Информатика и вычислительная техника
Практикум
 • формат pdf
 • размер 206.5 КБ
 • добавлен 15 марта 2011 г.
Ночвай В. І. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Основи ГІС - технологій
Київ:?МАУП,?2008?—?38?c.
Методична?розробка?містить?пояснювальну?записку,?розгорнутий?тематичний?план?дисципліни,?приклади?використання?
ГІС-застосувань, Короткі? теоретичні? відомості,?теми?для?самостійного?вивчення,?питання?для?самоконтролю,?вправи та методичні вказівки?самостійної? роботи? в? ArcView?,?список?рекомендованої?літератури.
Читать онлайн
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. ArcReview
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Информационные технологии в горно-геологической отрасли
 4. Геоинформационные системы в геологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 4. Геостатистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Лесное дело и деревообработка
 3. Информационные технологии в лесном деле
 4. Геоинформационные системы в лесном деле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Математика
 3. Теория вероятностей и математическая статистика
 4. Математическая статистика
 5. Прикладная математическая статистика
 6. Пространственная статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Дистанционное зондирование Земли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Картография
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. ИнтерКарто/ИнтерГИС
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Информационные технологии в экологии
 4. Геоинформационные системы в экологии
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArcGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. MapInfo
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Micromine
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. QGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Reporter
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Геоматика
Смотрите также

Греков Л.Д. Красовський Г.Я. Космічний моніторинг забруднення земель техногенним пилом

 • формат pdf
 • размер 45.2 МБ
 • добавлен 11 января 2012 г.
Монографія К.: Наук, думка. 2007. — 123 с. УДК 528.8+632.15+332.37:334.012.12 ISBN 978-966-00-0621-7 Розроблено технологію синтезу картографічних моделей забруднення земель техногенним пилом зосереджених і просторово-розподілених джерел викидів в атмосферу, реалізація якої припускає наявність таких інформаційних ресурсів: космічні знімки середньої і високої просторової роздільної здатності (супутники SPOT, LANDSAT, МЕТЕОР-ЗМ та ін.); параметр...

Красовський Г.Я. Петросов В.А. Інформаційні технології космічного моніторингу водних екосистем та прогнозу водоспоживання міст

 • формат pdf
 • размер 77.9 МБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
Київ: Наукова думка, 2003. - 224 с. УДК 626/628:528.574 ISBN 966-00-0166-5 У монографії розглянуто проблеми практичного застосування методів космічного моніторингу водних екосистем, до яких віднесені поверхневі води суходолу, в середовищі геоінформаційних систем. Головна мета таких досліджень - картографічне забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень, пов'язаних з реалізацією функцій питного та технічного водопостачання міст на ре...

Курсовая работа - Автоматизовані земельно-інформаційні системи у землевпорядному виробництві

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 204.5 КБ
 • добавлен 25 октября 2009 г.
Сучасний стан ведення державного земельного кадастру. Технологія зйомочних робіт та використання геоінформаційних технологій у землевпорядному виробництві. Використання сучасної техніки. 36 стр. ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2002 р.

Курсовая работа - ГІС в регіональному управлінні і плануванні

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 94.5 КБ
 • добавлен 20 ноября 2009 г.
Київський інститут землевпорядкування та інформаційних технологій. Курсова робота з дисципліни ГІС в регіональному управлінні і. плануванні на тему: „ГІС в управлінні екологічною ситуацією регіону. Виконав: студент 4-го курсу групи 45-Г. Перевірив: доц. Прокопенко А. Л. Київ – 2008. ГИС в экологии. Радиоактивное состояние Земли. Экологический мониторинг. Базы данных экологических исследований. Екология зеленого покрова и водных обьектов Земли.

Курсовий проект - Геоінформаційне забезпечення проектів землеустрою сільськогосподарського підприємства

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 2.69 МБ
 • добавлен 12 мая 2011 г.
Вступ Геоінформаційні системи Геоінформаційні системи в сільському господарстві Використання супутникових даних в сільському господарстві Побудова агрономічної ГІС ГІС «Панорама-АГРО» АО Агро ГІС Висновок 26 ст.

Ладичук Д.О., Пічура В.І. Бази геоінформаційних даних

 • формат pdf
 • размер 1.73 МБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
/ За ред. професора В.В. Морозова - Херсон: Вид-во ЩУ, 2007. - 103 с. Навчальний посібник призначений для фахівців і студентів, які займаються створенням бази даних для геоінформаційних систем та систем управління базами даних і є складовою частиною дисциплін спеціалізації "Геоінформаційні системи і технології в управлінні водними і земельними ресурсами"

Лебідь О.М., Камінська М.О., Рябуха І.М., Чеканович В.Г. Словник-посібник для роботи з текстами спеціального призначення (курс Англійська мова для професійного спілкування): Навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 1.77 МБ
 • добавлен 22 ноября 2011 г.
– Херсон, 2007. – 125 с. Словник посібник містить тексти спеціального призначення з термінами та термінологічними одиницями, які є найбільш уживаними в геоінформаційних системах і технологіях. До текстів розроблені комплекси лексичних вправ, що сприяють розвитку навичок професійного спілкування. Для кращого розуміння специфіки текстового матеріалу та полегшення інформаційного пошуку запропоновано короткі післятекстові глосарії, англо-українськ...

Морозов В.В., Лисогоров К.С., Шапоринська Н.М. Геоінформаційні системи в агросфері навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 2.24 МБ
 • добавлен 06 апреля 2010 г.
Херсон - 2007. Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів і викладачів аграрних вищих навчальних закладів, які займаються розробкою і впровадженням ГІС- технологій в науку і практику

Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики: Навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 4.48 МБ
 • добавлен 28 июня 2010 г.
Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. Наведено визначення, предмет, історію розвитку геоінформатики та їїмісце серед інших наук, розкрито основи технології географічних інформаційних систем (ГІС) - сучасної інформаційної технології роботи з просторово-координованою інформацією, подана характеристика аналітичних можливостей сучасних інструментальних ГІС, а також функціональних і аналітичних можливостей світових лідерів програмного ГІС-забезпече...

Іщук О.О., Коржнев М.М., Кошляков О. Є. Посторовий аналіз і моделювання в ГІС

 • формат pdf
 • размер 19.11 МБ
 • добавлен 15 декабря 2011 г.
Навчальний посібник / За ред. акад. Д.М.Гродзинського. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2003. - 200 с. Викладено основи просторового аналізу й моделювання за допомогою географічних інформаційних систем (ГІС) і наведено приклади їх практичного застосування при вивченні природних ресурсів та прогнозі розвитку надзвичайних екологічних ситуацій в Україні.