Тевяшев А.Д., Литвин О.Г., Кривошеєва Г.М. т а ін. Вища математика у прикладах та задачах. Ч 3

Тевяшев А.Д., Литвин О.Г., Кривошеєва Г.М. т а ін. Вища математика у прикладах та задачах. Ч 3
 • разное
 • pdf
 • 24.92 МБ
 • добавлен 26.10.2010
Навчальний посібник входить до сери "Математика в технічному університеті" і є третьою частиною збірника "Вища математика у прикладах та задачах", який складається з трьох частин. Посібник відповідає програмі курсу "Вища математика" з розділів "Диференціальні
рівняння", "Ряди". "Функції комплексної змінної" та "Операційне числення". Структура посібника така, що сприяє розвитку і активізації самостійної роботи студентів У кожному параграфі містяться короткі теоретичні відомості, питання для самоперевірки, велика кількість задач з розв'язаннями та задач для самостійного розв'язання, призначених для практичних занять, як аудиторних, так і домашніх. Наведено також індивідуальні розрахункові завдання із зразками їх виконання. Довідковий матеріал 5 вказаних розділів, а також з розділів, присвячених диференціальному та інтегральному численню функцій однієї змінної, та з елементарної математики складає окрему главу. Посібник може бути використаний як довідник, розв'язник та як задачник. Для студентів та викладачів технічних університетів

Смотрите также


Тевяшев А.Д., Литвин О.Г., Кривошеєва Г.М. та ін. Вища математика у прикладах та задачах. Ч 2

Тевяшев А.Д., Литвин О.Г., Кривошеєва Г.М. та ін. Вища математика у прикладах та задачах. Ч 2

 • разное
 • pdf
 • 18.77 МБ
 • добавлен 26.10.2010
Навчальний посібник входить до серії "Математика в технічному університеті" і є другою частиною збірника "Вища матемаї икау прикладах та задачах", який складається з трьох частин. Посібник відповідає програмі курсу "Вища математика" з розділів "Інтегральне числення функцій однієї змінної"', "Диференціальне числення функцій багат...
Тевяшев А.Д., Литвин О.Г. Вища математика у прикладах та задачах. Ч 1

Тевяшев А.Д., Литвин О.Г. Вища математика у прикладах та задачах. Ч 1

 • разное
 • pdf
 • 26.5 МБ
 • добавлен 26.10.2010
Навчальний посібник входить до серії "Математика в технічному університеті" і є першою частиною збірника "Вища математика у прикладах та задачах", який складається з трьох частин. Посібник відповідає програмі курсу "Вища математика" з розділів "Лінійна алгебра і аналітична геометрія" та "Диференціальне числення функцій однієї зм...
Тевяшев А., Литвин О. Высшая математика в примерах и задачах Том 3

Тевяшев А., Литвин О. Высшая математика в примерах и задачах Том 3

 • разное
 • djvu
 • 8.22 МБ
 • добавлен 04.12.2011
Учебник, Харьков: ХНУРЭ, 2002. - 596 стр.
Интегральное вычисление функций одной переменной. Интегральные и дифференциальные вычисления функций множества переменных.
Литвин І.І., Конопчук О.М., Желізняк Г.О. Вища математика

Литвин І.І., Конопчук О.М., Желізняк Г.О. Вища математика

 • разное
 • pdf
 • 3.68 МБ
 • добавлен 02.12.2010
Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури. – 2004. - 368 с.
Посібник містить виклад матеріалу курсу «Вища математика» в обсязі діючої програми для вищих закладів освіти. Достатньо широка система вправ дозволяє використовувати посібник як задачник.
Зміст.
Системи числення.
Наближені обчислення.
...
Тевяшев А.Д., Литвин О.Г. Вища математика. Загальний курс: Збірник задач та вправ

Тевяшев А.Д., Литвин О.Г. Вища математика. Загальний курс: Збірник задач та вправ

 • разное
 • pdf
 • 14.09 МБ
 • добавлен 26.10.2010
Навчальний посібник містить задачі до всіх розділів вищої математики відповідно до програми загального курсу вищої математики для студентів економічних спеціальностей. Наведено необхідний довідковий матеріал, розв'язання типових прикладів, набори задач для практичних занять, а також набори індивідуальних завдань із зразками їх в...
Клепко В.Ю., Голець В.Л. Вища математика в прикладах і задачах

Клепко В.Ю., Голець В.Л. Вища математика в прикладах і задачах

 • разное
 • pdf
 • 3.39 МБ
 • добавлен 02.12.2010
Навчальний посібник. 2-ге видання. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 594 с.
Навчальний посібник містить задачі та приклади до всіх розділів вищої математики відповідно до програми загального курсу вищої математики для студентів економічних спеціальностей. Наведено необхідний довідковий матеріал, розв’язування типових п...
Коноваленков В.С., Заборова Т.М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни Вища математика

Коноваленков В.С., Заборова Т.М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни Вища математика

 • разное
 • doc
 • 11.27 МБ
 • добавлен 21.01.2012
Дніпропетровськ:НМетАУ, 2010. – 36с.Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Вища математика» (розділ «Диференціальні рівняння») для студентів усіх спеціальностей.
Наведені основні визначення та методика розв’язування звичайних диференціальних рівнянь.
Розглянуті диференціальні рівняння першого та другого порядків, а т...
Кривуца В.Г., Барковський В.В., Барковська Н.В. Вища математика. Практикум

Кривуца В.Г., Барковський В.В., Барковська Н.В. Вища математика. Практикум

 • разное
 • pdf
 • 14.63 МБ
 • добавлен 21.04.2011
К.: ЦУЛ, 2003. - 536 с.
Висококваліфіковані фахівці пропонують практикум з вищої математики, в якому коротко, зрозуміло, з прикладною спрямованістю викладено теоретичний матеріал, розв'язані з поясненнями типові приклади і наведені завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів.
Посібник містить 18 розділ...
Ряди. Методичні вказівки, завдання для самостійної роботи студентів та завдання для модульного контролю

Ряди. Методичні вказівки, завдання для самостійної роботи студентів та завдання для модульного контролю

 • разное
 • doc
 • 3.88 МБ
 • добавлен 11.12.2011
Вища математика. Ряди. Методичні вказівки, завдання для самостійної
роботи студентів та завдання для модульного контролю.
/ Упор.: О.І. Кривовяз. – К.: КНУТД, 2008. – 63 с.
Методична розробка, в якій наведено теоретичний матеріал, приклади розв'язання задач, завдання для індивідуальної роботи та завдання для контрол...
Овчинников П.Ф., Яремчук Ф.П., Михайленко В.М. Высшая математика

Овчинников П.Ф., Яремчук Ф.П., Михайленко В.М. Высшая математика

 • разное
 • djvu
 • 9.17 МБ
 • добавлен 03.02.2011
Под. общ. ред. д. т. н. П. Ф. Овчинникова. – Киев,: Вища школа, 1987. – 540 с.
Издание поможет студенту усвоить учебный материал по разделам Линейная и векторная алгебра, Аналитическая геометрия, Введение в математический анализ, Дифференциальное и интегральное исчисление