Ряди. Методичні вказівки, завдання для самостійної роботи студентів та завдання для модульного контролю

Ряди. Методичні вказівки, завдання для самостійної роботи студентів та завдання для модульного контролю
 • разное
 • doc
 • 3.88 МБ
 • добавлен 11.12.2011
Вища математика. Ряди. Методичні вказівки, завдання для самостійної
роботи студентів та завдання для модульного контролю.
/ Упор.: О.І. Кривовяз. – К.: КНУТД, 2008. – 63 с.
Методична розробка, в якій наведено теоретичний матеріал, приклади розв'язання задач, завдання для індивідуальної роботи та завдання для контролю.

Смотрите также


Кривуца В.Г., Барковський В.В., Барковська Н.В. Вища математика. Практикум

Кривуца В.Г., Барковський В.В., Барковська Н.В. Вища математика. Практикум

 • разное
 • pdf
 • 14.63 МБ
 • добавлен 21.04.2011
К.: ЦУЛ, 2003. - 536 с.
Висококваліфіковані фахівці пропонують практикум з вищої математики, в якому коротко, зрозуміло, з прикладною спрямованістю викладено теоретичний матеріал, розв'язані з поясненнями типові приклади і наведені завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів.
Посібник містить 18 розділ...
Коноваленков В.С., Заборова Т.М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни Вища математика (розділ Числові та степеневі ряди) для студентів усіх спеціальностей

Коноваленков В.С., Заборова Т.М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни Вища математика (розділ Числові та степеневі ряди) для студентів усіх спеціальностей

 • разное
 • doc
 • 1.61 МБ
 • добавлен 21.01.2012
Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 48с.
Містять відомості про дослідження числових та степеневих рядів. Дано основні визначення, ознаки збіжності для знакопостійних та знакозмінних числових рядів.
Розглянуті степеневі ряди та методи знаходження інтервалів їх збіжності або розбіжності, а також приклади застосування рядів дл...
Тевяшев А.Д., Литвин О.Г., Кривошеєва Г.М. т а ін. Вища математика у прикладах та задачах. Ч 3

Тевяшев А.Д., Литвин О.Г., Кривошеєва Г.М. т а ін. Вища математика у прикладах та задачах. Ч 3

 • разное
 • pdf
 • 24.92 МБ
 • добавлен 26.10.2010
Навчальний посібник входить до сери "Математика в технічному університеті" і є третьою частиною збірника "Вища математика у прикладах та задачах", який складається з трьох частин. Посібник відповідає програмі курсу "Вища математика" з розділів "Диференціальні
рівняння", "Ряди". "Функції комплексної змінної" та "Операційне чи...
Коноваленков В.С., Заборова Т.М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни Вища математика

Коноваленков В.С., Заборова Т.М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни Вища математика

 • разное
 • doc
 • 11.27 МБ
 • добавлен 21.01.2012
Дніпропетровськ:НМетАУ, 2010. – 36с.Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Вища математика» (розділ «Диференціальні рівняння») для студентів усіх спеціальностей.
Наведені основні визначення та методика розв’язування звичайних диференціальних рівнянь.
Розглянуті диференціальні рівняння першого та другого порядків, а т...
Коноваленков В.С., Заборова Т.М. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до теми Криві другого порядку

Коноваленков В.С., Заборова Т.М. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до теми Криві другого порядку

 • разное
 • doc
 • 650.5 КБ
 • добавлен 21.01.2012
Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. –15 ст.
Містить свідомості про криві другого порядку: визначення та
канонічні рівняння кола, еліпса, гіперболи та параболи у простішому
випадку, приведення загальних рівнянь кривих другого порядку до
канонічного вигляду. Наведені визначення асимптот гіперболи, їх
рівняння, а та...
Коноваленков В.С., Заборова Т.М. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до теми Дослідження поведінки функції за допогою похідних для студентів 1 курсу економічних спеціальностей

Коноваленков В.С., Заборова Т.М. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до теми Дослідження поведінки функції за допогою похідних для студентів 1 курсу економічних спеціальностей

 • разное
 • doc
 • 582.5 КБ
 • добавлен 21.01.2012
Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009.
Понятие функции.
Характеристики функции.
Нули функции, знак функции.
Четность, нечетность функции.
Периодичность функции.
Возрастание, убывание (монотонность) функции.
Экстремум функции.
Выпуклость, вогнутость функции.
Асимптоты функции.
Общая схема исследова...
Тичинін В.А., Высшая математика

Тичинін В.А., Высшая математика

 • разное
 • doc
 • 453.5 КБ
 • добавлен 29.01.2010
Методичні вказівки містять питання теоретичного курсу і основні типи задач, які входять до білетів іспиту та заліків з курсів вищої математики, що складаються на першому курсі
Укладач: О. О. Левкович, кандидат фізико – математичних наук, доцент кафедри вищої математики ПДАБА
Відповідальний за випуск: В. А. Тичинін, докто...
Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища матиматика

Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища матиматика

 • разное
 • pdf
 • 7.09 МБ
 • добавлен 11.05.2010
Збірник задач .


Збірник містить завдання за темами :

1) елементи лінійної алгебри ;
2) елементи векторної алгебри ;
3) елементи аналітичної геометрії ;
4) вступ до математичного аналізу ;
5) диференціальне числення функцій однієї змінної ;
6) диференціальне числення функцій багатьох змі...
Клепко В.Ю., Голець В.Л. Вища математика в прикладах і задачах

Клепко В.Ю., Голець В.Л. Вища математика в прикладах і задачах

 • разное
 • pdf
 • 3.39 МБ
 • добавлен 02.12.2010
Навчальний посібник. 2-ге видання. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 594 с.
Навчальний посібник містить задачі та приклади до всіх розділів вищої математики відповідно до програми загального курсу вищої математики для студентів економічних спеціальностей. Наведено необхідний довідковий матеріал, розв’язування типових п...
Алєксєєва І.В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Федорова Л.Б. Ряди. Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення. Практикум

Алєксєєва І.В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Федорова Л.Б. Ряди. Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення. Практикум

 • разное
 • pdf
 • 3.07 МБ
 • добавлен 02.10.2011
Алєксєєва І. В. , Гайдей В. О., Диховичний О. О., Федорова Л. Б. Ряди. Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення. Практикум. - К.: НТУУ "КПІ", 2011. - 160 с.
Для студентів 3-семестру 2-го курсу технічних університетів.
Ряди.
Теорія функцій комплексної змінної.
Операційне числення.