Стандарт
 • формат pdf
 • размер 337.13 КБ
 • добавлен 25 декабря 2011 г.
Стандарт - ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види
Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України № 58 від 23 лютого 1995 р.
Видання 1995р., Київ 34с.

Розділи стандарту містять стандартизовані терміни та визначення видань, які необхідні для упорядкування і розвитку видавничої справи, а також для забезпечення взаємозв'язків суміжних видів діяльності, гармонізації з міжнародними та національними стандартами інших
країн.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

ГОСТ 7.62-2008. Знаки корректурные для разметки оригиналов и исправления корректурных и пробных оттисков. Общие требования

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 809.98 КБ
 • добавлен 18 марта 2011 г.
Взамен ГОСТ 7.62-90; введ. 01.01.09. - М. : Стандартинформ, 2008. - III, 18 с. : ил. - (Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). - Группа Т62.

Гост 7.89-2005. Межгосударственный стандарт. Оригиналы текстовые авторские издательские. Общие требования

 • формат pdf
 • размер 267.29 КБ
 • добавлен 02 декабря 2009 г.
Стандарт подготовлен Всероссийским институтом научной и технической информации Российской академии наук.

ДСТУ 2737-94 Записування і відтворення інформації. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 3.18 МБ
 • добавлен 20 октября 2010 г.
ЗМІСТ Галузь використання Основні положення Загальні поняття інформації Поняття магнітного записування Поняття механічного записування Поняття оптичного записування Поняття фотографічного записування Поняття звукозаписування та відеозаписування Поняття записування даних Загальні технічні терміни, використані у цьому стандарті Абетковий покажчик українських термінів Абетковий покажчик німецьких термінів Абетковий покажчик англійських тер...

ДСТУ 29.2-97. пiдручники i навчальнi посiбники

Стандарт
 • формат jpg
 • размер 25.05 МБ
 • добавлен 13 июня 2011 г.
Цей стандарт поширюється на підручники та навчальні посібники для загальноосвітніх шкіл та інших типів навчальних закладів, що випускаються поліграфічними підприємствами, і встановлює загальні технічні вимоги до їх поліграфічного виконання.rn

ДСТУ 29.4-2001. обкладинки та палiтурки

Стандарт
 • формат jpg
 • размер 12.47 МБ
 • добавлен 13 июня 2011 г.
Цей стандарт поширюється на обкладинки та палітурки, що випускаються поліграфічними підприємствами, і встановлює їхні типи. Стандарт не поширюється на обкладинки та палітурки факсимільних, експериментальних видань, видань, виготовлених за спеціальними художніми технічним вимогами.rn

ДСТУ 29.6-2002. видання для дiтей

Стандарт
 • формат jpg
 • размер 27.17 МБ
 • добавлен 13 июня 2011 г.
Цей стандарт поширюється на дитячих видання, що виготовляються поліграфічними підприємствами, та встановлює загальні технічні вимоги до їх поліграфічного виконання.rn

ДСТУ 4861:2007. Видання. Вихідні відомості

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 550.56 КБ
 • добавлен 31 октября 2010 г.
Цей стандарт розроблено вперше на заміну чинного в Україні ГОСТ 7.4–86 «Система стандар- тов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Выходные сведения» з метою поповнення національної нормативної бази з видавничої справи, оптимізації та уніфікації положень щодо оформлювання вихідних відомостей у друкованій продукції, забезпечування точності та пов- ноти відомостей для ведення загальноукраїнського банку бібліографічних і статис...

Курсова робота - Дитячі перекладні видання у репертуарі українських видавництв

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 177.5 КБ
 • добавлен 23 января 2011 г.
32 стор. Зміст: Анотація Вступ Сучасний стан галузі дитячого книговидання „Творці літератури для дітей: аналіз їхньої діяльності Видання перекладної літератури в Україні Перекладна література як спосіб заробляння «швидких» грошей Видавнича „експлуатація перекладних творів класичної літератури Мовностилістичні огріхи та логічні хиби у творах видань перекладної літератури Висновки Список використаної літератури

СОУ 22.2-02477019-11: 2008 Видання для дітей. Загальні технічні вимоги

 • формат doc
 • размер 2.48 МБ
 • добавлен 15 мая 2011 г.
СОУ 22.2-02477019-11:2008 поширюється на видання для дітей і встановлює загальні технічні вимоги до шрифтового оформлення та поліграфічного виконання книжкових, журнальних, газетних видань.

Шевченко В.Е. Композиція та архітектоніка друкованого видання

Статья
 • формат pdf
 • размер 208.78 КБ
 • добавлен 26 июня 2011 г.
Шевченко В. Е. Композиція та архітектоніка друкованого видання // Вісник Київського національного університету. Серія: журналістика: Вип .8. – К.: РВЦ Київський університет, 2000. – С. 70-75. Композиція друкованого видання завжди була та залишається однією з най-важливіших практичних та теоретичних проблем. Теорією композиції займа-лися В. Фаворський, А. Сидоров, В. Ляхов. Але висловлювання та думки з дано-го питання досить розрізнені.