Для специалистов / English for Specific Purposes
 • формат djvu
 • размер 6.92 МБ
 • добавлен 16 января 2012 г.
Старикова О.М., Герасименко Г.О., Кисельова С.І., Логвіна А.В. Англійська мова
Підручник. — К.: Вища школа, 1993. — 328 с. — Англ., укр. — ISBN 5-11-003803-1.

Основна мета підручника — прдальше поглиблення теоретичних і практичних знань студентів з англійської мови на матеріалі художніх та наукових (мовознавчих) текстів.

Складається з передмови, дев’яти уроків, ключів до вправ, глосарію синонімів і деяких інших додаткових матеріалів. Кожний з уроків містить текст (уривок з оригінального твору англійською мовою) і систему вправ, покликаних активізувати певний фонетичний, лексичний і граматичний матеріал.

Для студентів IV курсу факультетів романо-германської філології університетів.

Contents
Передмова.
Lesson One. J. Steinbeck. Travels with Charley in Search of America.
Lesson Two. K. Quirk. Etymology and Usage.
Lesson Three. W. S. Maugham. Of Human Bondage.
Lesson Four. G. W. Tuer. Specific Functions of Language.
Lesson Five. A. B. Guthrie, Jr. Fiction — with a Hold on History.
Lesson Six. J. Galsworthy. Conscience.
Lesson Seven. G. Greene. Doctor Fischer of Geneva or The Bomb Party.
Lesson Eight. J. Lawrence, R. Lee. Inherit the Wind.
Lesson Nine. E. M. Hemingway. The Snows of Kilimanjaro.
Keys to Exercises.
Glossary of Synonyms.
Supplementary Part.

Специально для Twirpx.
Смотрите также

Бро Соня, Вітмен Кароліна. Англійська за 30 днів

 • формат mp3, djvu
 • размер 73.01 МБ
 • добавлен 06 июня 2011 г.
Издательство: Методика. Год издания: 2006. Страниц: 288. Язык: украинский, английский. Цей цікавий курс англійської мови не вимагає попередніх знань. По ньому можна вчитися всім бажаючим у будь-якому віці вдома або на курсах. Він ідеальний і для тих, хто хоче освіжити свої знання з англійської мови. На основі реальних ситуацій повсякденного життя і цікавих місць їх дії Ви вивчите в 30 уроках англійську мову, якою розмовляють у Лондоні та Манчесте...

Гринько О.В. Англійська мова, навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 735.76 КБ
 • добавлен 21 марта 2010 г.
Учебник разработан для студентов неязыковых специальностей, которые начинают изучать английский язык с начала или нуждаются в повторении и обобщении знаний о нём, его грамматике, лексике, синтаксисе. Состоит из 30 разделов. Содержит упражнения с контролем правильности их написания. 304 с.

Кларк Б., Кларк К., Василюк І.М. Contemporary English Through Fiction and Fact

 • формат doc
 • размер 339.31 КБ
 • добавлен 15 апреля 2011 г.
Навчальний посібник з практики англійської мови Contemporary English Through Fiction and Fact (Сучасна англійська мова через художні твори та факти) укладений для студентів випускних курсів Інституту іноземної філології з метою формування інтегративних навичок англомовного спілкування (аналітичного та синтетичного читання; аудіювання; анотування) та, головним чином, розвитку комунікативних вмінь на базі художніх творів сучасних американських авто...

Кунатенко Й.Ю. Англійська мова

 • формат doc
 • размер 823.08 КБ
 • добавлен 07 декабря 2009 г.
Кунатенко Й. Ю. Англійська мова: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - 392 с. ISBN 966–574–053–9 Мета посібника — розвиток навичок розуміння й аналізу оригінальних текстів з основних проблем економіки, нагромадження словникового запасу, удосконалення навичок розмовної мови, уміння вести бесіду, брати участь у дискусіях англійською мовою, формувати соціально-комунікативну позицію фахівця в галузі економіки. Посібник складений згідно з вимогами...

Люлька Л.А., Мазуркевич А.А. Англійська мова

 • формат pdf
 • размер 631.21 КБ
 • добавлен 22 февраля 2011 г.
Навчальний посібник для абітурієнтів, слухачів підготовчих курсів та студентів початкового рівня володіння англійською мовою. К. : МАУП, 2005. — 176 с. — Бібліогр.: с. 169-170. ISBN 966-608-493-7 Навчальний посібник містить базовий фонетичний, лексичний та граматичний матеріал з англійської мови, а також систему вправ для розвитку фонетичних, мовних та мовленнєвих умінь і навичок. Структурно матеріал згруповано в 15 уроків, які супроводжуються до...

Маслова Тетяна Борисівна. Англійська мова професійного спрямування

Практикум
 • формат pdf
 • размер 14.45 МБ
 • добавлен 01 июля 2011 г.
Київ, НТУУ "КПІ", 2010. - 88 с. Маслова Тетяна Борисівна. Методичні вказівки до аудиторних занять для студентів 5 курсу факультету електроенерготехніки та автоматики. Section 1 Electrical engineering. Unit 1 Meters. Unit 2 Man and his machines. Unit 3 Charging by induction. Unit 4 Electric current. Unit 5 Thermocouple and photocell. Section 2 Great scientists and inventors. Unit 1 Alfred Nobel (1833-1896). Unit 2 Benjamin Franklin (1706-1790). Un...

Сергєєва Г.Б. Збірник тестів і завдань з дисципліни Іноземна мова (Англійська мова) для організації практичної роботи

 • формат pdf
 • размер 416.53 КБ
 • добавлен 20 декабря 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2010. – 74 с. Для студентів 1 курсу заочної форми навчання. Збірник текстів і завдань рекомендується для проведення практичних занять студентів 1 курсу заочної форми навчання. Головною метою збірника є формування навиків читання і розуміння інформації з англомовних джерел, що відповідає вимогам професійно-орієнтованого навчання іноземній мові. Зміст завдань відповідає вимогам програми учбової дисципліни Іноземна мова, тематика те...

Суворова Т.М., Войтенко С.В. Методические указания для самостоятельной работы студентов (работа с текстами электротехнической направленности)

Практикум
 • формат doc
 • размер 128.73 КБ
 • добавлен 23 сентября 2010 г.
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 2 курсу ЕА з дисципліни «Англійська мова»-Ч. І денна форма навчання. / Укл. Суворова Т. М., Войтенко С. В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 50с. Укладачі: Суворова Т. М., ст. викладач. Войтенко С. В., ст. викладач. Рецензент: Соболь Ю. О., доц., к. ф. н. Експерт кафедри ЕА: Жорняк Л. Б., доц. , к. т. н. Відповідальний за випуск: Суворова Т. М. Затверджено. на засіданні кафедри. Протокол №8 від 15.06.2...

Ємець О.В., Морська Л.М., Школяр Н.В., Шлапак О.О. Англійська мова

 • формат pdf
 • размер 813.98 КБ
 • добавлен 16 ноября 2011 г.
English for First-Year Students: навч. посібник для студентів першого курсу. Вид. 6-те – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 69 с. (англ.). Для студентів, які володіють базовою граматикою та лексикою на рівні середньої школи. Мета видання – розвиток навичок читання, діалогічного та монологічного мовлення, а також повторення і поглиблення знань граматичного матеріалу. Композиційно включає три розділи: Робочий день студента; Моя сім’я; Наш університет, ви...