Коноваленков В.С., Заборова Т.М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни Вища математика

Коноваленков В.С., Заборова Т.М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни Вища математика
 • разное
 • doc
 • 11.27 МБ
 • добавлен 21.01.2012
Дніпропетровськ:НМетАУ, 2010. – 36с.Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Вища математика» (розділ «Диференціальні рівняння») для студентів усіх спеціальностей.
Наведені основні визначення та методика розв’язування звичайних диференціальних рівнянь.
Розглянуті диференціальні рівняння першого та другого порядків, а також їх системи.
Наведено приклади на складання диференціальних рівнянь.
Крім того, додаються 30 варіантів завдань для індивідуальної роботи.
Призначені для студентів усіх спеціальностей.

Смотрите также


Коноваленков В.С., Заборова Т.М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни Вища математика (розділ Числові та степеневі ряди) для студентів усіх спеціальностей

Коноваленков В.С., Заборова Т.М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни Вища математика (розділ Числові та степеневі ряди) для студентів усіх спеціальностей

 • разное
 • doc
 • 1.61 МБ
 • добавлен 21.01.2012
Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 48с.
Містять відомості про дослідження числових та степеневих рядів. Дано основні визначення, ознаки збіжності для знакопостійних та знакозмінних числових рядів.
Розглянуті степеневі ряди та методи знаходження інтервалів їх збіжності або розбіжності, а також приклади застосування рядів дл...
Ряди. Методичні вказівки, завдання для самостійної роботи студентів та завдання для модульного контролю

Ряди. Методичні вказівки, завдання для самостійної роботи студентів та завдання для модульного контролю

 • разное
 • doc
 • 3.88 МБ
 • добавлен 11.12.2011
Вища математика. Ряди. Методичні вказівки, завдання для самостійної
роботи студентів та завдання для модульного контролю.
/ Упор.: О.І. Кривовяз. – К.: КНУТД, 2008. – 63 с.
Методична розробка, в якій наведено теоретичний матеріал, приклади розв'язання задач, завдання для індивідуальної роботи та завдання для контрол...
Коноваленков В.С., Заборова Т.М. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до теми Криві другого порядку

Коноваленков В.С., Заборова Т.М. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до теми Криві другого порядку

 • разное
 • doc
 • 650.5 КБ
 • добавлен 21.01.2012
Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. –15 ст.
Містить свідомості про криві другого порядку: визначення та
канонічні рівняння кола, еліпса, гіперболи та параболи у простішому
випадку, приведення загальних рівнянь кривих другого порядку до
канонічного вигляду. Наведені визначення асимптот гіперболи, їх
рівняння, а та...
Коноваленков В.С., Заборова Т.М. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до теми Дослідження поведінки функції за допогою похідних для студентів 1 курсу економічних спеціальностей

Коноваленков В.С., Заборова Т.М. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до теми Дослідження поведінки функції за допогою похідних для студентів 1 курсу економічних спеціальностей

 • разное
 • doc
 • 582.5 КБ
 • добавлен 21.01.2012
Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009.
Понятие функции.
Характеристики функции.
Нули функции, знак функции.
Четность, нечетность функции.
Периодичность функции.
Возрастание, убывание (монотонность) функции.
Экстремум функции.
Выпуклость, вогнутость функции.
Асимптоты функции.
Общая схема исследова...
Коноваленков В.С., Заборова Т.М.Методические указания по дисциплине Высшая математика. Понятие неопределённого интеграла и его свойства

Коноваленков В.С., Заборова Т.М.Методические указания по дисциплине Высшая математика. Понятие неопределённого интеграла и его свойства

 • разное
 • doc
 • 570 КБ
 • добавлен 16.01.2012
Днепропетровск: НМетАУ,16 ст.
Первообразная функции
Неопределенный интеграл
Основные свойства неопределенного интеграла
Таблица интегралов
Теорема об инвариантности формул интегрирования
Простейшие приемы и методы интегрирования
Использование тригонометрических формул
Интегрирование простейших дро...
Тевяшев А.Д., Литвин О.Г. Вища математика у прикладах та задачах. Ч 1

Тевяшев А.Д., Литвин О.Г. Вища математика у прикладах та задачах. Ч 1

 • разное
 • pdf
 • 26.5 МБ
 • добавлен 26.10.2010
Навчальний посібник входить до серії "Математика в технічному університеті" і є першою частиною збірника "Вища математика у прикладах та задачах", який складається з трьох частин. Посібник відповідає програмі курсу "Вища математика" з розділів "Лінійна алгебра і аналітична геометрія" та "Диференціальне числення функцій однієї зм...
Тевяшев А.Д., Литвин О.Г., Кривошеєва Г.М. т а ін. Вища математика у прикладах та задачах. Ч 3

Тевяшев А.Д., Литвин О.Г., Кривошеєва Г.М. т а ін. Вища математика у прикладах та задачах. Ч 3

 • разное
 • pdf
 • 24.92 МБ
 • добавлен 26.10.2010
Навчальний посібник входить до сери "Математика в технічному університеті" і є третьою частиною збірника "Вища математика у прикладах та задачах", який складається з трьох частин. Посібник відповідає програмі курсу "Вища математика" з розділів "Диференціальні
рівняння", "Ряди". "Функції комплексної змінної" та "Операційне чи...
Тевяшев А.Д., Литвин О.Г., Кривошеєва Г.М. та ін. Вища математика у прикладах та задачах. Ч 2

Тевяшев А.Д., Литвин О.Г., Кривошеєва Г.М. та ін. Вища математика у прикладах та задачах. Ч 2

 • разное
 • pdf
 • 18.77 МБ
 • добавлен 26.10.2010
Навчальний посібник входить до серії "Математика в технічному університеті" і є другою частиною збірника "Вища матемаї икау прикладах та задачах", який складається з трьох частин. Посібник відповідає програмі курсу "Вища математика" з розділів "Інтегральне числення функцій однієї змінної"', "Диференціальне числення функцій багат...
Нет изображения

Вища математика. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт. 1 частина

 • разное
 • jpg
 • 53.61 МБ
 • добавлен 05.12.2009
Для студентів спеціальностей.
6.050100"Облік і аудит",
6.050100"Економіка підприємства",
6.050200"Менеджмент у виробничій сфері",
6.050200"Менеджмент у зовнішньоекономічній діяльності",
6.050100"Маркетинг у виробничій сфері".
заочної форми навчання.

Укладачі: М. А. Мартиненко, О. М. Нещадим, В. М...
Кривуца В.Г., Барковський В.В., Барковська Н.В. Вища математика. Практикум

Кривуца В.Г., Барковський В.В., Барковська Н.В. Вища математика. Практикум

 • разное
 • pdf
 • 14.63 МБ
 • добавлен 21.04.2011
К.: ЦУЛ, 2003. - 536 с.
Висококваліфіковані фахівці пропонують практикум з вищої математики, в якому коротко, зрозуміло, з прикладною спрямованістю викладено теоретичний матеріал, розв'язані з поясненнями типові приклади і наведені завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів.
Посібник містить 18 розділ...