Похожие разделы

ДСП 4.4.4.070-2000 Державні санітарні правила для підприємств промислового виробництва міцелію та їстівних грибів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 44,81 КБ
 • добавлен 20 февраля 2013 г.
Затверджено Постановою Головного державного санітарного лікаря України 20.12.2000 N 70. Дані Державні санітарні правила для підприємств промислового виробництва міцелію та їстівних грибів розповсюджуються на діючі підприємства і ті, що вводяться в експлуатацію незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування. Ці санітарні правила встановлюють санітарно-гігієнічні вимоги утримання підприємств цієї галузі, організацію технологічних процесі...

ДСТУ 2153-2006 Буряки цукрові. Терміни та визначення понять

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,93 МБ
 • добавлен 24 июня 2014 г.
Київ: Держстандарт України, 2007. - 60 с. Сфера застосування Нормативні посилання Загальні пояснення Біологія цукрових буряків Технологія вирощування цукрових буряків Агротехніка фабричних буряків Збирання та якість коренеплодів Додаток А Абетковий покажчик українських термінів Додаток Б Абетковий покажчик німецьких термінів Додаток В Абетковий покажчик англійських термінів Додаток Г Абетковий покажчик французьких термінів Додаток Д Абетковий пок...

ДСТУ 2240-93 Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 1.97 МБ
 • добавлен 23 сентября 2011 г.
Київ: Держстандарт України, 1993 - 74 с. Науменко Н.Г. (ред) 1. Галузь застосування 2. Нормативні посилання 3. Норми якості зернові, зернобобові та круп'яні культури кукурудза олійні, ефіроолійні та технічні культури соняшник злакові та бобові трави овочеві, баштанні культури та кормові коренеплоди 4. Методи випробування 5. Пакування, маркування, транспортування та зберігання 6. Нормативно-технічна документація Додатки

ДСТУ 3016-95 Отруби кормовые пшеничные и ржаные

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 96,94 КБ
 • добавлен 14 марта 2012 г.
ДСТУ 3016-95 Отруби кормовые пшеничные и ржаные. Технические условия. Введен впервые. Дата введения 1996—01—01 Приказ Госстандарта Украины №58 от 23 февраля 1995 года Разработан Киевским институтом хлебопродуктов. Настоящий стандарт распространяется на отруби, получаемые в качестве побочного продукта при сортовых и обойных помолах пшеницы и ржи и предназначаемых для кормовых целей. Требования данного стандарта являются обязательными.

ДСТУ 3136-95 Птиця сільськогосподарська для забою. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 915.75 КБ
 • добавлен 11 апреля 2016 г.
Держстандарт України, Київ 1995 рік, сторінок 22 Стандарт поширюється на сільськогосподарську птицю для забою (курчата, кури, курчата-бройлери, індики, індичата, качки, каченята, гуси, гусенята, цесарки, цесарята) і визначає вимого до птиці під час здавання-приймання.

ДСТУ 3358-96 Борошно кормове із гідробіонтів для рибництва. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,71 МБ
 • добавлен 20 марта 2016 г.
Держстандарт України, Київ, 1996 рік, сторінок 38 Цей стандарт плширюється на борошно кормове вироблене із риби, ракоподібних і безхребетних, із відходів одержаних під час їх перероблення, і призначене для виробництва комбікормів для рибництва. Стандарт не поширюється на борошно і комбікорми з гідробіонтів, призначені для годівлі с/г тварин, птахів і хутрових звірів.

ДСТУ 3662-97. Молоко коров`яче незбиране. Вимоги при закупівлі

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,04 МБ
 • добавлен 26 апреля 2013 г.
Цей стандарт поширюється на незбиране сире коров`яче молоко під час закупівлі у молочних ферм, колективних сільськогосподарських підприємств, приватних і фермерських господарств незалежно від форм власності і видів діяльності, підприємствами з перероблення молока, підприємствами-покупцями молока та приватними підприємцями і призначене до переробки на молочні продукти.

ДСТУ 3696-98 (ГОСТ 30561-98) Меляса бурякова. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 5,79 МБ
 • добавлен 10 марта 2016 г.
Держстандарт України, Київ, 1998 рік, сторінок 54 Цей стандарт поширюється на бурякову мелясу - побічну продукцію бурякоцукрового виробництва, яка використовується як сировина для виробництва етилового спирту, харчових кислот, хлібопекарських та кормових дріжджів і як добавка до корму с/г тварин.

ДСТУ 3768: 2004 Пшениця. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 163,24 КБ
 • добавлен 10 апреля 2011 г.
Цей стандарт поширюється на зерно мякої і твердої пшениці, призначене для використання на продовольчі та непродовольчі потреби

ДСТУ 3768: 2009 Пшеница Технические условия DSTU 3768: 2009 Wheat Technical specifications

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 218,09 КБ
 • добавлен 27 октября 2010 г.
Kyiv, 2009 The present standard applies to Common wheat (Triticum aestivum L. ) and Durum wheat (Triticum durum Desf. ) destined for use in food and nonfood purpose and for trade. Introduction. Scope. Normative References. Terms and Definitions. Technical Specifications. Safety and Environment Protection Requirements. Rules of Acceptance. Methods of Control. Transportation and Storage. Supplier’s Warranty

ДСТУ 3768: 2009 Пшениця. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1.08 МБ
 • добавлен 07 октября 2011 г.
Київ: Держстандарт України, 2009. - 13 с. Вступ Сфера застосування 1. Нормативні посилання 2. Терміни та визначення понять 3. Технічні вимоги 4. Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля 5. Правила приймання 6. Методи контролювання 7. Транспортування і зберігання 8. Гарантії постачальника Додаток А Зовнішні ознаки пшениці із забарвленим зародком Додаток Б Характеристика зовнішніх ознак ураженого фузаріозом зерна пшениці, знебарвленого і рожевозабар...

ДСТУ 3768: 2010 Пшениця. Технічні умови

Стандарт
 • формат doc
 • размер 1,05 МБ
 • добавлен 07 сентября 2012 г.
Видання офіційне. К.: Держспоживстандарт України, 2010. - 14 с. Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 31 березня 2010 р. № 108. На заміну ДСТУ 3768-2009. Зміст Сфера застосування Нормативні посилання Терміни та визначення понять Технічні вимоги Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля Правила приймання Методи визначання показників якості Транспортування і зберігання Гарантії постачальника Додаток А Порядок аналізуванн...

ДСТУ 3769-98 Ячмінь. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4,80 МБ
 • добавлен 30 октября 2013 г.
Київ: Держстандарт України, 1998. - 13 с. Цей стандарт поширюється на зерно ячменю, яке заготовляють суб"єкти підприємницької діяльності всіх форм власності і постачають для продовольчих, технічних, кормових цілей, пивоварної промисловості і експорту. Передмова Галузь використання Нормативні посилання Визначення Вимоги Вимоги безпеки і охорони довкілля Правила приймання Методи контролю Транспортування і зберігання Гарантії постачальника До...

ДСТУ 3782-98 Комбікорми. Комбікормова сировина. Методи визначення вмісту натрію та хлориду натрію

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,47 МБ
 • добавлен 29 марта 2016 г.
Комбікорми. Комбікормова сировина. Методи визначення вмісту натрію та хлориду натрію Київ, Держстандарт україни, 38 сторінок

ДСТУ 3866-99 Грунти. Класифікація грунтів за ступенем вторинної солонцюватості

Стандарт
 • формат doc
 • размер 28,80 КБ
 • добавлен 01 февраля 2014 г.
Київ. Держстандарт України 1999. - 10с. Зміст Галузь використання Визначення, позначення та скорочення Показники і параметри ступеня вторинної солонцюватості грунтів Додаток А Градація ґрунтів за протисолонцювальною буферністю та показники активності іонів кальцію в орному шарі ґрунтів України

ДСТУ 3980-2000 Ґрунти. Фізико-хімія ґрунтів. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат doc
 • размер 7,93 МБ
 • добавлен 09 февраля 2014 г.
Київ. Держстандарт України. 2000. - 23с. Зміст Галузь використання Основні положення Загальні поняття Хімічна термодинаміка ґрунтів Буферні властивості ґрунтів Фізико-хімічні характеристики ґрунтів Ґрунтові колоїди Абетковий покажчик українських термінів Абетковий покажчик російських термінів Абетковий покажчик літерних позначень Додаток А Загальні фізико-хімічні терміни Додаток Б Бібліографія

ДСТУ 4114-2002 Ґрунти. Визначення рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Мачигіна

Стандарт
 • формат doc
 • размер 21,94 КБ
 • добавлен 27 августа 2014 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2002, - 11с. Зміст Галузь використання. Нормативні посилання. Принцип методу. Відбір проб. Апаратура та посуд. Реактиви. Підготовка до аналізу. Проведення аналізу. Оброблення результатів. Точність методу

ДСТУ 4115-2002 Ґрунти. Визначення рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Чирикова

Стандарт
 • формат doc
 • размер 19,41 КБ
 • добавлен 18 сентября 2014 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2002, - 12с. Зміст Галузь використання Нормативні посилання Принцип методу Відбір проб Апаратура і посуд Реактиви Підготовка до аналізу Проведення аналізу Оброблення результатів Точність методу

ДСТУ 4233: 2003 Зернові культури. Визначання об'ємної щільності, так званої маси на гектолітр (Контрольний метод) (ІSО 7971: 1986, MOD)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 183.54 КБ
 • добавлен 19 сентября 2012 г.
Зернові культури. Визначання об'ємної щільності, так званої «маси на гектолітр» (Контрольний метод) (ІSО 7971:1986, MOD): ДСТУ 4233:2003. — [Чинний від 2005-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — 10 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт описує контрольний метод визначання об'ємної щільності, або щільності насипу, так званої «маси на гектолітр», для зернових культур. Національне примітка Цей стандарт застосовують під час ек...

ДСТУ 4287: 2004 Якість ґрунту. Відбирання проб

Стандарт
 • формат doc
 • размер 37,06 КБ
 • добавлен 10 сентября 2014 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2005, - 9с. Зміст Сфера застосування Терміни та визначення понять Загальні вимоги Устаткування і матеріали Відбирання проб

ДСТУ 4288: 2004 Якість ґрунту. Паспорт ґрунтів

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 167,83 КБ
 • добавлен 06 октября 2012 г.
Якість ґрунту. Паспорт ґрунтів: ДСТУ 4288:2004. — [Чинний від 2005-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2004. — 12 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт установлює вимоги до складання паспорта ґрунту окремого ґрунтового виділу, визначає основні показники його родючості для контролювання за станом ґрунтів, охорони від деградації, підвищення їх родючості та раціонального використовування. Стандарт поширюється на всі ґрунти.

ДСТУ 4289: 2004 Якість ґрунту. Методи визначання органічної речовини

Стандарт
 • формат doc
 • размер 138,61 КБ
 • добавлен 02 сентября 2014 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2005, - 18с. Зміст Сфера застосування Нормативні посилання Принципи методів Відбирання проб Устаткування і посуд Реактиви Готування до аналізування Аналізування Обробляння результатів Точність методу Додаток А Визначання коефіцієнтів перераховування органічного вуглецю на загальну масу органічної речовини (гумусу) ґрунту

ДСТУ 4290: 2004 Якість ґрунту. Методи визначання валового фосфору і валового калію в модифікації ННЦ ІГА ім. О.Н. Соколовського

Стандарт
 • формат doc
 • размер 32,32 КБ
 • добавлен 16 августа 2014 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2005, - 21с. Зміст Сфера застосування Нормативні посилання Принцип методу Відбирання проб Устаткування і посуд Реактиви Готування до аналізування Аналізування Обробка результатів Точність методу Додаток А Бібліографія

ДСТУ 4293: 2004 Кролі для забою. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 191,74 КБ
 • добавлен 18 октября 2012 г.
Кролі для забою. Технічні умови: ДСТУ 4293:2004. — [Чинний від 2005-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2004. — 8 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на кролів різних порід і вікових груп, заготовлених і призначених для забою, і встановлює вимоги до них. Вимоги щодо безпечності продукції викладено в розділах 3, 4, 5.

ДСТУ 4294: 2004 Шкурки кролів невичинені. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 251,51 КБ
 • добавлен 06 октября 2012 г.
Шкурки кролів невичинені. Технічні умови: ДСТУ 4294:2004. — [Чинний від 2005-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2004. — 11 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на шкурки кролів невичинені і встановлює вимоги до невичинених шкурок кролів різних порід і вікових груп, які виробляють сільськогосподарські підприємства різних форм власності і видів діяльності. Стандарт не поширюється на шкурки кроленят з первинним воло...

ДСТУ 4305: 2004 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Метод визначання вмісту каротину

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 244,65 КБ
 • добавлен 29 октября 2012 г.
Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Метод визначання вмісту каротину: ДСТУ 4305:2004. — [Чинний від 2005-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2004. — 10 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на каротиновмісні фрукти, овочі, ягоди, а також на фруктові й овочеві консервовані продукти і установлює метод визначання вмісту каротину.

ДСТУ 4343: 2004 Йогурти. Загальні технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 237,64 КБ
 • добавлен 04 сентября 2013 г.
Прийнято та надано чинності 20 вересня 2004 р. № 203 - 11 с. Цей стандарт поширюється на йогурти, які виробляють сквашуванням нормалізова- ного пастеризованого коров’ячого молока спеціальними заквасками із застосуванням або без застосування харчових добавок або наповнювачів. Йогурти застосовують для безпосереднього вживання в їжу. Ключові слова: йогурти, біойогурти, біфідойогурти, класифікація, характеристики, па- кування, маркування, методи конт...

ДСТУ 4362: 2004 Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 53,97 КБ
 • добавлен 08 февраля 2014 г.
Київ. Держспоживстандарт. 2005, - 36с. Зміст Сфера застосування Нормативні посилання Терміни та визначення понять Загальні положення Показники родючості ґрунтів Додаток А Оптимальні параметри показників родючості ґрунтів Додаток Б Групування ґрунтів за властивостями Додаток В Бібліографія

ДСТУ 4373: 2005 Фрукти, овочі та продукти їх переробляння. Методи визначання вмісту поліфенолів

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 174,21 КБ
 • добавлен 08 августа 2015 г.
Фрукти, овочі та продукти їх переробляння. Методи визначання вмісту поліфенолів: ДСТУ 4373:2005. [Чинний від 2005-02-28]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 6 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт установлює методи визначання вмісту поліфенолів (суми фенольних сполук) в їстівній частині фруктів, овочів, а також продуктах їх переробляння. Методика кількісного визначання суми поліфенолів ґрунтується на спектрофотометричному...

ДСТУ 4375: 2005 Якість ґрунту. Метод визначання калій-буферності ґрунту

Стандарт
 • формат doc
 • размер 77,75 КБ
 • добавлен 14 августа 2014 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2006, - 22с. Зміст Сфера застосування Нормативні посилання Терміни та визначення понять Загальні положення Вимоги до кваліфікації персоналу Відбір зразків Апаратура та посуд Реактиви Підготовка до аналізу Готування маточних розчинів для суспензії Підготовка полум’яного фотометра до вимірювань Проведення аналізу Визначення вмісту гігроскопічної вологи в ґрунті Визначення вмісту калію в фільтратах суспензій Опрацюв...

ДСТУ 4376: 2005 Якість ґрунту. Оцінювання придатності земель (ґрунтів) для вирощування пивоварного ячменю

Стандарт
 • формат doc
 • размер 22,32 КБ
 • добавлен 01 февраля 2014 г.
Київ. Держспоживстандарт. 2006, - 7с. Зміст Сфера застосування Нормативні посилання Порядок оцінювання придатності земель (ґрунтів) для вирощування пивоварного ячменю Характеристика місцерозташованості ґрунту Основні критерії (параметри родючості) оцінювання придатності земель (ґрунтів) для вирощування пивоварного ячменю Додаток А Форма сертифіката відповідності Додаток Б Бібліографія

ДСТУ 4378: 2005 Риба океанічного промислу заморожена. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 226,71 КБ
 • добавлен 04 сентября 2013 г.
Прийнято та надано чинності 28 лютого 2005 р. № 54а. 14 с. Цей стандарт поширюється на рибу заморожену океанічного промислу усіх родин та видів, яку виловлюють в океанах і прилеглих до них морях і затоках. Ключові слова: риба океанічного промислу заморожена, визначання, технічні вимоги, правила приймання, методи контролювання, транспортування і зберігання, гарантії виробника.

ДСТУ 4395: 2005 Сири м'які. Загальні технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 174,67 КБ
 • добавлен 13 сентября 2013 г.
Прийнято та надано чинності 28 квітня 2005 № 101- 9 с. Цей стандарт поширюється на сири м’які, що їх виготовляють із па- стеризованого коров’ячого молока, зсіданням під дією молокозсідальних ферментів і закваски (заквашу-вального препарату) та подальшим обробленням. Ключові слова: гарантії виробника, загальні технічні вимоги, зберігання, класифікація, маркування, методи контролювання, пакування, сировина, сири м’які, транспортування.

ДСТУ 4404: 2005 Молоко згущене стерелізоване в банках. Загальні технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 160,94 КБ
 • добавлен 27 сентября 2013 г.
Прийнято та надано чинності 30 травня 2005 р. № 133 - 12 с. Цей стандарт поширюється на згущене стерилізоване молоко, яке виробляють згущу- ванням незбираного пастеризованого коров’ячого молока або суміші молока незбираного, зне- жиреного та вершків з наступною стерилізацією в банках. Ключові слова: молочні консерви, молоко згущене стерилізоване, органолептичні, фізи- ко-хімічні показники, промислова стерильність, паковання, марковання, методи ко...

ДСТУ 4405: 2005 Якість ґрунту. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за методом Кірсанова в модифікації ННЦ ІГА

Стандарт
 • формат doc
 • размер 29,63 КБ
 • добавлен 18 августа 2014 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2006, - 18с. Зміст Сфера застосування Нормативні посилання Загальні положення Апаратура та посуд Реактиви Вимоги щодо безпеки Відбирання проб Готування до аналізування Готування екстрагувального розчину -розчину соляної кислоти концентрації с (НСl) = 0,2 моль/дм3 Готування змішаного молібдено-сурм’яного забарвлювального розчину Готування вихідного розчину п’ятиоксиду фосфору масової концентрації с (Р2О5) = 1 г/д...

ДСТУ 4415: 2005 Риби азовського, чорного морів та внутрішніх водоймищ України. Номенклатура біологічна і товарна

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 179,28 КБ
 • добавлен 01 октября 2012 г.
Риби Азовського, Чорного морів та внутрішніх водоймищ України. Номенклатура біологічна і товарна: ДСТУ 4415:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — 14 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт установлює біологічну та товарну номенклатуру промислових видів риб Азовського, Чорного морів та внутрішніх водоймищ України, а також риб, вирощених у рибницьких господарствах. Положення цього стандарту застосовую...

ДСТУ 4416: 2005 Риби океанів і прибережних морів. Номенклатура біологічна і товарна

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 495,89 КБ
 • добавлен 26 сентября 2012 г.
Риби океанів і прибережних морів. Номенклатура біологічна і товарна: ДСТУ 4416:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2005. — 54 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт установлює біологічну та товарну номенклатуру промислових видів риб океанівта прибережних морів. Положення цього стандарту застосовують усі суб’єкти стандартизації, виконуючи роботи зі стандартизації у сфері рибного господарства. Стандарт зас...

ДСТУ 4417: 2005 Кефір. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 171,65 КБ
 • добавлен 04 октября 2013 г.
Прийнято та надано чинності 30 травня 2005 №133 - 10 с. Стандарт поширюється на кефір — кисломолочний продукт, який виробляють сква- шуванням молока симбіотичною закваскою на кефірних грибках або концентратом грибкової кефірної закваски. Ключові слова: зберігання, кефір, консистенція, маркування, методи контролювання, паку- вання, показники, транспортування, характеристики, якість.

ДСТУ 4456: 2005 Якість ґрунту. Метод визначання кислотно-основної буферності ґрунту

Стандарт
 • формат doc
 • размер 83,49 КБ
 • добавлен 11 августа 2014 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2006, - 28с. Зміст Сфера застосування Нормативні посилання Терміни та визначення Метод Вимоги до кваліфікації персоналу Відбір зразків Апаратура та посуд Реактиви Підготовка до аналізу Готування маточних розчинів для суспензії Підготовка до потенціометричного визначення рН Проведення аналізу Опрацювання результатів аналізу Побудова графіка Визначення показників рН-буферності Оформлення протоколу аналізу Додаток А...

ДСТУ 4478: 2005 Продукти перероблення барди зернової післяспиртової. Загальні технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 147,24 КБ
 • добавлен 13 сентября 2012 г.
Продукти перероблення барди зернової післяспиртової. Загальні технічні умови: ДСТУ 4478:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — 13 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на продукти перероблення барди зернової нативної — вологий концентрат зернової барди, збагачувач кормовий сухий, барду зернову суху, фугат зернової барди упарений (далі за текстом — продукти перероблення барди), що їх вик...

ДСТУ 4506: 2005 Картопля продовольча. Технологія вирощування. Основні положення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 245,75 КБ
 • добавлен 12 сентября 2012 г.
Картопля продовольча. Технологія вирощування. Основні положення: ДСТУ 4506:2005. — [Чинний від 2006-10-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2005. — 19 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на технологію вирощування продовольчої картоплі, яку заготовляють і поставляють для споживання у свіжому вигляді, а також для переробляння на продукти харчування.

ДСТУ 4511: 2006 Льон-довгунець. Терміни та визначення понять

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 315,16 КБ
 • добавлен 30 сентября 2012 г.
Льон-довгунець. Терміни та визначення понять: ДСТУ 4511:2005. — [Чинний від 2006-09-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — 51 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі льонарства. Стандарт не містить терміни та визначення понять, що стосуються деталей і окремих вузлів сільськоїосподарських машин, а також процесів вторинною переробляння лляно сировини. Терміни, установлені цим станд...

ДСТУ 4522: 2006 Жито. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 513.49 КБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
К.: Держспоживстандарт, 2006. – 11 с. Цей стандарт поширюється на зерно жита, призначене для використовування на продовольчі та кормові потреби і для експортування. Показники, характеристики та норми якості жита за класами подано у таблиці 1; обов'язкові вимоги до зерна жита, що гарантують безпеку життя і здоров'я людини, тварин та довкілля – у 4.1, 4.3 (стан, запах, колір зерна, зараженість шкідниками, вологість), у 5.1 (токсичні елементи, мікот...

ДСТУ 4523: 2006 Горох. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 190,80 КБ
 • добавлен 27 августа 2011 г.
Цей стандарт поширюється на зерно гороху, призначене для використовування на продовольчі та непродовольчі потреби і для експортування.

ДСТУ 4524: 2006 Гречка. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 324.76 КБ
 • добавлен 12 октября 2011 г.
К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 8 с. Прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України від 28 лютого 2006 р. № 54. Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 19092-92). Цей стандарт поширюється на зерно гречки, призначене для використовування на продовольчі потреби і для експортування. Обов'язкові вимоги до зерна гречки, що гарантують безпеку життя і здоров'я людини, тварин та довкілля, викладені у 4.1, 4.3, 4.5, 4.6 (ста...

ДСТУ 4525: 2006 Кукурудза. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 561.05 КБ
 • добавлен 14 октября 2011 г.
К.: Держспоживстандарт, 2006. – 10 с. Прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України від 28 лютого 2006 р. № 54. Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 13634-90). Цей стандарт поширюється на кукурудзу в зерні і качанах, призначену для використовування на продовольчі та непродовольчі потреби і для експортування. Розподіляння кукурудзи на типи подано у таблиці 1; показники, характеристики та норми якості кукурудзи – у таблиц...

ДСТУ 4526: 2006 Концентрат фосфатидний ріпаковий. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 171,57 КБ
 • добавлен 15 сентября 2012 г.
Концентрат фосфатидний ріпаковий. Технічні умови: ДСТУ 4526:2006. — [Чинний від 2007-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — 14 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на концентрат фосфатидний ріпаковий (далі за текстом — концентрат), який виділяють з олії ріпакової. Залежно від якісних показників концентрат застосовують як добавку в годівлі сільськогосподарських тварин, а також для технічних цілей. Вимоги щодо б...

ДСТУ 4535: 2006 Фуз олійний. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 161,11 КБ
 • добавлен 29 сентября 2012 г.
Фуз олійний. Технічні умови: ДСТУ 4535:2006. — [Чинний від 2008-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — 14 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на фуз олійний (далі за текстом «фуз») — побічний продукт, осад, що утворюється під час зберігання у баках світлих сирих олій. Фуз олійний використовують для технічних цілей, а також у годівлі сільськогосподарських тварин. Вимоги щодо безпечності продукції викладено у р...

ДСТУ 4609: 2006 Сировина пір’яно-пухова. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 194,69 КБ
 • добавлен 28 сентября 2012 г.
Сировина пір’яно-пухова. Технічні умови: ДСТУ 4609:2006. — [Чинний від 2007-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на сировину пір’яно-пухову (надалі — сировину), яка визнана ветеринарно-санітарним контролюванням придатною до використання для виробів легкої промисловості (подушки, ковдри, одяг тощо) і призначена для реалізації в Україні, а також на експорт. Цей стан...

ДСТУ 4637: 2006 Зелень консервована. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 142,02 КБ
 • добавлен 12 сентября 2012 г.
Зелень консервована. Технічні умови: ДСТУ 4637:2006. Технічні умови. — [Чинний від 2007-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — 14 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на консерви — зелень консервовану (далі за текстом — консерви), виготовлені зі свіжих молодих листків щавлю, зелені петрушки і кропу, зеленої цибулі, залиті розчином солі, з додаванням чи без харчової кислоти, фасовані в скляну герметичну тару, с...

ДСТУ 4643: 2006 Декстрини. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 197,93 КБ
 • добавлен 02 октября 2012 г.
Декстрини. Технічні умови: ДСТУ 4643:2006. — [Чинний від 2007-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — 16 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на декстрини, які одержують висушуванням і термічним обробленням крохмалю за наявності хімічних реагентів (кислоти, лугу, солі, ферментів) або без них. Декстрини застосовують для технічних цілей: для виготовлення клейових матеріалів; у ливарному виробництві; у паперовій,...

ДСТУ 4644: 2006 Крохмаль. Правила приймання та методи відбирання проб

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 243,22 КБ
 • добавлен 04 октября 2012 г.
Крохмаль. Правила приймання та методи відбирання проб: ДСТУ 4644:2006. — [Чинний від 2007-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — 10 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на крохмаль різних видів та модифікацій і установлює правила його приймання і методи відбирання проб.

ДСТУ 4649-2006. Мед з фітодобавками. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 151,57 КБ
 • добавлен 02 июня 2013 г.
Цей стандарт поширюється на мед натуральний з фітодобавками (далі — мед), отриманий додаванням до натурального меду плодів субтропічних культур, підготовлених відповідним чином (проварених у цукровому сиропі, підсушених). Мед призначений для реалізації через торговельну мережу.

ДСТУ 4662: 2006 Прополіс (бджолиний клей). Технічін умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 195,44 КБ
 • добавлен 01 июля 2012 г.
Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 15 серпня 2006 р. № 242 з 2007–07–01 Зі скасуванням РСТ УССР 1078–86 (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28886–90) Цей стандарт поширюється на прополіс — смолисту речовину з бактерицидними властивостями, яку бджоли збирають з бруньок дерев, перероблюють та використовують як будівельний та дезинфікувальний матеріал. Прополіс використовують для промислового переробляння в харчовій і косм...

ДСТУ 4666: 2006 Молочко маточне бджолине. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 414,02 КБ
 • добавлен 29 июня 2012 г.
Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 15 серпня 2006 р. № 242 Цей стандарт поширюється на маточне молочко бджолине натуральне — секрет верхньоще- лепної та підглоткової залоз робочих бджіл, для якого характерна висока біологічна активність і яке одержують на пасіках, та маточне молочко бджолине ліофілізоване та адсорбоване, отримане з маточного молочка натурального в умовах переробчих підприємств. Призначене для засто...

ДСТУ 4673: 2006 Велика рогата худоба для забою. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 310,68 КБ
 • добавлен 03 августа 2012 г.
Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 15 серпня 2006 р. № 242; згідно з наказом Держспоживстандарту України від 12 грудня 2007 р. № 357 Цей стандарт поширюється на велику рогату худобу, призначену для забою

ДСТУ 4674: 2006 Сіно. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 195,01 КБ
 • добавлен 14 июля 2012 г.
Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 15 серпня 2006 р. № 242 Цей стандарт поширюється на сіно (пресоване та розсипне), яке отримують зневодненням (висушуванням) у природних умовах скошених трав’яних рослин, насамперед сіяних багаторічних та однорічних бобових і злакових трав, а також трав природних кормових угідь, і використовують для безпосереднього згодовування сільськогосподарським тваринам, приготування сінного б...

ДСТУ 4684: 2006 Сінаж. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 613,94 КБ
 • добавлен 18 декабря 2012 г.
Київ: Держспоживстандарт, 2008. - 17 с. Уведено вперше (зі скасування в Україні чинності ГОСТ 23637-90). Зміст Сфера застосування. Нормативні посилання. Терміни та визначення понять. Класифікація. Технічні вимоги. Вимоги безпеки. Вимоги охорони довкілля. Маркування. Пакування. Методи контролювання. Правила приймання. Правила зберігання та транспортування. Гарантії виробника. Додатки.

ДСТУ 4694: 2006 Соняшник. Олійна сировина. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 427.26 КБ
 • добавлен 07 октября 2011 г.
Київ: Держстандарт України, 2007. - 12 с. ЗМІСТ 1. Сфера застосування 2. Нормативні посилання 3. Терміни та визначення понять 4. Класифікація 5. Технічні вимоги 6. Вимоги щодо безпеки 7. Вимоги щодо охорони довкілля 8. Маркування 9. Пакування 10. Правила приймання 11. Методи контролювання 12. Правила транспортування та зберігання 13. Гарантії постачальника Додаток А Коди Державного класифікатора продукції і послуг (ДКПП) згідно з ДК 016 Додаток Б...

ДСТУ 4724: 2007 Якість ґрунту. Визначання фосфат-буферності ґрунту

Стандарт
 • формат doc
 • размер 265,43 КБ
 • добавлен 04 сентября 2014 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2006, - 24с. Зміст Сфера застосування Нормативні посилання Терміни та визначення понять Суть методу Устаткування та матеріали Реактиви Вимоги безпеки Вимоги до кваліфікації оператора Відбирання проб Підготовка до аналізування Готування ґрунту до аналізу Готування розчинів Визначення вмісту гігроскопічної вологи в ґрунті Підготовка фотоколориметра до вимірювань Визначення оптичної густини калібрувальних розчинів...

ДСТУ 4725: 2007 Якість ґрунту. Визначання активності іонів калію, амонію, нітрату і хлору потенціометричним методом

Стандарт
 • формат doc
 • размер 99,48 КБ
 • добавлен 12 сентября 2014 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2007, - 38с. Зміст Вступ Сфера застосування Нормативні посилання Терміни та визначення понять Загальні положення Устаткування та матеріали Устаткування Матеріали Реактиви Вимоги безпеки і вимоги до кваліфікації операторів Відбирання проб Готування до аналізу Порядок готування до аналізу Встановлення електродної функції Визначення необхідної кількості повторностей для вимірювання in situ Проведення...

ДСТУ 4726: 2007 Якість ґрунту. Визначання загального азоту в модифікації ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовського

Стандарт
 • формат doc
 • размер 37,60 КБ
 • добавлен 25 августа 2014 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2005, - 19с. Зміст Сфера застосування Нормативні посилання Суть методів Устатковання і посуд Реактиви Вимогибезпеки Відбирання проб Готування до аналізування Аналізування Обробляння результтів Точність методу

ДСТУ 4727: 2007 Якість ґрунту. Визначання рухомих сполук фосфору за методом Карпінського - Зам’ятіної в модифікації ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовського

Стандарт
 • формат doc
 • размер 25,65 КБ
 • добавлен 06 сентября 2014 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2005, - 13с. Зміст Сфера застосування Нормативні посилання Суть методу Устатковання і посуд Реактиви Вимоги безпеки Відбирання проб Готування до аналізування Аналізування Обробляння результатів Точність методу Додаток А. Індекси забезпеченості

ДСТУ 4729: 2007 Якість ґрунту. Визначання нітратного і амонійного азоту в модифікації ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовського

Стандарт
 • формат doc
 • размер 37,56 КБ
 • добавлен 20 сентября 2014 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2006, - 18с. Зміст Сфера застосування. Нормативні посилання. Суть методів. Устатковання та поcуд. Реактиви. Вимоги безпеки. Відбирання проб. Готування до аналізування Аналізування. Обробляння результатів. Точність методу.

ДСТУ 4730: 2007 Якість ґрунту. Визначання гранулометричного складу методом піпетки в модифікації Н.А.Качинського

Стандарт
 • формат doc
 • размер 78,75 КБ
 • добавлен 10 сентября 2014 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2005. 24с. Зміст Сфера застосування. Нормативні посилання. Суть методу. Апаратура, посуд та матеріали. Апаратура Посуд. Матеріали Реактиви. Умови аналізування. Відбирання проб Готування до аналізування. Готування ґрунту. Готування чашок фарфорових та фільтрів . Аналізування. Допоміжні аналізування. Основні аналізування. Опрацювання результатів. Визначання маси фракцій гранулометричних елементів . Визначання вміст...

ДСТУ 4731: 2007 Якість ґрунту. Методи визначання водорозчинної органічної речовини

Стандарт
 • формат doc
 • размер 77,90 КБ
 • добавлен 12 сентября 2014 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2006, - 15с. Зміст Сфера застосування Нормативні посилання Суть методів Апаратура, устатковання та посуд Реактиви Вимоги безпеки Відбирання проб Готування до аналізування Готування зразків ґрунту Готування розчинів Готування калібрувальних розчинів Готування спектрофотомера чи фотоелектроколориметра Побудова калібрувального графіка Аналізування Вилучання водорозчинної органічної речовини з ґрунту О...

ДСТУ 4732: 2007 Якість ґрунту. Методи визначання доступної (лабільної) органічної речовини

Стандарт
 • формат doc
 • размер 84,08 КБ
 • добавлен 19 сентября 2014 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2006, - 17с. Зміст Сфера застосування Нормативні посилання Суть методів Апаратура, устатковання та посуд Реактиви Вимоги безпеки Відбирання проб Готування до аналізування Готування зразків ґрунту Готування розчинів Готування калібрувльних розчинів Готування спектрофотометра чи фотоелектроколориметра Побудова калібрувального графіка Аналізування Вилучання доступної (лабільної) органічної речовини ґру...

ДСТУ 4744: 2007 Якість ґрунту. Визначвння структурно-агрегатного складу ситовим методом у модифікації Н.І. Саввінова

Стандарт
 • формат doc
 • размер 90,45 КБ
 • добавлен 01 февраля 2015 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2005, - 15с. Зміст. Сфера застосування. Нормативні посилання. Суть методу. Апаратура, посуд та матеріали. Умови аналізування. Відбирання проб ґрунту. Готування до аналізування. Висушування проб ґрунту. Готування середнього зразка ґрунту № 1. Готування набору сит. Аналізування. Розділення середнього зразка ґрунту №1 у сухому стані на фракції макроагрегатів. Готування середнього зразка №2. Розділення середнього зра...

ДСТУ 4745: 2007 Якість ґрунту. Визначання щільності твердої фази пікнометричним методом

Стандарт
 • формат doc
 • размер 35,33 КБ
 • добавлен 20 февраля 2015 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2005, - 19 с. Зміст. Сфера застосування. Нормативні посилання. Суть методу. Апаратура, посуд та матеріали. Реактиви. Умови аналізування. Відбирання проб. Готування до аналізування. Готування середнього зразка ґрунту. Готування дистильованої води. Визначання місткості пікнометра. Визначання вмісту гігроскопічної вологи у ґрунті. Аналізування. Визначання щільності твердої фази незасолених ґрунтів. Визначання щільно...

ДСТУ 4756: 2007 Захист рослин. Терміни та визначення понять

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 575,08 КБ
 • добавлен 16 марта 2013 г.
- Київ: Держстандарт України, 2008. - 38 с. Сфера застосування Нормативні посилання Загальні пояснення Загальні поняття Територіальна поширеність шкідливих організмів, їх заселеність і ураження ними рослин Чисельність шкідливих організмів Заподіяння шкоди шкідливими організмами та показники шкідливості Стійкість і сприйнятливість рослин до шкідливих організмів Хімічний захист рослин Токсична дія пестицидів Оцінювання токсичної дії та ефективності...

ДСТУ 4762: 2007 Тритикале. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 186,07 КБ
 • добавлен 07 июля 2012 г.
Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 квітня 2007 р. № 95 з 2007–08–01 Цей стандарт поширюється на зерно тритикале, призначене для використовування на продовольчі, кормові, технічні та непродовольчі потреби і для експортування.

ДСТУ 4770.1: 2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук марганцю в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4, 8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

Стандарт
 • формат doc
 • размер 30,24 КБ
 • добавлен 21 августа 2014 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2005, - 24с. Зміст Вступ Сфера застосування Нормативні посилання Суть методу Апаратура та посуд Реактиви. Відбирання проб. Умови виконання вимірювань Готування до аналізування Готування ґрунту Готування розчинів Підготовка атомно-абсорбційного спектрофотометра до вимірювань Побудова калібрувального графіка Аналізування Готування витяжки з ґрунту Вимірювання абсорбції ґрунтових витяжок Опрацювання результатів Точ...

ДСТУ 4770.2: 2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук цинку в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4, 8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

Стандарт
 • формат doc
 • размер 30,13 КБ
 • добавлен 28 августа 2014 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2005, - 24с. Зміст Вступ Сфера застосування Нормативні посилання Суть методу Апаратура та посуд Реактиви. Відбирання проб. Умови виконання вимірювань Готування до аналізування Готування ґрунту Готування розчинів Підготовка атомно-абсорбційного спектрофотометра до вимірювань Побудова калібрувального графіка Аналізування Готування витяжки з ґрунту Вимірювання абсорбції ґрунтових витяжок Опрацювання результатів Точ...

ДСТУ 4770.3: 2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук кадмію в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4, 8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

Стандарт
 • формат doc
 • размер 30,11 КБ
 • добавлен 24 августа 2014 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2005, - 24с. Зміст Вступ Сфера застосування Нормативні посилання Суть методу Апаратура та посуд Реактиви. Відбирання проб. Умови виконання вимірювань Готування до аналізування Готування ґрунту Готування розчинів Підготовка атомно-абсорбційного спектрофотометра до вимірювань Побудова калібрувального графіка Аналізування Готування витяжки з ґрунту Вимірювання абсорбції ґрунтових витяжок Опрацювання результатів Точ...

ДСТУ 4770.4: 2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук заліза в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4, 8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

Стандарт
 • формат doc
 • размер 30,62 КБ
 • добавлен 12 августа 2014 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2005, - 24с. Зміст Вступ Сфера застосування Нормативні посилання Суть методу Апаратура та посуд Реактиви. Відбирання проб. Умови виконання вимірювань Готування до аналізування Готування ґрунту Готування розчинів Підготовка атомно-абсорбційного спектрофотометра до вимірювань Побудова калібрувального графіка Аналізування Готування витяжки з ґрунту Вимірювання абсорбції ґрунтових витяжок Опрацювання результатів Точ...

ДСТУ 4770.5: 2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук кобальту в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4, 8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

Стандарт
 • формат doc
 • размер 31,33 КБ
 • добавлен 15 августа 2014 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2005, - 24с. Зміст Вступ Сфера застосування Нормативні посилання Суть методу Апаратура та посуд Реактиви. Відбирання проб. Умови виконання вимірювань Готування до аналізування Готування ґрунту Готування розчинів Підготовка атомно-абсорбційного спектрофотометра до вимірювань Побудова калібрувального графіка Аналізування Готування витяжки з ґрунту Вимірювання абсорбції ґрунтових витяжок Опрацювання результатів Точ...

ДСТУ 4770.6: 2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук міді в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4, 8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

Стандарт
 • формат doc
 • размер 30,78 КБ
 • добавлен 30 августа 2014 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2005, - 24с. Зміст Вступ Сфера застосування Нормативні посилання Суть методу Апаратура та посуд Реактиви. Відбирання проб. Умови виконання вимірювань Готування до аналізування Готування ґрунту Готування розчинів Підготовка атомно-абсорбційного спектрофотометра до вимірювань Побудова калібрувального графіка Аналізування Готування витяжки з ґрунту Вимірювання абсорбції ґрунтових витяжок Опрацювання результатів Точ...

ДСТУ 4770.7: 2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук нікелю в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4, 8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

Стандарт
 • формат doc
 • размер 30,60 КБ
 • добавлен 18 августа 2014 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2005, - 24с. Зміст Вступ Сфера застосування Нормативні посилання Суть методу Апаратура та посуд Реактиви. Відбирання проб. Умови виконання вимірювань Готування до аналізування Готування ґрунту Готування розчинів Підготовка атомно-абсорбційного спектрофотометра до вимірювань Побудова калібрувального графіка Аналізування Готування витяжки з ґрунту Вимірювання абсорбції ґрунтових витяжок Опрацювання результатів Точ...

ДСТУ 4770.8: 2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук хрому в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4, 8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

Стандарт
 • формат doc
 • размер 30,65 КБ
 • добавлен 14 августа 2014 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2005, - 23с. Зміст Вступ Сфера застосування Нормативні посилання Суть методу Апаратура та посуд Реактиви. Відбирання проб. Умови виконання вимірювань Готування до аналізування Готування ґрунту Готування розчинів Підготовка атомно-абсорбційного спектрофотометра до вимірювань Побудова калібрувального графіка Аналізування Готування витяжки з ґрунту Вимірювання абсорбції ґрунтових витяжок Опрацювання результатів Точ...

ДСТУ 4770.9: 2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук свинцю в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4, 8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

Стандарт
 • формат doc
 • размер 29,92 КБ
 • добавлен 20 сентября 2014 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2005, - 24с. Зміст Вступ Сфера застосування Нормативні посилання Суть методу Апаратура та посуд Реактиви. Відбирання проб. Умови виконання вимірювань Готування до аналізування Готування ґрунту Готування розчинів Підготовка атомно-абсорбційного спектрофотометра до вимірювань Побудова калібрувального графіка Аналізування Готування витяжки з ґрунту Вимірювання абсорбції ґрунтових витяжок Опрацювання результатів Точ...

ДСТУ 4838: 2007 Технологія вирощування сільськогосподарських культур. Терміни та визначення понять

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 148,68 КБ
 • добавлен 18 августа 2013 г.
Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2009 РОЗРОБЛЕНО: Інститут землеробства Української аграрної академії наук. Ключові слова: технолог ія вирощування сі льськогосподарських культур , елементи технології, сі льськогосподарські культури, система удобрення ґрунту , захист рослин. Сфера застосування. Нормативні посилання. Загальне пояснення. Загальні поняття. Технологія вирощування сільськогосподарських культур, їх безпечність і економічна ефективність....

ДСТУ 4884: 2007 Добрива органічні та органо-мінеральні. Терміни та визначення понять

Стандарт
 • формат doc
 • размер 182,16 КБ
 • добавлен 04 сентября 2015 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2007, - 88с. Зміст Сфера застосування Нормативні посилання Загальні пояснення Терміни та визначення понять Загальні поняття Органічні добрива Органо-мінеральні добрива Відходи як сировина для органічних добрив Якість добрив та відходів Додаток А Абетковий покажчик українських термінів Додаток Б Абетковий покажчик німецьких термінів Додаток В Абетковий покажчик англійських термінів Додаток Г Абетковий покажчик фр...

ДСТУ 4913: 2008 Продукти перероблення фруктів та овочів Методи визначення мінеральних домішок

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 319,25 КБ
 • добавлен 31 марта 2013 г.
Видання офіційне: Київ, Держспоживстандарт України 2009 - 11 стор. Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 22 січня 2008 р.№ 18 Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 25555.3-82) Зміст Сфера застосування Нормативні посилання Метод визначання вмісту мінеральних домішок флотацією у воді Суть методу Засоби та допоміжні пристрої Готування до випробовування Випробовування Опрацьовування результатів Контролювання...

ДСТУ 4954: 2008 Продукти перероблення фруктів та овочів. Методи визначання цукрів

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 758,90 КБ
 • добавлен 09 марта 2013 г.
Видання офіційне: Київ, Держспоживстандарт України 2009 - 21 стор Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 26 березня 2008 р. № 101. Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8756.13-87) Цей стандарт поширюється на продукти перероблення фруктів та овочів і встановлює перманганатний та фотоколориметричний методи визначання масової частки редукувальних цукрів, загального цукру і сахарози. Діапазон визначання масової ч...

ДСТУ 4962:2008 Сорго. Технічні умови

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 307,05 КБ
 • добавлен 27 ноября 2015 г.
К. 2010 Держспоживстандарт України. 13 с. Цей стандарт поширюється на зерно сорго, призначене для використовування на продовольчі, кормові та технічні пролбеми і для експортування. Зміст. Сфера застосування Нормативні посилання Терміни та визначення понять Склад основного зерна, зернової та сміттєвої домішок Типи Загальні технічні вимоги Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля. Правила приймання Методи контролювання Транспортування та зберігання...

ДСТУ 4963: 2008 Овес. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,52 МБ
 • добавлен 08 ноября 2013 г.
Київ: Держстандарт України, 2010. - 13 с. Цей стандарт поширюється на зерно вівса, призначене для використовування на продовольчі та кормові потреби і для експортування. Передмова Сфера застосування Нормативні посилання Терміни та визначення понять Типи і підтипи Загальні технічні вимоги Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля Правила приймання Методи контролювання Транспортування і зберігання Гарантії постачальника Додаток А Максимально...

ДСТУ 4964: 2008. Соя. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 236,03 КБ
 • добавлен 05 мая 2013 г.
Цей стандарт поширюється на насіння сої, призначене для використовування на продовольчі, кормові та технічні потреби і для експортування.

ДСТУ 4966:2008. Насіння ріпаку для промислового переробляння. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 229,16 КБ
 • добавлен 09 ноября 2015 г.
Київ: Держстандарт України, 2010. - 12 с. Цей стандарт поширюється на насіння ріпаку, призначене для заготівлі та постачання для промислового переробляння. Сфера застосування Нормативні посилання Терміни та визначення понять Класифікація Технічні вимоги Вимоги щодо безпеки Вимоги щодо охорони довкілля Пакування та маркування Правила приймання Методи контролювання Транспортування і зберігання Гарантії виробника Додаток А Бібліографія

ДСТУ 6057: 2008 Буряки цукрові. Методи визначання шкідливості бурякової нематоди

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 5,18 МБ
 • добавлен 12 ноября 2013 г.
Київ: Держстандарт України, 2008. - 8 с. Сфера застосування Нормативні посилання Терміни та визначення понять, познаки та скорочення Методи визначання шкідливості бурякової нематоди Шкідливість бурякової нематоди Додаток А Форма 1. Зараженість ґрунту буряковою нематодою Форма 2. Ураженість рослин цукрових буряків буряковою нематодою

ДСТУ 6068: 2008 Насіння соняшнику. Сортові та посівні якості. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 300.44 КБ
 • добавлен 12 октября 2011 г.
К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 7 с. (Національний стандарт України). Прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України від 31 грудня 2008 р. № 525 на заміну ДСТУ 2240-93 (в частині сортових та посівних якостей насіння соняшнику). Цей стандарт поширюється на насіння батьківських форм, гібридів і сортів соняшнику в частині показників сортової чистоти (типовості), фізичної чистоти, вмісту насіння інших видів культурних рослин...

ДСТУ 692: 2004 Ожина свіжа. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 187,78 КБ
 • добавлен 19 октября 2012 г.
Ожина свіжа. Технічні умови: ДСТУ 692:2004. — [Чинний від 2005-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — 10 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на ягоди дикорослої та культивованої ожини свіжої (далі за текстом — ягоди), які заготовляють, поставляють, реалізовують для споживання у свіжому вигляді і для промислового переробляння. Код ДКПП зазначено в додатку Б. Обов’язкові вимоги до якості продукції, дотримання я...

ДСТУ 7010: 2010 Суріпиця. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 127,16 КБ
 • добавлен 02 июля 2012 г.
К.: Держспоживстандарт України, 2010. – 12 с. (Національний стандарт України). Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 27 квітня 2009 р. № 169 (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12098–76) Цей стандарт поширюється на насіння суріпиці, призначене для використовування на продо- вольчі й технічні потреби та для експортування.

ДСТУ 7018: 2009 Насіння квітково-декоративних культур. Правила приймання та методи визначення якості

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,74 МБ
 • добавлен 30 мая 2015 г.
К.: Держспоживстандарт України, 2010. – 57 с. (Національний стандарт України). Прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України від 12 травня 2009 р. № 184. Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 24933.0-81, ГОСТ 24933.1-81, ГОСТ 24933.2-81 та ГОСТ 24933.3-81). Цей стандарт поширюється на насіння квітково-декоративних культур, призначене для висівання, I встановлює правила відбирання, формування та приймання проб, методи ана...

ДСТУ 7022-2009. Агрус свіжий. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 160,56 КБ
 • добавлен 28 мая 2013 г.
Цей стандарт поширюється на свіжі плоди аґрусу всіх помологічних сортів (Grossularia reclinata), які заготовляють і реалізують у торговельній мережі та використовують для промислового переробляння.

ДСТУ 7023-2009. Айва свіжа. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 154,40 КБ
 • добавлен 26 июня 2013 г.
Цей стандарт поширюється на свіжі плоди айви всіх помологічних сортів (Cydonia oblonga Mill), які заготовляють (закуповують), відвантажують і реалізують у торговельній мережі для споживання у свіжому вигляді та використовують для промислового переробляння.

ДСТУ 7024-2009. Кизил свіжий. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 165,51 КБ
 • добавлен 01 июня 2013 г.
Цей стандарт поширюється на свіжі плоди кизилу всіх помологічних сортів (Cornus mas L.), які заготовляють та реалізують в торговельній мережі та використовують для промислового перероблення.

ДСТУ проект. Послід птиці. Технології біологічного переробляння. Загальні вимоги

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 545,58 КБ
 • добавлен 01 августа 2012 г.
Київ: Держспоживстандарт України, 2012. — 55 с. Цей стандарт установлює основні параметри технологій біологічного переробляння посліду птиці, що надходить від птахівничих підприємств, підрозділів агропромислових комплексів і фермерських господарств (надалі – послід), для використання у сільському господарстві і одержання біогазу.

Cтандарти органічного сільськогосподарського виробництва та маркування сільськогосподарської продукції і продуктів харчування БІОЛан

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,38 МБ
 • добавлен 14 сентября 2015 г.
Стандарти розроблено робочою групою в складі спеціалістів українсько-швейцарського проекту «ЕкоЛан Україна»: Світлани Горбань, Віктора Діхтярука, Володимира Геновського, Тетяни Герман, Віктора Кухарчука за допомогою консультативної підтримки експертів з інституту органічного землеробства FIBL Швейцарії Беате Хубер, Катрін Портман, Каті Ціглер під загальним керівництвом Голови правління Асоціації «БІОЛан Україна» Василя Пиндуса. 26.09.2006 рок...