Для специалистов / English for Specific Purposes
degree
  • формат doc
  • размер 77,33 КБ
  • добавлен 02 марта 2011 г.
The on-line advertising and its use in the World Wide Web
Інтернет реклама, а саме банерна реклама, спрямована на масову аудиторію, займає величезну нішу в сучасних засобах масової інформації. Застосування реклами не лише покращує світосприйняття, а також є способом переконання в сучасному суспільстві.
Дослідження деяких філософів, соціологів, психологів, істориків та лінгвістів були спрямовані саме на вивчення реклами. Однак, інтернет реклама не потрапляла в сферу досліджень таких галузь лінгвістики, як лінгвокульторологія, лексико-семантичний аналіз тощо. Тобто це є свідченням актуальності теми дипломної роботи. Актуальність теми обумовлена також підвищеним інтересом лінгвістів до вивчення вербальних та невербальних методів, що використовуються у банерній рекламі.
Об’єктом дослідження є лінгвістичні особливості банерної реклами, її методи та типи.
Предметом дослідження є аналіз лексико–семантичних особливостей інтернет реклами.
Похожие разделы