продукти.

ДСТУ 3696-98 (ГОСТ 30561-98) Меляса бурякова. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 5,79 МБ
 • добавлен 10 марта 2016 г.
Держстандарт України, Київ, 1998 рік, сторінок 54 Цей стандарт поширюється на бурякову мелясу - побічну продукцію бурякоцукрового виробництва, яка використовується як сировина для виробництва етилового спирту, харчових кислот, хлібопекарських та кормових дріжджів і як добавка до корму с/г тварин.

ДСТУ 3768: 2004 Пшениця. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 163,24 КБ
 • добавлен 10 апреля 2011 г.
Цей стандарт поширюється на зерно мякої і твердої пшениці, призначене для використання на продовольчі та непродовольчі потреби

ДСТУ 3768: 2009 Пшеница Технические условия DSTU 3768: 2009 Wheat Technical specifications

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 218,09 КБ
 • добавлен 27 октября 2010 г.
Kyiv, 2009 The present standard applies to Common wheat (Triticum aestivum L. ) and Durum wheat (Triticum durum Desf. ) destined for use in food and nonfood purpose and for trade. Introduction. Scope. Normative References. Terms and Definitions. Technical Specifications. Safety and Environment Protection Requirements. Rules of Acceptance. Methods of Control. Transportation and Storage. Supplier’s Warranty

ДСТУ 3768: 2009 Пшениця. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1.08 МБ
 • добавлен 07 октября 2011 г.
Київ: Держстандарт України, 2009. - 13 с. Вступ Сфера застосування 1. Нормативні посилання 2. Терміни та визначення понять 3. Технічні вимоги 4. Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля 5. Правила приймання 6. Методи контролювання 7. Транспортування і зберігання 8. Гарантії постачальника Додаток А Зовнішні ознаки пшениці із забарвленим зародком Додаток Б Характеристика зовнішніх ознак ураженого фузаріозом зерна пшениці, знебарвленого і рожевозабар...

ДСТУ 3768: 2010 Пшениця. Технічні умови

Стандарт
 • формат doc
 • размер 1,05 МБ
 • добавлен 07 сентября 2012 г.
Видання офіційне. К.: Держспоживстандарт України, 2010. - 14 с. Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 31 березня 2010 р. № 108. На заміну ДСТУ 3768-2009. Зміст Сфера застосування Нормативні посилання Терміни та визначення понять Технічні вимоги Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля Правила приймання Методи визначання показників якості Транспортування і зберігання Гарантії постачальника Додаток А Порядок аналізуванн...

ДСТУ 3769-98 Ячмінь. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4,80 МБ
 • добавлен 30 октября 2013 г.
Київ: Держстандарт України, 1998. - 13 с. Цей стандарт поширюється на зерно ячменю, яке заготовляють суб"єкти підприємницької діяльності всіх форм власності і постачають для продовольчих, технічних, кормових цілей, пивоварної промисловості і експорту. Передмова Галузь використання Нормативні посилання Визначення Вимоги Вимоги безпеки і охорони довкілля Правила приймання Методи контролю Транспортування і зберігання Гарантії постачальника До...

ДСТУ 3782-98 Комбікорми. Комбікормова сировина. Методи визначення вмісту натрію та хлориду натрію

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,47 МБ
 • добавлен 29 марта 2016 г.
Комбікорми. Комбікормова сировина. Методи визначення вмісту натрію та хлориду натрію Київ, Держстандарт україни, 38 сторінок

ДСТУ 3866-99 Грунти. Класифікація грунтів за ступенем вторинної солонцюватості

Стандарт
 • формат doc
 • размер 28,80 КБ
 • добавлен 01 февраля 2014 г.
Київ. Держстандарт України 1999. - 10с. Зміст Галузь використання Визначення, позначення та скорочення Показники і параметри ступеня вторинної солонцюватості грунтів Додаток А Градація ґрунтів за протисолонцювальною буферністю та показники активності іонів кальцію в орному шарі ґрунтів України

ДСТУ 3980-2000 Ґрунти. Фізико-хімія ґрунтів. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат doc
 • размер 7,93 МБ
 • добавлен 09 февраля 2014 г.
Київ. Держстандарт України. 2000. - 23с. Зміст Галузь використання Основні положення Загальні поняття Хімічна термодинаміка ґрунтів Буферні властивості ґрунтів Фізико-хімічні характеристики ґрунтів Ґрунтові колоїди Абетковий покажчик українських термінів Абетковий покажчик російських термінів Абетковий покажчик літерних позначень Додаток А Загальні фізико-хімічні терміни Додаток Б Бібліографія

ДСТУ 4114-2002 Ґрунти. Визначення рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Мачигіна

Стандарт
 • формат doc
 • размер 21,94 КБ
 • добавлен 27 августа 2014 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2002, - 11с. Зміст Галузь використання. Нормативні посилання. Принцип методу. Відбір проб. Апаратура та посуд. Реактиви. Підготовка до аналізу. Проведення аналізу. Оброблення результатів. Точність методу

ДСТУ 4115-2002 Ґрунти. Визначення рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Чирикова

Стандарт
 • формат doc
 • размер 19,41 КБ
 • добавлен 18 сентября 2014 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2002, - 12с. Зміст Галузь використання Нормативні посилання Принцип методу Відбір проб Апаратура і посуд Реактиви Підготовка до аналізу Проведення аналізу Оброблення результатів Точність методу

ДСТУ 4233: 2003 Зернові культури. Визначання об'ємної щільності, так званої маси на гектолітр (Контрольний метод) (ІSО 7971: 1986, MOD)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 183.54 КБ
 • добавлен 19 сентября 2012 г.
Зернові культури. Визначання об'ємної щільності, так званої «маси на гектолітр» (Контрольний метод) (ІSО 7971:1986, MOD): ДСТУ 4233:2003. — [Чинний від 2005-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — 10 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт описує контрольний метод визначання об'ємної щільності, або щільності насипу, так званої «маси на гектолітр», для зернових культур. Національне примітка Цей стандарт застосовують під час ек...

ДСТУ 4287: 2004 Якість ґрунту. Відбирання проб

Стандарт
 • формат doc
 • размер 37,06 КБ
 • добавлен 10 сентября 2014 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2005, - 9с. Зміст Сфера застосування Терміни та визначення понять Загальні вимоги Устаткування і матеріали Відбирання проб