• формат pdf
 • размер 4.48 МБ
 • добавлен 28 июня 2010 г.
Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики: Навчальний посібник
Суми: ВТД «Університетська книга», 2006.
Наведено визначення, предмет, історію розвитку геоінформатики та їїмісце серед інших наук, розкрито основи технології географічних інформаційних систем (ГІС) - сучасної інформаційної технології роботи з просторово-координованою інформацією, подана характеристика аналітичних можливостей сучасних інструментальних ГІС, а також функціональних і аналітичних можливостей світових лідерів програмного ГІС-забезпечення
Читать онлайн
Смотрите также

Ладичук Д.О., Пічура В.І. Бази геоінформаційних даних

 • формат pdf
 • размер 1.73 МБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
/ За ред. професора В.В. Морозова - Херсон: Вид-во ЩУ, 2007. - 103 с. Навчальний посібник призначений для фахівців і студентів, які займаються створенням бази даних для геоінформаційних систем та систем управління базами даних і є складовою частиною дисциплін спеціалізації "Геоінформаційні системи і технології в управлінні водними і земельними ресурсами"

Лебідь О.М., Камінська М.О., Рябуха І.М., Чеканович В.Г. Словник-посібник для роботи з текстами спеціального призначення (курс Англійська мова для професійного спілкування): Навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 1.77 МБ
 • добавлен 22 ноября 2011 г.
– Херсон, 2007. – 125 с. Словник посібник містить тексти спеціального призначення з термінами та термінологічними одиницями, які є найбільш уживаними в геоінформаційних системах і технологіях. До текстів розроблені комплекси лексичних вправ, що сприяють розвитку навичок професійного спілкування. Для кращого розуміння специфіки текстового матеріалу та полегшення інформаційного пошуку запропоновано короткі післятекстові глосарії, англо-українськ...

Морозов В.В., Лисогоров К.С., Шапоринська Н.М. Геоінформаційні системи в агросфері навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 2.24 МБ
 • добавлен 06 апреля 2010 г.
Херсон - 2007. Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів і викладачів аграрних вищих навчальних закладів, які займаються розробкою і впровадженням ГІС- технологій в науку і практику

Ночвай В. І. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Основи ГІС - технологій

Практикум
 • формат pdf
 • размер 206.5 КБ
 • добавлен 15 марта 2011 г.
Київ:?МАУП,?2008?—?38?c. Методична?розробка?містить?пояснювальну?записку,?розгорнутий?тематичний?план?дисципліни,?приклади?використання? ГІС-застосувань, Короткі? теоретичні? відомості,?теми?для?самостійного?вивчення,?питання?для?самоконтролю,?вправи та методичні вказівки?самостійної? роботи? в? ArcView?,?список?рекомендованої?літератури.

Іщук О.О., Коржнев М.М., Кошляков О. Є. Посторовий аналіз і моделювання в ГІС

 • формат pdf
 • размер 19.11 МБ
 • добавлен 15 декабря 2011 г.
Навчальний посібник / За ред. акад. Д.М.Гродзинського. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2003. - 200 с. Викладено основи просторового аналізу й моделювання за допомогою географічних інформаційних систем (ГІС) і наведено приклади їх практичного застосування при вивченні природних ресурсів та прогнозі розвитку надзвичайних екологічних ситуацій в Україні.