Похожие разделы

Галевич О.К., Штогрин І. М. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання

 • формат pdf
 • размер 274.72 КБ
 • добавлен 17 марта 2010 г.
Метод. рекомендації з впровадження, Львів, 2008. – 20 с. Нововведений стандарт відповідає ГОСТові 7.1-2003 і є базовим для складання бібліографічного опису всіх видів документів. Цей стандарт вводиться замість п’яти попередніх стандартів опису нотних, картографічних та образотворчих видань, аудіовізуальних матеріалів, друкованих та електронних видів документів (ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82). Пропоновані рек...

ГОСТ 7.12006 Библиографыческая запись. Библиографическое описание

Стандарт
 • формат doc
 • размер 435 КБ
 • добавлен 06 декабря 2010 г.
ГОСТ 7.1:2006 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления 1. Разработан Российской книжной палатой Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, Российской государственной библиотекой и Российской национальной библиотекой Министерства культуры Российской Федерации, Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации ТК 191 «Научно-технич...

ДСТУ 2098-92 Производство бумаги и картона. Термины и определения

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,24 МБ
 • добавлен 12 мая 2012 г.
Номер ДСТУ 2098-92 Территория действия UA Дата введения 01.07.1993 Наименование русское Производство бумаги и картона. Термины и определения Наименование украинское Виробництво паперу та картону. Терміни та визначення Наименование английское Paper and board production. Terms and definitions Состояние документа чинний Заменяет документ Классификация 01.040.85; 85.020~К00 Код УДК 001.4:676.01.002.006.354 Язык оригинала UK

ДСТУ 29.2-97. пiдручники i навчальнi посiбники

Стандарт
 • формат jpg
 • размер 25.05 МБ
 • добавлен 13 июня 2011 г.
Цей стандарт поширюється на підручники та навчальні посібники для загальноосвітніх шкіл та інших типів навчальних закладів, що випускаються поліграфічними підприємствами, і встановлює загальні технічні вимоги до їх поліграфічного виконання.rn

ДСТУ 29.6-2002. видання для дiтей

Стандарт
 • формат jpg
 • размер 27.17 МБ
 • добавлен 13 июня 2011 г.
Цей стандарт поширюється на дитячих видання, що виготовляються поліграфічними підприємствами, та встановлює загальні технічні вимоги до їх поліграфічного виконання.rn

ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат doc
 • размер 38,28 КБ
 • добавлен 14 октября 2013 г.
Розроблено Національним науково-виробничим об'єднанням «Книжкова палата України». Внесено Міністерством України у справах преси та інформації. Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України № 58 від 23 лютого 1995 р. Чинний від 01.01.96. — К.: Держстандарт України, 1996. — 47 с. Стандарт відповідає міжнародному стандарту ISO 5127/2 в частині видів видань. Цей стандарт поширюється на видавничу продукцію і встановлює терміни та визначенн...

ДСТУ 3018-95 Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат doc
 • размер 36,40 КБ
 • добавлен 19 февраля 2013 г.
Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення. ДСТУ 3018– 95. Видання офіційне. Держстандарт України. Київ., 1995 Розроблено і внесено Українським науково-дослідним інститутом поліграфічної промисловості ім. Т. Шевченка (УНДІПП ім. Т. Шевченка). Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України N 58 від 23 лютого 1995 р. Введено вперше. Розробники: В. Й. Запоточний, канд. техн. наук, Л. М. Тяллева, Н. Й. Куновська, Л.М.Лопушин...

ДСТУ 3814-98. Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг

Стандарт
 • формат doc
 • размер 6,46 КБ
 • добавлен 05 сентября 2013 г.
Видання офіційне. – М.: Держстандарт УкраЇни, 1999. – 16 с. Чинний від 2000-01-01. Стандарт встановлює вимоги щодо структури, складу, розміщення у книзі Міжнародного стандартного номера книги (International Standard Book Number — ISBN). Стандарт призначений для видавців незалежно від їх відомчої підпорядкованості й форм власності, а також для фахівців-книготорговельної, бібліотечної та архівної справи.

ДСТУ 3814-98. Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 97,20 КБ
 • добавлен 01 октября 2013 г.
Видання офіційне. – М.: Держстандарт УкраЇни, 1999. – 16 с. Чинний від 2000-01-01. Стандарт встановлює вимоги щодо структури, складу, розміщення у книзі Міжнародного стандартного номера книги (International Standard Book Number — ISBN). Стандарт призначений для видавців незалежно від їх відомчої підпорядкованості й форм власності, а також для фахівців-книготорговельної, бібліотечної та архівної справи.

ДСТУ 4260: 2003 Тара і паковання спожиткові маркування. Загальні вимоги

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 147,46 КБ
 • добавлен 28 октября 2012 г.
Тара і паковання спожиткові маркування. Загальні вимоги: ДСТУ 4260:2003. — [Чинний від 2004-10-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2003. — 16 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на усі види спожиткових тари і паювання, які призначені для різних видів продукції (харчової (крім хліба, хлібобулочних виробів та молока), хімічної, парфумерно-косметичної, фармацевтичної тощо), виготовлених в Україні, і встановлює вимоги д...

ДСТУ 4387: 2005 Бланки цінних паперів і документів суворого обліку та звітності. Терміни та визначення понять

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 215,14 КБ
 • добавлен 19 августа 2015 г.
Бланки цінних паперів і документів суворого обліку та звітності. Терміни та визначення понять: ДСТУ 4387:2005. - [Чинний від 2005-04-14]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 22 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять стосовно художньо-технічного оформлення та поліграфічного виконання бланків цінних паперів і документів суворого обліку та звітності. Терміни, установлені цим ст...

ДСТУ 4826: 2007. Видання інформаційні. Загальні вимоги

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 136,54 КБ
 • добавлен 12 января 2013 г.
Цей стандарт установлює види інформаційних видань, вимоги до їхньої структури та видав- ничого оформлення структурних елементів. Стандарт призначено організаціям, які випускають інформаційні видання на паперових та інших носіях інформації, незалежно від їхньої відомчої підпорядкованості та організаційно-пра- вової форми господарювання. Цей стандарт є адаптацією міжнародних стандартів ISO 8:1977 Documentation — Presentation of periodicals (Докумен...

ДСТУ 4861:2007. Видання. Вихідні відомості

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 550.56 КБ
 • добавлен 31 октября 2010 г.
Цей стандарт розроблено вперше на заміну чинного в Україні ГОСТ 7.4–86 «Система стандар- тов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Выходные сведения» з метою поповнення національної нормативної бази з видавничої справи, оптимізації та уніфікації положень щодо оформлювання вихідних відомостей у друкованій продукції, забезпечування точності та пов- ноти відомостей для ведення загальноукраїнського банку бібліографічних і статис...

ДСТУ 7152: 2010 Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 10.93 МБ
 • добавлен 20 августа 2012 г.
Цей стандарт поширюється на публікації у наукових, виробничо-практичних журналах, збірниках і встановлює положення щодо форми, місця й послідовності розміщування елементів їхнього видавничого оформлювання.

ДСТУ 7157: 2010 Видання електронні. Основні види та вихідні відомості

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 7,43 МБ
 • добавлен 08 сентября 2012 г.
Цей стандарт установлює основні види електронних видань, склад і розміщування в них вихідних відомостей.

ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 235,38 КБ
 • добавлен 18 августа 2016 г.
Національний стандарт, який вступив у силу 01.07.2016р., встановлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання і розміщування у документах. Дія Стандарту поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія інформації. «Стандарт призначено авторам творів, видавцям, фахівцям редакцій засобів масової інформації, інформаційних центрів тощо».

ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 15,72 МБ
 • добавлен 26 октября 2013 г.
Для уніфікації складання бібліографічного опису на міжнародному рівні, забезпечення можливості обміну результатами каталогізації розроблено новий національний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання", який набув чинності 1 липня 2007 року. Він є базовим для системи стандартів, правил, методичних посібників зі складання бібліографічного опису. Новий стандарт вводиться на заміну...

ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 Библиографическая запись. Библиографическое описание

Стандарт
 • формат doc
 • размер 100,40 КБ
 • добавлен 07 января 2012 г.
Настоящий стандарт устанавливает общие требования и правила составления библиографического описания документа, его части или группы документов: набор областей и элементов библиографического описания, последовательность их расположения, наполнение и способ представления элементов, применение предписанной пунктуации и сокращений. Стандарт распространяется на описание документов, которое составляется библиотеками, органами научно-технической информа...

Стандарт - ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 337.13 КБ
 • добавлен 25 декабря 2011 г.
Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України № 58 від 23 лютого 1995 р. Видання 1995р., Київ 34с. Розділи стандарту містять стандартизовані терміни та визначення видань, які необхідні для упорядкування і розвитку видавничої справи, а також для забезпечення взаємозв'язків суміжних видів діяльності, гармонізації з міжнародними та національними стандартами інших країн.